Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování Vytvořil : Ing. Libor Ježek Popis způsobu použití : Použité zdroje : Kovoprog TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování Vytvořil : Ing. Libor Ježek Popis způsobu použití : Použité zdroje : Kovoprog TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování Vytvořil : Ing. Libor Ježek Popis způsobu použití : Použité zdroje : Kovoprog TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ verze 4.12 – DEMO verze + nápověda (Help) http ://www.kovoprog.cz Cílová skupina : žák Materiál obsahuje informace o programu Kovoprog - frézování X, Y, Z, popis a nastavení základních panelů geometrie, geometrické prvky a prvky modifikace (opravy již vytvořených prvků). Datum vytvoření : 12. 10. 2013

2 Kovoprog frézování – popis programu 2 9 1 3 2 7 6 10 4 5 8

3 Kovoprog frézování – popis programu Tvorba geometrie – základní prvky : 1- nejprve nastavíme manažer geometrie 2- panel stavu 2D geometrie 3- panel rychlého spuštění panelů prvků 4- panel zmenšení, zvětšení a celkového pohledu 5- panel geometrie 6- panel modifikace 3

4 Kovoprog frézování – popis programu Tvorba geometrie – základní prvky : 7 - základní volba : - nový postupový list soustružení rychlé spuštění programu – tvorba nového dílce 8 - definice roviny podle výkresové dokumentace a složitosti dílce z hlediska tvorby CNC technologie 9 - možnosti práce s danou rovinou 10 - grafické znázornění (posunutí) dané roviny 4

5 Kovoprog frézování– popis programu 5 Panel stavu 2D geometrie (stejný jako u soustružení) :

6 Kovoprog frézování– popis programu 6 Nejpoužívanější geometrické prvky : 1 2 3 5 9 8 7 6 4 14 13 12 11 10 15

7 Kovoprog frézování – popis programu Nejpoužívanější geometrické prvky pro frézování : 1 - přímka procházející dvěma body, nebo tečně ke kružnici 2 - přímka procházející bodem, nebo tečně ke kružnici a svírající daný úhel s osou X 3 - přímka rovnoběžná s jinou přímkou v dané vzdálenosti 4 - přímka, která je rovnoběžná s vodorovnou osou 5 - přímka, která je rovnoběžná se svislou osou 6 - kružnice daná středem a poloměrem 7 - kružnice daná středem a tečným elementem 8 - kružnice daná dvěma elementy a poloměrem 9 - kružnice daná třemi elementy 7

8 Kovoprog frézování – popis programu Nejpoužívanější geometrické prvky pro frézování : 10- osa dvou elementů – chordála – osa úhlů, přímky, kružnic 11- jednotlivý bod 12- body na přímce 13- body na kružnici 14 - body na oblouku 15- rastr bodů ( definovaná vzdálenost bodů v ose X a Y) 8

9 Kovoprog frézování – popis programu 9 Nejpoužívanější prvky modifikace (stejné jako u soustružení) : 1 2 3 4 6 7 5 8 9

10 Kovoprog – popis programu Nejpoužívanější prvky modifikace (stejné jako u soustružení): 1 - umožňuje modifikovat doposud nakreslené elementy 2 - ruší (maže) doposud nakreslené elementy 3 - umožňuje vkládat nové body do existující kontury 4 - zaobluje ostrý roh kontury 5 - srazí hranu ostrého rohu 6 - přesunutí kontury 7 - zrcadlení kontury 8 - otočení kontury 9 - změní velikost vybrané kontury (měřítko) 10

11 Kovoprog frézování – popis programu 11 Postup tvorby geometrie : - při tvorbě geometrie postupujeme podle stylu kótování na výkresové dokumentaci -používáme kartézský souřadný systém – většinou podle způsobu kótování dílce ve výkresové dokumentaci -všechny prvky geometrie mají kontextovou nápovědu na spodní liště - u jednoduchých dílců děláme geometrii a konturu (v jedné rovině) najednou, u složitějších dílců postupujeme po částech – jak geometrie, tak i kontury ve více rovinách – lepší přehlednost

12 Kovoprog frézování – popis programu 12 3 4 8 7 6 5 2 1

13 Kovoprog – popis programu Příklad postupu tvorby jednotlivých geometrických prvků v rovině XY, (posouvání rovin v ose Z): 1 - definovat nulový bod v geometrii tvorbou rovnoběžek s vodorovnou a svislou osou ve vzdál. 0 (body1, 2, 3) 2 - nastavit pravoúhlý kartézský souřadný systém a konstruovat vodorovné a svislé čáry geometrie (bod 4) 3 - osa dvou elementů – chordála – osy obrobku (bod 5) 4 - šikmé čáry – sražení kuželovitost, atd. – řešíme přímkou elementem s osou X 5 - kružnice – řešíme podle známých parametru 4 geometrickými prvky tvorby kružnice (bod 6) 6 - pro osové obrábění definovat potřebné body – přidat jednotlivý bod (hromadnou definici bodů), nebo body na přímce, kružnici, na kruhovém oblouku (bod 7, 8) 13

14 Kovoprog – popis programu 14 Modifikace (opravy) již vytvořených geometrických a technologických prvků : Modifikace (opravy) a mazání prvků

15 Kovoprog – popis programu 15 Modifikace (opravy) již vytvořených geometrických a technologických prvků : Zaoblení (sražení) hran a rozdělení kontury


Stáhnout ppt "Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování Vytvořil : Ing. Libor Ježek Popis způsobu použití : Použité zdroje : Kovoprog TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google