Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Elektrické měření II. ročník Měření neelektrických veličin 1 – hmotnost, průtok Vypracoval:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Elektrické měření II. ročník Měření neelektrických veličin 1 – hmotnost, průtok Vypracoval:"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Elektrické měření II. ročník Měření neelektrických veličin 1 – hmotnost, průtok Vypracoval: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2  Druhy měřených neelektrických veličin ◦ Hmotnost ◦ Průtok ◦ Tlak ◦ Tlak – rozdíl tlaku ◦ Rychlost proudění tekutiny ◦ Teplota

3  Měření hmotnosti tenzometry Způsob měření: pomocí tenzometrů • odporových - kovové nebo • polovodičových Princip tenzometru: je odporový snímač ve formě pásků nebo drátů Princip měření: • je to měření deformací nosných konstrukcí při statickém nebo dynamickém namáhání • při natahování tenzometru narůstá jeho odpor, protože se zvětšuje jeho délka a zmenšuje se jeho průřez.

4  Tenzometry kovové Použitý materiál: • konstantan (60% Cu a 40% Ni) nebo • chromniklová slitiny (80% Cr a 20%Ni). Základní parametr tenzometru: • koeficient k vyjadřující poměr mezi relativní změnou odporu a relativní změnou délky. ΔR - změna elektrického odporu R 0 - jmenovitý odpor tenzometru K - charakteristický koeficient snímače e - relativní prodloužení e = Δl/l, Δl - změna délky snímače l - délka snímače ΔRΔR

5  Tenzometry polovodičové Použitý materiál: • Polovodičové tenzometry jsou vytvořené difůzí nečistot do tenké vrstvy (15μm) čistého křemíku. Princip činnosti: • Deformací rezistorů se mění výrazně pohyblivost nosičů nábojů a tím i vodivost. • Tento jev se nazývá piezo-odporový efekt. • Vlastnosti: • malé rozměry • citlivost až 60x větší než u kovových tenzometrů, • silná teplotní závislost

6  Měření průtoku Druhy průtoku: • Objemový průtok Q v - objem tekutiny, který projde potrubím za jednotku času (např. m 3.s -1 ) • Hmotnostní průtok Qm - hmotnost tekutiny, které proteče potrubím za jednotku času (např. g.s -1 ) • Proteklé množství - objem nebo hmotnost tekutiny prošlé určitým místem potrubí za určitou dobu ( např. plynoměry nebo vodoměry ) Metody měření průtoku • Měření rozdílu tlaku před a za primárním prvkem průtokoměru • Měření rychlosti proudění tekutiny • Měření objemového průtoku • Měření hmotnostního průtoku

7  Měření rozdílu tlaku před a za primárním prvkem průtokoměru Druhy škrticí ch orgánů • clona • dýza • Venturiho trubice Druhy rychlostních sond • Pitotova trubice - tenká trubička otočená ústím proti směru proudění tekutiny. • Prandtlova trubice - kulová a válcová sonda, Druhy průtokoměrů • plováčkový průtokoměr- svislá kónická měřicí trubice, která se rozšiřuje směrem nahoru s volně pohybujícím se plováčkem • turbínkový průtokoměr - volně otočný rotor s lopatkami • elektromagnetický (indukční) průtokoměr - princip Faradayova zákona elmg. indukce - pohybem vodiče se indukuje elektrické napětí. • ultrazvukový průtokoměr - Dopplerův princip – frekvence přijatého ultrazvukového vlnění odlišná od frekvence vyslané vlny.

8  Vyjmenuj neelektrické veličiny, které lze měřit ◦  Vyjmenuj d ruhy škrticích orgánů ◦  Vyjmenuj druhy rychlostních sond ◦  Vyjmenuj druhy průtokoměrů ◦

9  Dopiš chybějící slova: • ………. …………Q v - objem tekutiny, který projde potrubím za jednotku času (např. m 3.s -1 ) • ultrazvukový průtokoměr - Dopplerův princip – ………….. přijatého ultrazvukového ……………odlišná od …………… …………… …………….

10  Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.  Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnosthttp://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnost  Učebnice Elektrická měření – Ing. Pavel Vylegala, SŠE Ostrava, 2006  Učebnice Elektrické měření – SNTL, 1981


Stáhnout ppt "Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Elektrické měření II. ročník Měření neelektrických veličin 1 – hmotnost, průtok Vypracoval:"

Podobné prezentace


Reklamy Google