Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník - elektro, 3. ročník - mechanik Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrická měření Sada číslo: ICT-72A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 06 Označení vzdělávacího materiálu:VY_32_INOVACE_ICT-72A-06 Téma vzdělávacího materiálu: Měření rezistance ohmmetry Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM objasňuje fyzikální principy ohmmetrů, nacvičuje pravidla pro zacházení s měřicími přístroji; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, zdroj napětí, voltmetr, ohmmetr, měřicí pracoviště Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: Ověření ve výuce:

2 Měření rezistance Ohmmetry
Ohmmetr je přístroj, který měří rezistanci přímo Stupnice ohmmetru je cejchovaná v ohmech Ω Během měření nesmí být na měřené součástce přiloženo napětí Měření je snadné a rychlé, ohmmetr se hodí při častém měření rezistance Dosahovaná nejlepší třída přesnosti je maximálně 0,5 Nejpřesnější měření je uprostřed stupnice (Rx=Ri) Používané principy 1. Ohmmetr v voltmetrem 2. Ohmmetr s poměrovým měřicím ústrojím

3 Využívá se znalostí chování dvou sériově zapojených rezistorů = dělič napětí, U=U1+U2
Platí U1/U2=Rx/Rv a proud je konstantní, musíme tedy nutně znát vnitřní odpor voltmetru. Postup měření 1. Začíná se měřit s přepínačem v poloze 1= nastavení „0“ (elektrická nula)…α1 2. V poloze 2 přepínače se měří rezistance Rx: α1…..U α2…..U2 Při měření na stejném rozsahu platí:

4 Více - rozsahový ohmmetr s voltmetrem
Jako jedna s funkcí multimetru Přesnost 5% až 10% Pro orientační měření el. odporu Rovnoměrná stupnice magnetoelektrického voltmetru Nerovnoměrná stupnice ohmetru

5 Kreslení stupnice ohmmetru
Cejchování ohmetru s voltmetrem měřením by bylo velice pracné a výsledky nevalné, elegantnější je tvorba stupnice výpočtem, neboť pro každou výchylku platí: α1 je maximální výchylka, úměrná napětí U, tedy měření v poloze „0“ α2 je výchylka při vloženém Rx, úměrná U2, tedy v poloze přepínače 2. Ze tvaru vzorečku vyplývá, že stupnice bude nerovnoměrná Podmínka: musíme zaručit, že napájecí napětí bude konstantní Rp slouží pro nastavení „0“ pro každý rozsah

6 Ohmmetr s poměrovým měřicím ústrojím
Výhody oproti ohmmetru s voltmetrem: Nezávislost údaje na napájecím napětí Nemusí se nastavovat „0“ Větší přesnost Užívá se poměrové ústrojí magnetoelektrické Princip Dvě pohyblivé cívky na sebe vzájemně působí magnetickými poli a vytváří točivé momenty: C1 protékaná proudem Ix vytváří moment úměrný napětí MU C2 protékaná proudem IN vytváří moment úměrný napětí MI

7 Ohmetr s poměrovým měřicím ústrojím
Pro ustálenou výchylku platí rovnováha těchto momentů: Zároveň výchylka je úměrná poměru těchto momentů: Protože: a můžeme napsat: Stupnice má logaritmický průběh Pozor: při měření odporu neznámé velikosti přepnout na největší rozsah ( jinak ručka vyletí bez tlumení vpravo). Před odpojením obvodu nejprve vypnout napájení.

8 Úkoly Jaké principy ohmmetru se používají?
Jakou stupnici mají ohmmetry. Na jakém fyzikálním základě je odvozena funkce ohmmetru s voltmetrem? Popiš postup měření pomocí ohmmetru s voltmetrem. Co znamená nastavení „elektrické nuly“? Na kterých podmínkách měření jsou závislé výsledky měření? Dokaž, že pro poloviční výchylku platí Rx = RV. Jaké přesnosti dosahuje ohmmetr s voltmetrem? Pro voltmetr s vnitřním odporem 30kΩ ocejchuj stupnici ohmmetru výpočtem. Stupnice voltmetru má rozsah 120V a 120 dílků. Výsledky zapiš do tabulky. Ve které části stupnice ohmmetr měří nejpřesněji? Vysvětli funkci poměrového magnetoelektrického ústrojí. Porovnej přesnost ohmmetru s voltmetrem a poměrového ohmmetru. Popiš postup práce s poměrovým ohmmetrem.

9 Zdroje Obrázky: archív autora
Úkoly Jaký průběh má stupnice poměrového ohmmetru? Jaké přesnosti dosahuje poměrový ohmmetr? Musí mít poměrové ústrojí zařízení pro vytvoření direktivní síly? Doporučená literatura Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN Zdroje Obrázky: archív autora


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google