Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G"— Transkript prezentace:

1 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005

2 Implementace ICT do vzdělávacích oblastí a oborů
Umístění prezentací :

3 Vybavení učebny : připojení na INTERNET
Vzdělávací obor: Technické práce Třída: 9.ABC Vyučující: Mgr. Martin Zvěř Datum: Téma vyučovací hodiny : „Pravoúhlé promítání“ Vybavení učebny : připojení na INTERNET připojení na školní síť – výukové programy PC – notebook dataprojektor

4 Zdroje informací Technické kreslení podle mezinárodních norem I., František Drastík, Montanex 1994 Metodická příručka k učebnici Základy techniky v 7. ročníku ZŠ, SPN 1982

5 Pravoúhlé promítání

6 Opakování Technický výkres čtení technických výkresů kóty
popisové pole měřítko

7 Opakování Druhy čar Druh čáry Použití Velmi tlustá Zvláštní použití
Obrysy, viditelné hrany Tenká čárkovaná Neviditelné hrany Tenká plná Pomocné, kótovací čáry Tenká čerchovaná Osy

8 Základní pravidla zobrazování

9 Přehled metod promítání
Střed promítání Umístění promítací roviny vzhledem ke směru promítání Poloha hlavních prvků vzhledem k promítací rovině Počet promítacích rovin Obraz Metoda promítání Neurčitý (rovnoběžné promítání) Pravoúhlé Rovnoběžná / pravoúhlá Jedna nebo více 2D dvourozměrný Pravoúhlé promítání Šikmá Jedna 3D třírozměrný Axonometrické promítání Kosoúhlé Určitý Středové promítání

10 Přehled metod promítání
Rovnoběžné promítání je promítání, při němž jsou myšlené promítací přímky navzájem rovnoběžné a současně rovnoběžné se směrem promítání, který nesmí být rovnoběžný s průmětnou.

11 Přehled metod promítání
Kosoúhlé promítání je rovnoběžné promítání, při němž promítací přímky svírají s průmětnou jiný než pravý úhel, promítací rovina je rovnoběžná s jednou ze souřadných rovin a s čelní stěnou zobrazovaného předmětu, jejíž rozměry tak zůstávají v průmětu zachovány v měřítku.

12 Přehled metod promítání
Středové promítání je takové promítání, při němž vycházejí promítací přímky ze společného bodu (středu), který nesmí ležet v průmětně.

13 Pravoúhlé promítání Pravoúhlé promítání je rovnoběžné promítání, jehož směr svírá s průmětnou pravý úhel (90°). Obrazy jsou dvourozměrné, systematicky umístěné ve vzájemném vztahu. V praxi se užívá promítání na několik navzájem kolmých hlavních průměten (obvykle na tři), popř. na další pomocné průmětny.

14 Pravoúhlé promítání Předmět se může zobrazit až v šesti hlavních směrech. Směry jsou uvedeny v pořadí priority: a – pohled zepředu b – pohled shora c – pohled zleva d – pohled zprava e – pohled zdola f – pohled zezadu Za hlavní obraz („pohled zepředu“) se volí takový obraz, který obsahuje nejvíce informací.

15 Metoda promítání v 1. kvadrantu
Promítání v 1. kvadrantu je způsob pravoúhlého promítání, při němž je zobrazovaný předmět umístěn mezi pozorovatelem a průmětnami.

16 Metoda promítání v 1. kvadrantu
Umístění sdružených obrazů na kreslicí ploše výkresu vzhledem k hlavnímu obrazu.

17 Úkoly k procvičení

18 U pravoúhlých předmětů doplňte označení jednotlivých bodů 1 až 9.

19 Správné řešení

20 Dokreslete pravoúhlé průměty vyobrazených součástí a doplňte rovněž očíslování vrcholů v souladu se zadáním.

21 Správné řešení

22 Z následující tabulky vyberte vždy trojici odpovídajících obrazů (nárys, půdorys a bokorys), které odpovídají určité součásti. Čísla odpovídajících obrazů zapište do tabulky. N P B

23 Správné řešení N 1 3 5 6 8 9 11 12 16 22 P 18 30 21 28 27 7 15 29 4 25 B 24 20 10 13 17 26 23 2 14 19

24 U jednotlivých zobrazení součástí doplňte chybějící pravoúhlý průmět.

25 Správné řešení

26 Hodnocení vyučovací hodiny
Klady Zápory názornost atraktivnost snadná a rychlá kontrola správného řešení úkolů

27 Poznámky k prezentaci prezentace je připravena na 2 vyučovací hodiny


Stáhnout ppt "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G"

Podobné prezentace


Reklamy Google