Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Měření tvarů a vzájemné polohy (ST39) Měření polohy a směru Ing. Petra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Měření tvarů a vzájemné polohy (ST39) Měření polohy a směru Ing. Petra."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Měření tvarů a vzájemné polohy (ST39) Měření polohy a směru Ing. Petra Janíčková STROJÍRENSTVÍ

2 MĚŘENÍ VZÁJEMNÉ POLOHY

3 ZÁKLADNÍ POJMY »Úchylky polohy se měří obvyklými měřícími prostředky. »Nejčastější způsoby měření: »Na příměrné desce pomocí číselníkových úchylkoměrů »Pomocí koncových měrek, měřících trnů, výškoměru »Na souřadnicových měřících strojích »Na speciálních strojích pro měření tvaru a polohy

4 GEOMETRICKÉ ÚCHYLKY POLOHY »Všechny tolerance polohy jsou vztažné tolerance, protože poloha tolerované části se vždy vztahuje k nějaké vztažné části nebo ose. »Vztažná část bývá označena písmenem, ke kterému je připojena odkazovou čarou a plným trojúhelníkem. »tolerance umístění »tolerance soustřednosti a souososti »tolerance symetrie

5 MĚŘENÍ SOUOSOSTI »Je-li hodnota tolerance označena značkou průměru, je toleranční prostor omezen válcem o průměru rovném hodnotě tolerance souososti a jeho osa se shoduje se základní osou.

6 MĚŘENÍ SOUSTŘEDNOSTI »Toleranční pole, v němž může ležet střed tolerovaného prvku, je kruhové o průměru rovném předepsané toleranci soustřednosti. »Střed kruhu je při tom ve středu základního prvku.

7 MĚŘENÍ TOLERANCE UMÍSTĚNÍ »Osa tolerovaného prvku musí ležet uvnitř válcového tolerančního pole o průměru rovném toleranci umístění.

8 MĚŘENÍ SOUMĚRNOSTI »Rovina souměrnosti musí ležet v tolerančním poli omezeném dvěma rovinami souměrně umístěnými vzhledem k rovině souměrnosti základnou prvku A a vzdálenými od sebe o předepsanou toleranci t/2.

9 MĚŘENÍ SMĚRU

10 GEOMETRICKÉ ÚCHYLKY SMĚRU »Tolerance směru jsou rozhodující pro funkčnost strojů, např. rovnoběžnost vodících ploch nebo kolmost osy vřetena ke stolu je rozhodující pro funkci vertikální frézky. Tolerance rovnoběžnosti Tolerance kolmosti Tolerance sklonu

11 MĚŘENÍ TOLERANCE ROVNOBĚŽNOSTI »Toleranční prostor je omezen dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance rovnoběžnosti a rovnoběžnými se základní rovinou.

12 MĚŘENÍ TOLERANCE KOLMOSTI »Toleranční prostor je vymezený dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance kolmosti a kolmými k základní vztažné ose.

13 MĚŘENÍ TOLERANCE SKLONU »Tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance sklonu a skloněnými rovinami o předepsaný úhel k základní rovině.

14 1.BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření pro SPŠ strojní. 1. Vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2009. 206 s. ISBN 987-80-7333-072-9. 2.DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. 1. Vydání. Praha: Europa Sobotáles cz. s.r.o., 2007. 612 s. ISBN 987-80-86706-19-1. 3.NENÁHLO, Čeněk. Měření vybraných geometrických veličin. Praha: Česká metrologická společnost, 2005. 207 s. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Kontrola a měření Měření tvarů a vzájemné polohy (ST39) Měření polohy a směru Ing. Petra."

Podobné prezentace


Reklamy Google