Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36) Základní rozdělení a pojmy Ing. Petra Janíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36) Základní rozdělení a pojmy Ing. Petra Janíčková."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36) Základní rozdělení a pojmy Ing. Petra Janíčková STROJÍRENSTVÍ

2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ A POJMY

3

4 METROLOGIE – DEFINICE OBORU »Metrologie »se zabývá měřením fyzikálních technických veličin »je vědní disciplínou, která zahrnuje všechny problémy týkající se měření (teoretické i praktické)

5 METROLOGIE – PŮVOD SLOVA METRON měřidlo LOGOS slovo, řeč Termín metrologie vznikl spojením řeckých slov metron (měřidlo) a logos (slovo, řeč) Metrologie = obecná nauka o přesném měření

6 ROZDĚLENÍ METROLOGIE »Vědecká (teoretická) »výzkum a vývoj v oblasti metrologie »nejvyšší úroveň metrologie »Praktická (technická) »praktické činnosti při aplikaci měřících postupů stanovených vědeckou metrologií »obsahuje technické aspekty jako jsou měřící metody, měřící prostředky, proces měření, vyhodnocení výsledků měření apod. »Legální »normy, zákony a vyhlášky, které se zabývají měřením »zabývají se jí instituce zřízené ministerstvem průmyslu a obchodu, dále organizace pro plánování kontroly, ověřování měřících prostředků, normalizaci, apod.

7 POUŽITÍ METROLOGIE »při výrobě ve všech výrobních odvětvích »při kontrole a zkoušení hotových výrobků »při vědeckém bádání »v oblasti obchodu »v oblasti dopravy a spojů »v ochraně životního prostředí

8 MĚŘIDLA

9 »Měřidlo »technický prostředek určený na vykonávání měření »Rozdělení měřidel: »nastavitelná »pevná »šablony a kalibry

10 NASTAVITELNÁ MĚŘIDLA »Slouží ke zjištění naměřené hodnoty délky nebo úhlu pomocí nastavitelného, pohyblivého indikačního zařízení (stupnice) »Mezi nejznámější nastavitelná měřidla patří: »posuvné měřítkoposuvné měřítko »mikrometrmikrometr »úhloměrúhloměr Posuvná měřítka

11 PEVNÁ MĚŘIDLA »Vyráběna s pevnou roztečí rysek »Příkladem je skládací metr nebo pásmo (pro měření větších délek) Skládací metr

12 ŠABLONY A KALIBRY »Slouží pro měření porovnáváním »Mají buď tvar nebo rozměr měřeného obrobku Měrka (kalibr) na otvory

13 MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK SI

14 »Měřící jednotka »hodnota veličiny, jejíž číselná hodnota se podle konvence rovná číslu jedna »pro kvantifikaci metrologických veličin se používá mezinárodní soustava jednotek SI založená na sedmi základních jednotkách

15 Sedm základních jednotek SI a jejich vzájemná závislost

16 ZÁKLADNÍ POJMY METROLOGIE »Měření »soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny »Výsledek měření »hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině »jako výsledek měření mohou být přijaty: »hodnota indikovaná přístrojem »průměr z několika hodnot získaných za podmínek opakovatelnosti »Přesnost měření »je dána těsností shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny

17 Měřící přístroje SPŠOA UB

18 ETALONY JEDNOTEK »Etalon (Normál) »měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti »musí konkrétní jednotku uchovat nezávisle na času a kdykoliv ji opět realizovat pro potřeby měření Etalon hmotnosti - váleček ze slitiny platiny a iridia Etalon délky - stabilizované lasery

19 1.ČEJKA, Libor. www.kovonastroje.cz. Zlín: 12.8.2013 Dostupné na http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro-orysovani 2.BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření pro SPŠ strojní. 1. Vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2009. 206 s. ISBN 987-80-7333-072-9. 3.POSPÍŠIL, Miroslav. Terminologie z oblasti metrologie. 2. Vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 162 s. dostupné dne 25.8.2013 na http://www.unmz.cz/urad/terminologie-v-metrologii 4.JELÍNEK, František. Ujednání MRA, Státní etalony. Praha: Český metrologický institut, 2003. dostupné dne 25.8.2013 na www.cmi.cz/download.php?wdc=568 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Úvod do metrologie (ST36) Základní rozdělení a pojmy Ing. Petra Janíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google