Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strojírenství Technické kreslení Pravoúhlé promítání (ST16)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strojírenství Technické kreslení Pravoúhlé promítání (ST16)"— Transkript prezentace:

1 Strojírenství Technické kreslení Pravoúhlé promítání (ST16)
Ing. Renata Nesvadbová

2 Zdroje Pravoúhlé promítání

3 PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ Nejrozšířenější metoda promítání.
Zdroje PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ Nejrozšířenější metoda promítání. Objekt promítáme na max. šest průměten rovnoběžnými promítacími přímkami, které svírají s průmětnou pravý úhel. Metody pravoúhlého promítání: Promítání v 1. kvadrantu – promítání „evropské“ Objekt leží mezi pozorovatelem a průmětnou (metoda používaná v Evropě). Promítání ve 3. kvadrantu – promítání „americké“ Objekt leží pro pozorovatele za průmětnami.

4 Sdružené pohledy na zobrazovaný objekt – promítání v 1. kvadrantu

5 Sdružené pohledy na rotační objekt – promítání v 1. kvadrantu

6 PRAVIDLA PRO KRESLENÍ SOUČÁSTÍ
Počet obrazů volíme co nejmenší, ale těleso musí být úplně a jasně zobrazeno Musíme dodržet pravidla pravoúhlého promítání Pohled zepředu má nejlépe vystihnout tvar součásti Součást má být zobrazena ve funkční nebo výrobní poloze (rotační součásti) Viditelné hrany a obrysy se kreslí souvislou tlustou čarou Neviditelné hrany se kreslí čárkovanou tenkou čarou, ale jen pokud je to nutné pro objasnění tvaru (nejčastěji vnitřního)

7 Součást zobrazená třemi pohledy pravoúhlého promítání
VOLBA POČTU POHLEDŮ Pravidla pro volbu pohledů pohled zepředu musí být na výkrese vždy nakreslen pohled shora má přednost před pohledem zdola pohled zleva má přednost před pohledem zprava Součást zobrazená třemi pohledy pravoúhlého promítání

8 Součást zobrazená pouze dvěma pohledy pravoúhlého promítání
VOLBA POČTU POHLEDŮ Součást zobrazená pouze dvěma pohledy pravoúhlého promítání

9 ZOBRAZENÍ SLOŽITÉHO TĚLESA
Složitá součást zobrazená třemi pohledy pravoúhlého promítání

10 Seznam použitých zdrojů
KLETEČKA, Jaroslav a FOŘT Petr. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN


Stáhnout ppt "Strojírenství Technické kreslení Pravoúhlé promítání (ST16)"

Podobné prezentace


Reklamy Google