Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zobrazování - základy.. Metody zobrazování technických předmětů: A) středové pozorovatel Promítací paprsky Promítací rovina Sklopená promítací rovina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zobrazování - základy.. Metody zobrazování technických předmětů: A) středové pozorovatel Promítací paprsky Promítací rovina Sklopená promítací rovina."— Transkript prezentace:

1 Zobrazování - základy.

2 Metody zobrazování technických předmětů: A) středové pozorovatel Promítací paprsky Promítací rovina Sklopená promítací rovina předmět Průmět předmětu Průmět předmětu ve sklopené rovině Princip:

3 Druhy středového promítání:

4 B) rovnoběžné pravoúhlé Metody zobrazování technických předmětů: Princip : pozorovatel předmět průmětna Průmět předmětu Sklopená průmětna Sklopený průmět předmětu Promítací paprsky Poznámka: promítací paprsky dopadají na promítací rovinu kolmo !!!

5 Druhy pravoúhlého promítání Metoda 1 (E) Metoda 2 (A) Základní pro zobrazení na výkresech

6 Metody zobrazování technických předmětů C) Axonometrické promítání Princip: Stejný jako u rovnoběžného pravoúhlého promítání s tím rozdílem že: promítací paprsky a promítací rovina nesvírají úhel 90 stupňů = Paprsky nedopadají na promítací rovinu jako kolmice

7 Druhy axonometrického promítání Obvyklé užití v elektrotechnice pro doplňkové zobrazení

8 Závěr pro grafické dokumenty: Pravoúhlé promítání (metoda E a metoda A) normalizované jako hlavní výrazové prostředky pro zobrazení technických předmětů na výkresech a jako prostředek pro případné (nepovinné doplňkové zobrazení na výkresech, schématech a dalších dokumentech (Technické zprávy….) Axonometrické promítání určené jako prostředek pro případné (nepovinné) doplňkové zobrazení na výkresech, schématech a a dalších dokumentech (Technické zprávy….)

9 Základní ustanovení pro zobrazení metodou E a metodou A: 1.Viditelné obrysové čáry a hrany se vykreslují souvislou tlustou čarou 2.Skryté hrany a obrysy se vykreslují pouze tehdy jestliže zvyšují vypovídací schopnost zobrazení a vykreslují se čárkovanou tenkou čarou 3.Osy symetrie se vykreslují u symetrických předmětů a prvků tak, aby přesahovaly přes vykreslené vnější hrany předmětu či prvku. Vykreslují se čerchovanou čarou (s jednou tečkou) kreslenou tence

10 Princip metody E: 6 směrů promítacích paprsků: 1,2,3,4,5,6 6 průmětů (pohledů): 1 - Pohled zepředu 2 - Pohled shora 3 - Pohled zleva 4 - Pohled zprava 5 - Pohled zespodu 6 - Zadní pohled (Pohled zezadu) 6 průměten za zobrazovaným předmětem příslušný promítací paprsek je vždy kolmý na příslušnou průmětnu Zobrazovaný předmět Sdružená průmětna viz obrázek Průmětna pro paprsky 1

11 Princip metody A:6 směrů promítacích paprsků: 1,2,3,4,5,6 6 průměten před zobrazovaným předmětem příslušný promítací paprsek je vždy kolmý na příslušnou průmětnu Podobně jako u metody E: vzniká 6 průmětů POZOR: vzhledem k umístění průměten před předmětem – průměty jsou jiné než u metody E

12 Rozlišení použité metody při zobrazení na výkresu: Značka metody 1 (E) Značka metody 2 (A) Umístění značek na výkresu:

13 Závěry pro tvorbu výkresu: 1.Celý soubor výkresů technického díla musí být zpracován stejnou metodou 2.Ze 6 základních pohledů se použije vždy pouze ty pohledy, které efektivně a jednoznačně definují tvar předmětu a jeho prvků 3.Pohled ze předu se zobrazuje (kreslí) vždy 4.Jako pohled zepředu se volí pohled, který má - největší vypovídací hodnotu o tvaru předmětu - co nejvíce ploch předmětu v tzv, průčelné poloze 5. Kromě uvedených 6 základních pohledů má zpracovatel výkresu k dispozici další výrazové prostředky: pohled označeným směrem pomocný pohled částečný pohled rozvinutý pohled zobrazení vynesené podrobnosti dále zobrazení řezů zobrazení průřezů a prostředky smluvního zobrazení 6.Prostředky uvedené v bodě 5. mohou zefektivnit zobrazení a nahradit 1 nebo více pohledů (mimo pohled zepředu – nárys)


Stáhnout ppt "Zobrazování - základy.. Metody zobrazování technických předmětů: A) středové pozorovatel Promítací paprsky Promítací rovina Sklopená promítací rovina."

Podobné prezentace


Reklamy Google