Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Technické kreslení Značky polohy (ST20) Ing. Renata Nesvadbová STROJÍRENSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Technické kreslení Značky polohy (ST20) Ing. Renata Nesvadbová STROJÍRENSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Technické kreslení Značky polohy (ST20) Ing. Renata Nesvadbová STROJÍRENSTVÍ

2 ZNAČKY POLOHY

3 GEOMETRICKÉ TOLERANCE Geometrické tolerance definují přípustné odchylky skutečných tvarů a poloh od tvarů a poloh teoreticky přesných Druhy geometrických tolerancí: » Tolerance tvaru: přímosti, rovinnosti, kruhovitosti, válcovitosti, tvaru profilu, tvaru plochy » Tolerance směru: rovnoběžnosti, kolmosti, sklonu » Tolerance polohy: umístění, soustřednosti a souososti, souměrnosti » Tolerance házení: kruhového házení, celkového házení

4 ZAPISOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ »Požadované tolerance se udávají v pravoúhlých rámečcích rozdělených na dvě nebo více polí »Jednotlivá pole obsahují: »značku tolerance »hodnotu tolerance v milimetrech »písmeno označující základní prvek (pokud je to nutné) »Zápis geometrických tolerancí v popisovém poli »na výkrese nepředepsané geometrické tolerance jsou dány všeobecnými tolerancemi jednou ze tříd přesnosti H, K, L »zapisují se v popisovém poli

5 TOLERANCE PŘÍMOSTI Každá skutečná přímka, která má ležet v rovině rovnoběžné s průmětnou, ve které je přímost označena, musí ležet mezi dvěma rovnoběžkami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance přímosti t Tolerance přímosti

6 TOLERANCE ROVINNOSTI Skutečná plocha musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance rovinnosti t Tolerance rovinnosti

7 TOLERANCE KRUHOVITOSTI Skutečný profil musí ležet mezi dvěma soustřednými kružnicemi vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance kruhovitosti t Tolerance kruhovitosti

8 TOLERANCE VÁLCOVITOSTI Skutečná válcová plocha musí ležet mezi dvěma souosými válci vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance válcovitosti t Tolerance válcovitosti

9 TOLERANCE TVARU PROFILU Skutečný profil tolerované čáry musí ležet mezi dvěma ekvidistantními čarami vzdálenými od sebe o předepsanou hodnotu tolerance t Tolerance tvaru profilu

10 TOLERANCE TVARU PLOCHY Skutečná plocha musí ležet mezi dvěma ekvidistantními plochami, které obalují koule o průměru rovných toleranci tvaru plochy t Tolerance tvaru plochy

11 TOLERANCE ROVNOBĚŽNOSTI Tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance rovnoběžnosti t se základní rovinou (A) Tolerance rovnoběžnosti

12 TOLERANCE KOLMOSTI Tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance kolmosti t a kolmými k základní rovině (A) Tolerance kolmosti

13 TOLERANCE SKLONU Tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance sklonu t a skloněnými o teoreticky přesný úhel α k základní rovině (A) Tolerance sklonu

14 TOLERANCE UMÍSTĚNÍ Osa tolerované díry musí ležet uvnitř válcového tolerančního pole o průměru rovném toleranci umístění t. (Střed díry leží v teoreticky přesné poloze) Tolerance umístění

15 TOLERANCE SOUSTŘEDNOSTI A SOUOSOSTI Osa tolerovaného prvku musí ležet uvnitř válcového tolerančního pole o průměru rovném toleranci souososti t, jehož osa je shodná se základní osou (osy čepů A-B) Tolerance soustřednosti a souososti

16 TOLERANCE SOUMĚRNOSTI Rovina souměrnosti musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance souměrnosti t a souměrně umístěnými vzhledem k základní rovině souměrnosti Tolerance souměrnosti

17 TOLERANCE KRUHOVÉHO HÁZENÍ Kruhové házení rozdělujeme na obvodové a čelní. Kruhové obvodové házení je omezeno dvěma soustřednými kružnicemi vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance házení t. Středy kružnic leží na základní ose (společná osa A – B) Tolerance kruhového házení

18 TOLERANCE KRUHOVÉHO HÁZENÍ Měření tolerance kruhového házení

19 TOLERANCE CELKOVÉHO HÁZENÍ Celkové házení rozdělujeme na obvodové a čelní. Celkové čelní házení je omezeno dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance házení t. Tyto roviny jsou kolmé k základní ose ( osa A) Tolerance celkového házení

20 1.KLETEČKA, Jaroslav a FOŘT Petr. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Technické kreslení Značky polohy (ST20) Ing. Renata Nesvadbová STROJÍRENSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google