Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark,"— Transkript prezentace:

1 Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada – Technické kreslení, DUM č. 15

2 Kótování kuželů  Při kótování rotačních kuželů se užívá termín kuželovitost (C)  Kuželovitost je dána poměrem rozdílů průměrů a délky kužele

3 Kótování kuželů  Hodnota kuželovitosti se zapisuje na odkazové čáře a udává se:  poměrem, např. 1:5, 1:50  v procentech, např. 20 %, 2 %  vrcholovým úhlem vyjádřeným ve stupních, minutách a vteřinách  Značka kuželovitosti se kreslí tlustou čarou na odkazové čáře (h = výška písma kót)  Je orientována shodně s označovaným kuželem – vrchol značky směřuje k vrcholu kužele

4 Kótování kuželů  Komolý kužel určujeme: dvěma průměry a délkou jedním průměrem, délkou a hodnotou kuželovitosti dvěma průměry a polovičním vrcholovým úhlem jedním průměrem, délkou a polovičním vrcholovým úhlem dvěma průměry a vrcholovým úhlem

5 Kótování jehlanů  Pro výpočet a kótování jehlanovitosti platí podobná pravidla jako pro kuželovitost  Hodnota jehlanovitosti se zapisuje nad praporkem odkazové čáry za značkou jehlanovitosti značka jehlanovitosti

6 Kótování jehlanů  Značka jehlanovitosti je orientována shodně s označovaným jehlanem zápis jehlanovitosti pro vnější plochy zápis jehlanovitosti pro vnitřní plochy

7 Kótování sklonu (úkosu)

8  Sklon kótujeme: značka sklonu 2h h udáním všech tří rozměrů dvěma rozměry a úhlem sklonu dvěma rozměry a značkou sklonu

9 Kótování sklonu (úkosu)

10 Kótování zkosených hran  Zkosené hrany kótujeme: na plochých součástech dvěma délkovými rozměry hrany zkosené pod úhlem 45° se kótují součinem velikosti zkosení a úhlu 45° u rotačních součástí délkovým rozměrem ve směru osy a úhlovým rozměrem malá zkosení kótujeme k odkazové čáře zakončené šipkou

11 Kótování přechodů  Zaoblené přechody a hrany kótujeme k myšleným průsečíkům obrysových čar sousedících ploch

12 1)Jaké jsou možnosti kótování komolého kužele? 2)Jak definujeme kuželovitost? 3)Jakými způsoby můžeme předepsat sklon u profilových polotovarů? 4)Převeďte sklon 1:5, 1:10, 1:50 na údaj v procentech. 5)Jaké jsou způsoby kótování zkosených hran? Kontrolní otázky

13 1)- dvěma průměry a délkou - dvěma průměry a polovičním vrcholovým úhlem - dvěma průměry a vrcholovým úhlem - jedním průměrem, délkou a hodnotou kuželovitosti - jedním průměrem, délkou a polovičním vrcholovým úhlem 2)Kuželovitost je dána poměrem rozdílů průměrů a délky kužele =(−): 3)Poměrem, v procentech nebo v promile. 4)1:5 = 20%, 1:10 = 10%, 1:50 = 2%. 5)- na plochých součástech dvěma délkovými rozměry - u rotačních součástí délkovým rozměrem ve směru osy a úhlovým rozměrem - hrany zkosené pod úhlem 45° se kótují součinem velikosti zkosení a úhlu 45° - malá zkosení kótujeme k odkazové čáře zakončené šipkou Kontrolní otázky

14 Použitá literatura 1.ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 341 s. ISBN 80-7183-297-9. 2.LEINVEBER, Jan a ŠVERCL, Josef. Technické kreslení: technická dokumentace pro studijní a učební obory SOU. Vyd. 1. Úvaly: Albra, 2003. 145 s. ISBN 80-86490-73-4. 3.LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.


Stáhnout ppt "Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark,"

Podobné prezentace


Reklamy Google