Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OZUBENÁ KOLA. Základní pojmy ozubení d – průměr roztečné kružnice d a – průměr hlavové kružnice d f – průměr patní kružnice h – výška zubu h a – výška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OZUBENÁ KOLA. Základní pojmy ozubení d – průměr roztečné kružnice d a – průměr hlavové kružnice d f – průměr patní kružnice h – výška zubu h a – výška."— Transkript prezentace:

1 OZUBENÁ KOLA

2 Základní pojmy ozubení d – průměr roztečné kružnice d a – průměr hlavové kružnice d f – průměr patní kružnice h – výška zubu h a – výška hlavy zubu h f – výška paty zubu

3 Základní pojmy ozubení

4 Veškeré rozměry ozubení jsou násobkem modulu. Modul je poměr průměru roztečné kružnice a počtu zubů: m = d / z Modul m je odstupňován normalizovanou řadou dle ČSN 01 4608

5 Základní pojmy ozubení Profil zubu je tvořen boky zubu a obloukem hlavové kružnice Zubová mezera je část prostoru mezi dvěma protilehlými boky dvou sousedních zubů

6 Základní pojmy ozubení Zub je rozdělen roztečnou plochou na hlavu a patu. Pata zubu je obvykle větší o hlavovou vůli c a = 0,25 m Hlavová vůle je vzdálenost patní plochy jednoho kola, od hlavové plochy druhého kola Výška zubu je tedy rovna 2,25 modulu.

7 Základní pojmy ozubení Patní plocha 2. kola Hlavová plocha 1. kolaHlavová vůle

8 Základní pojmy ozubení Tloušťka zubu a šířka zubové mezery se udává jako oblouk na roztečné kružnici. Rozteč zubů P je vzdálenost mezi stejnolehlými profily dvou sousedních zubů kola, měřená jako oblouk na roztečné kružnici. Je-li počet zubů z, je pak průměr roztečné kružnice d = z. m a rozteč P = π. m

9 Základní pojmy ozubení Hlavová plocha – válcová plocha opsaná hlavám zubů. Obvykle je průměr hlavové kružnice d a = d + 2m = (z + 2)m Patní plocha – válcová plocha omezující paty zubů a zubových mezer. Obvykle je průměr patní kružnice d f = d - 2,5m = (z - 2,5)m

10 Tabulka údajů Každý výrobní výkres ozubení musí obsahovat tabulku údajů. Do tabulky údajů se zapisují údaje potřebné pro výrobu a kontrolu ozubení. Tabulka se umisťuje do pravého horního rohu výkresu. Příklady tabulek pro jednotlivé druhy ozubených kol jsou uvedeny ve strojnických tabulkách.

11 Tabulka údajů

12 Zobrazování ozubeného kola Tvar kola se zobrazí zpravidla v nárysu v pohledu a v bokorysu v řezu. Řezná rovina prochází osou kola a je vždy vedena zubovou mezerou. To znamená, že zuby se kreslí vždy v pohledu, i když se jedná o zuby šikmé, či zakřivené!

13 Zobrazování ozubeného kola Šnekové koloKuželový pastorek

14 Zobrazování ozubeného kola Pastorky vyrobené vcelku s hřídelem se zobrazují v částečném řezu. Znázorní se jen hlavové, roztečné a patní plochy. Hlavové a patní plochy kreslíme souvislými tlustými čarami, roztečné plochy tenkými čerchovanými čarami.

15 Zobrazování ozubeného kola Patní plochu v pohledu obvykle nezobrazujeme.

16 Zobrazování ozubeného kola Směr boční křivky zubů znázorňujeme souvislými tenkými čarami v blízkosti osy kola.

17 Zobrazování ozubeného soukolí na sestavě v pohledu Bokorys v řezuv pohledu Nárys

18 Zobrazování ozubeného kuželového soukolí na sestavě V řezu V pohledu

19 Zobrazování šnekového soukolí na sestavě

20 Schematické znázorňování Čelní soukolíŠnekové soukolí

21 Kótování ozubených kol Z rozměrů, které určují ozubení, se kótují jen některé a zbývající se uvádějí v tabulce. Uvést se musí zejména: průměr hlavové kružnice d a šířka ozubení b zkosení nebo zaoblení hran vzdálenost c věnce od čela náboje drsnost povrchu boků zubů

22 Kótování ozubených kol u zubového segmentu je nutno ještě zakótovat úhel α na hlavové kružnici.

23 Kótování kuželových ozubených kol průměr vnější hlavové kružnice d ae a d a šířka ozubení b na površce kužele vzdálenost c vztažné roviny a roviny hlavové kružnice úhel hlavového kužele δ a vzdálenost l vtažné roviny do vrcholu roztečného kužele drsnost povrchu boků zubů rozměry zkosení, zaoblení

24 Kótování ozubených tyčí pracovní délka hřebenu l šířka ozubení b rozměry zkosení, zaoblení drsnost povrchu boků zubů

25 Kótování válcového šneku průměr hlavové kružnice d a délka závitu šneku l na hlavovém válci rozměry zkosení, zaoblení e a α drsnost povrchu boků zubů

26 Kótování šnekového kola průměr hlavové kružnice d a šířka ozubení b vzdálenost c mezi vztažnou rovinou a osou kola největší průměr kola D poloměr R 1 vybrání hlavové plochy rozměry zkosení e a α, nebo poloměr R 2 drsnost povrchu boků zubů

27 Řetězová kola

28 Tabulka parametrů Každý výrobní výkres řetězového kola musí osahovat v pravém horním rohu tabulku parametrů, obdobně jako na výkrese ozubení. Má tři části oddělené tlustou čarou: údaje o řetězu údaje pro výrobu řetězového kola mezní úchylky rozměrů

29 Kreslení a kótování řetězového kola průměr hlavové kružnice d a průměr věnce d g šířka zubu b f1 šířka věnce b f2 poloměr zaoblení zubu R x poloměr zaoblení b a úhel zkosení α drsnost pracovních ploch zubu

30 Detail ozubení řetězového kola

31 Kreslení řetězových převodů PodrobněZjednodušeněSchematicky Řetěz se znázorňuje tenkou čerchovanou čarou

32 Hnací řetězy Řetězy jsou normalizované součásti, rozměry jsou dány normou. Např.:

33 Označování hnacích řetězů Např.: ŘETĚZ 86 článků 081-1 ČSN 02 3311.1 nebo 1,092 m ŘETĚZU 081-1 ČSN 02 3311.1

34 Rohatky Ozubení rohatek se zobrazuje zjednodušeně nakreslením hlavového válce souvislou tlustou čarou a patního válce souvislou tenkou čarou. V nárysu se vykreslí několik zubů a jejich profil se zakótuje. Zuby se mohou okótovat ve vynesené tvarové podrobnosti ve zvětšení.


Stáhnout ppt "OZUBENÁ KOLA. Základní pojmy ozubení d – průměr roztečné kružnice d a – průměr hlavové kružnice d f – průměr patní kružnice h – výška zubu h a – výška."

Podobné prezentace


Reklamy Google