Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STROJÍRENSTVÍ Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STROJÍRENSTVÍ Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36)"— Transkript prezentace:

1 STROJÍRENSTVÍ Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36)
Základní rozdělení a pojmy Ing. Petra Janíčková

2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ A POJMY
Zdroje ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ A POJMY Stránka pro uvedení dílčích témat

3

4 Metrologie – definice oboru
se zabývá měřením fyzikálních technických veličin je vědní disciplínou, která zahrnuje všechny problémy týkající se měření (teoretické i praktické)

5 Metrologie – původ slova
METRON měřidlo LOGOS slovo, řeč Termín metrologie vznikl spojením řeckých slov metron (měřidlo) a logos (slovo, řeč) Metrologie = obecná nauka o přesném měření

6 Rozdělení metrologie Vědecká (teoretická) Praktická (technická)
výzkum a vývoj v oblasti metrologie nejvyšší úroveň metrologie Praktická (technická) praktické činnosti při aplikaci měřících postupů stanovených vědeckou metrologií obsahuje technické aspekty jako jsou měřící metody, měřící prostředky, proces měření, vyhodnocení výsledků měření apod. Legální normy, zákony a vyhlášky, které se zabývají měřením zabývají se jí instituce zřízené ministerstvem průmyslu a obchodu, dále organizace pro plánování kontroly, ověřování měřících prostředků, normalizaci, apod.

7 Použití metrologie při výrobě ve všech výrobních odvětvích
při kontrole a zkoušení hotových výrobků při vědeckém bádání v oblasti obchodu v oblasti dopravy a spojů v ochraně životního prostředí

8 měřidla

9 měřidla Měřidlo Rozdělení měřidel:
technický prostředek určený na vykonávání měření Rozdělení měřidel: nastavitelná pevná šablony a kalibry

10 Nastavitelná měřidla Slouží ke zjištění naměřené hodnoty délky nebo úhlu pomocí nastavitelného, pohyblivého indikačního zařízení (stupnice) Mezi nejznámější nastavitelná měřidla patří: posuvné měřítko mikrometr úhloměr Posuvná měřítka

11 Pevná měřidla Vyráběna s pevnou roztečí rysek
Příkladem je skládací metr nebo pásmo (pro měření větších délek) Skládací metr

12 Šablony a kalibry Slouží pro měření porovnáváním
Mají buď tvar nebo rozměr měřeného obrobku Měrka (kalibr) na otvory

13 Mezinárodní soustava jednotek si

14 Mezinárodní soustava jednotek si
Měřící jednotka hodnota veličiny, jejíž číselná hodnota se podle konvence rovná číslu jedna pro kvantifikaci metrologických veličin se používá mezinárodní soustava jednotek SI založená na sedmi základních jednotkách

15 Sedm základních jednotek SI a jejich vzájemná závislost
Sedm základních jednotek SI a jejich vzájemná závislost

16 Základní pojmy metrologie
Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině jako výsledek měření mohou být přijaty: hodnota indikovaná přístrojem průměr z několika hodnot získaných za podmínek opakovatelnosti Přesnost měření je dána těsností shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny

17 Měřící přístroje SPŠOA UB

18 Etalony jednotek Etalon (Normál)
měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti musí konkrétní jednotku uchovat nezávisle na času a kdykoliv ji opět realizovat pro potřeby měření Etalon hmotnosti - váleček ze slitiny platiny a iridia Etalon délky - stabilizované lasery

19 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
ČEJKA, Libor. Zlín: Dostupné na BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření pro SPŠ strojní. 1. Vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., s. ISBN POSPÍŠIL, Miroslav. Terminologie z oblasti metrologie. 2. Vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s. dostupné dne na JELÍNEK, František. Ujednání MRA, Státní etalony. Praha: Český metrologický institut, dostupné dne na


Stáhnout ppt "STROJÍRENSTVÍ Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36)"

Podobné prezentace


Reklamy Google