Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování"— Transkript prezentace:

1 Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování
Vytvořil : Ing. Libor Ježek Cílová skupina : žák Popis způsobu použití : Materiál obsahuje informace o programu Kovoprog - frézování X, Y, Z, popis a nastavení základních panelů geometrie, geometrické prvky a prvky modifikace (opravy již vytvořených prvků). Použité zdroje : Kovoprog Třískové obrábění verze – DEMO verze + nápověda (Help) http ://www.kovoprog.cz Datum vytvoření :

2 Kovoprog frézování – popis programu
6 7 3 4 2 10 8 5 9 1

3 Kovoprog frézování – popis programu
Tvorba geometrie – základní prvky : 1 - nejprve nastavíme manažer geometrie 2 - panel stavu 2D geometrie 3 - panel rychlého spuštění panelů prvků 4 - panel zmenšení, zvětšení a celkového pohledu 5 - panel geometrie 6 - panel modifikace

4 Kovoprog frézování – popis programu
Tvorba geometrie – základní prvky : 7 - základní volba : - nový postupový list soustružení rychlé spuštění programu – tvorba nového dílce 8 - definice roviny podle výkresové dokumentace a složitosti dílce z hlediska tvorby CNC technologie 9 - možnosti práce s danou rovinou 10 - grafické znázornění (posunutí) dané roviny

5 Kovoprog frézování– popis programu
Panel stavu 2D geometrie (stejný jako u soustružení) :

6 Kovoprog frézování– popis programu
Nejpoužívanější geometrické prvky : 11 1 12 2 13 14 3 15 10 6 4 7 5 8 9

7 Kovoprog frézování – popis programu
Nejpoužívanější geometrické prvky pro frézování : 1 - přímka procházející dvěma body, nebo tečně ke kružnici 2 - přímka procházející bodem, nebo tečně ke kružnici a svírající daný úhel s osou X 3 - přímka rovnoběžná s jinou přímkou v dané vzdálenosti 4 - přímka, která je rovnoběžná s vodorovnou osou 5 - přímka, která je rovnoběžná se svislou osou 6 - kružnice daná středem a poloměrem 7 - kružnice daná středem a tečným elementem 8 - kružnice daná dvěma elementy a poloměrem 9 - kružnice daná třemi elementy

8 Kovoprog frézování – popis programu
Nejpoužívanější geometrické prvky pro frézování : 10 - osa dvou elementů – chordála – osa úhlů, přímky, kružnic 11 - jednotlivý bod 12 - body na přímce 13 - body na kružnici - body na oblouku 15 - rastr bodů (definovaná vzdálenost bodů v ose X a Y)

9 Kovoprog frézování – popis programu
Nejpoužívanější prvky modifikace (stejné jako u soustružení) : 1 2 5 3 4 8 6 9 7

10 Kovoprog – popis programu
Nejpoužívanější prvky modifikace (stejné jako u soustružení): 1 - umožňuje modifikovat doposud nakreslené elementy 2 - ruší (maže) doposud nakreslené elementy 3 - umožňuje vkládat nové body do existující kontury 4 - zaobluje ostrý roh kontury 5 - srazí hranu ostrého rohu 6 - přesunutí kontury 7 - zrcadlení kontury 8 - otočení kontury 9 - změní velikost vybrané kontury (měřítko)

11 Kovoprog frézování – popis programu
Postup tvorby geometrie : - při tvorbě geometrie postupujeme podle stylu kótování na výkresové dokumentaci - používáme kartézský souřadný systém – většinou podle způsobu kótování dílce ve výkresové dokumentaci - všechny prvky geometrie mají kontextovou nápovědu na spodní liště - u jednoduchých dílců děláme geometrii a konturu (v jedné rovině) najednou, u složitějších dílců postupujeme po částech – jak geometrie, tak i kontury ve více rovinách – lepší přehlednost

12 Kovoprog frézování – popis programu
7 8 3 6 4 1 5 2

13 Kovoprog – popis programu
Příklad postupu tvorby jednotlivých geometrických prvků v rovině XY, (posouvání rovin v ose Z): 1 - definovat nulový bod v geometrii tvorbou rovnoběžek s vodorovnou a svislou osou ve vzdál. 0 (body1, 2, 3) 2 - nastavit pravoúhlý kartézský souřadný systém a konstruovat vodorovné a svislé čáry geometrie (bod 4) 3 - osa dvou elementů – chordála – osy obrobku (bod 5) 4 - šikmé čáry – sražení kuželovitost, atd. – řešíme přímkou elementem s osou X 5 - kružnice – řešíme podle známých parametru 4 geometrickými prvky tvorby kružnice (bod 6) 6 - pro osové obrábění definovat potřebné body – přidat jednotlivý bod (hromadnou definici bodů), nebo body na přímce, kružnici, na kruhovém oblouku (bod 7, 8)

14 Kovoprog – popis programu
Modifikace (opravy) již vytvořených geometrických a technologických prvků : Modifikace (opravy) a mazání prvků

15 Kovoprog – popis programu
Modifikace (opravy) již vytvořených geometrických a technologických prvků : Zaoblení (sražení) hran a rozdělení kontury


Stáhnout ppt "Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování"

Podobné prezentace


Reklamy Google