Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Měření odporu Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Měření odporu Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Měření odporu Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2  Definice odporu: Elektrický odpor je základní vlastnost všech pasívních a aktivních prvků: spotřebičů obvodů izolace aj. el. zařízení Základní jednotka - 1 Ω (ohm ) 1 Ω je odpor vodiče, kterým protéká proud 1 A a na koncích vodiče je napětí 1 V Rozsah měřených odporů v praxi malé - od 10 -6 po 1 Ω střední - od 1 po 10 6 Ω velké - od 10 6 po 10 14 Ω

3  Používaná metoda: Přímá metoda – odpor se měří Ohmetry udávajícími hodnotu naměřeného odporu výchylkou nebo číselným údajem. měření je rychlé a jednoduché výchylka přístroje odpovídá velikosti neznámého odporu – opačně cejchovaný voltmetr hodnotě R x →∞ odpovídá mechanická nula na pravém konci stupnice elektrická nula – levý konec stupnice výchylka ručky závisí na velikosti napětí zdroje – nutno vyrovnat nulu – justovat přístroj

4  Používaná metoda: Přímá metoda – měření poměrovým ohmmetrem. je založena na magnetoelektrické poměrové soustavě Přímá metoda – měření můstkovou metodou - Wheastonův můstek ve vyváženém stavu neprotéká měřící diagonálou žádný proud, pak

5  Používaná metoda: Porovnávací metoda - R X ≐ R V Princip - rozdělení napětí na odporech v sérii známe vnitřní odpor voltmetru R V Postup nejprve změříme napětí zdroje U 1 – R X spojen nakrátko vypínačem pak napětí U 2 – do série s V-metrem je zapojen rezistor R X napětí se rozdělí v poměru odporů R V a R X Metoda je vhodná pro odpory přibližně stejně velké jako odpor V-metru

6  Používaná metoda: Porovnávací metoda - pro malé odpory R X ≪ R V Princip - rozdělení napětí na odporech v sérii v poměru jejich odporů R N - odpor normálu (přesný odpor známé velikosti) Postup změříme napětí zdroje U X změříme napětí zdroje U N měříme-li na stejném rozsahu pak platí :

7  Používaná metoda: Porovnávací metoda - pro velké odpory R X ≫R A Princip - rozdělení proudů na odporech paralelně v opačném poměru jejich odporů Postup změříme proud odporem R X změříme proud odporem R N měříme-li na stejném A-metru pak platí:

8  Používaná metoda: Nepřímá metoda – Ohmova metoda s použitím Ohmova zákona se odpor zjistí změřením proudu a úbytku napětí na rezistoru Odpor se vypočte z Ohmova zákona dle vzorce a)zapojení pro měření malých odporů b)zapojení pro měření velkých odporů

9  Používaná metoda: Nepřímá metoda – Wennerova metoda - měření úbytků napětí Použití v praxi: velký význam pro bezpečnost práce – na velikost zemního odporu závisí vznik možného nebezpečného dotykového napětí na kostrách spotřebičů zemní odpor je přechodový odpor mezi zemničem a zemí odpor uzemnění je zemní odpor zemniče včetně odporu zemních svodů – celého zemního rozvodu Princip metody k úbytku napětí dochází jen v blízkosti zemničů v prostoru mezi zemniči je velký průřez – nedochází k úbytku napětí Odpor zemničů se vypočítá:

10  Popiš so to je elektrický odpor ◦  Napiš jakými metodami lze změřit el.odpor ◦ přímými –  ◦ nepřímými –   Popiš v čem se liší porovnávací metoda pro měření velkých a malých odporů ◦ velké odpory - ◦ malé odpory -

11  Napiš postup měření odporu V-metrem porovnávací metodou při R X ≐R V ◦  Popiš jaký je princip Ohmovy metody měření odporu ◦  Vysvětli proč ve větší vzdálenosti od zemniče nedochází k úbytku napětí, i když prochází zemí el.proud ◦

12  Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.  Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnosthttp://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnost  Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006  Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981  Elektrotechnika - Laboratorní cvičení pro bakalářské studium - Doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.


Stáhnout ppt "Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Měření odporu Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky."

Podobné prezentace


Reklamy Google