Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Strojírenská metrologie Název programu: Měření parametrů povrchu Vypracoval: Ing. Pavel Rožek Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Strojírenská metrologie Název programu: Měření parametrů povrchu Vypracoval: Ing. Pavel Rožek Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Strojírenská metrologie Název programu: Měření parametrů povrchu Vypracoval: Ing. Pavel Rožek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Měření parametrů povrchu

3 V souladu s novým pojetím geometrické specifikace výrobků (GPS) se v současné době nerovnost povrchu člení podle velikosti rozteče příslušných nerovností na tyto složky:  Drsnost povrchu – složka s nejmenší roztečí nerovností  Vlnitost povrchu  Tvar povrchu – složka s největší roztečí nerovností určenou základním profilem

4 Definuje následující geometrické parametry:  R (Roughness) – parametr vypočítaný z profilu drsnosti,  W (Waviness) – parametr vypočítaný z profilu nerovnosti,  P (Profile) – parametr vypočítaný ze základního profilu,

5  Profil povrchu je průsečnice skutečného povrchu dané roviny.  Snímaný profil je geometrické místo středů snímacího hrotu stanovených parametrů.  Profil drsnosti je profil odvozený ze základního profilu potlačením dlouhovlnných složek, je základem pro hodnocení parametrů drsnosti.  Filtr profilu je filtr rozdělující složky profilu na dlouhovlnné a krátkovlnné.

6  Základní délka drsnosti (lr) je délka ve směru osy x použitá pro rozpoznání nerovností charakterizujících vyhodnocovaný profil drsnosti. Číselně je rovna charakteristické vlnové délce profilového filtru drsnosti.  Vyhodnocovací délka (ln) je délka ve směru osy x použitá pro hodnocení posuzovaného profilu. Vyhodnocovaná délka může obsahovat jednu nebo několik základních délek.

7  Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu drsnosti (Ra) je aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky.

8  Celková výška profilu drsnosti (Rt) je součet výšky (Zp) nejvyššího výstupku profilu a hloubky (Zv) nejnižší prohlubně profilu drsnosti v rozsahu vyhodnocované délky.

9

10 abcdefg U„X“0,08-0,8Rz5Max.1,6 a – Údaj horní U nebo dolní L stanovené meze – požadavky na jakost povrchu mohou být udány s jednostrannou nebo dvoustrannou tolerancí. b - Filtr typu „X“ – normalizovaný filtr je filtr Gaussův (ČSN EN ISO 11562)

11 c – Okno filtrace – vymezuje rozsah vlnových délek, které jsou zahrnuty do vyhodnocování. Filtry jsou charakterizovány hodnotou mezní vlnové délky cut-off. d – Profil a parametr – úplná grafická značka umožňuje použití tří normalizovaných skupin parametrů textury povrchu. e – Vyhodnocovaná délka - udaná počtem základních délek. f – interpretace stanovené meze – pravidlo 16 % nebo „max“ g – Mezní hodnota v mikrometrech.

12 Pravidlo 16 %  Zde platí, že pro parametry specifikované horní mezí parametru (U ) jsou povrchy považovány za přijatelné, jestliže hodnotu uvedenou na výrobní dokumentaci přesáhne maximálně 16 % všech naměřených hodnot vybraných parametrů.  Pro parametry specifikované dolní mezí parametru (L ) jsou povrchy považovány za přijatelné, jestliže hodnoty uvedené na výrobní dokumentaci nedosáhne maximálně 16 % všech naměřených hodnot vybraných parametrů. Pravidlo maxima Stanovuje, že při požadavcích specifikovaných největší hodnotou parametru nesmí v průběhu kontroly žádná z naměřených hodnot parametru na celém kontrolovaném povrchu přesáhnout hodnotu uvedenou ve výrobní dokumentaci.

13 Jaké geometrické parametry definuje norma ČSN EN ISO 4287 R– W- P- Otázka č2: Vysvětli pojem :  Základní délka drsnosti (lr),  Vyhodnocovací délka (ln).

14  BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření. 1. Praha: Informatorium, 2009. 205 s. ISBN 978-80-7333-072-9  Mahr, MINIKATALOG – VÝROBNÍ MĚŘICÍ TECHNIKA


Stáhnout ppt "Výukový program: Strojírenská metrologie Název programu: Měření parametrů povrchu Vypracoval: Ing. Pavel Rožek Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google