Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-3-006 Čelní ozubená kola s vnějším ozubením přímým- základní profil

3 Rozdělení ozubených převodů Podle čelní profilové křivky zubů kola s ozubením: evolventním cykloidním zvláštním Podle tvaru boční křivky zubů: přímými zuby šikmými zuby dvojitě šikmými zuby šípovými dvojitě šípovými kola se zakřivenými zuby kola se šroubovými zuby Podle relativního pohybu základních členů: soukolí valivá soukolí šroubová Podle vzájemné polohy os: rovnoběžnými různoběžnými mimoběžnými

4 Tvary zubů čelních kol s vnějším ozubením 1. 1.přímé 2. 2.šikmé 3. 3.šípové 4. 4.násobně šikmé 5. 5.kruhové 6. 6.stupňové 7. 7.dvojnásobně šikmé

5 Čelní ozubená kola s přímými zuby s vnějším ozubením Charakteristika: Čelní kola s přímými zuby jsou nejčastěji používaná ozubená kola, přímé zuby jsou učeny pro rovnoběžné osy hřídelů, místem dotyku ozubení není bod ale přímka, při konstrukci soukolí je požadován určitý převodový poměr i = n1/n2, převodový poměr je možno měnit pouze v celých číslech na straně ozubených kol – celých číslech na straně ozubených kol – vždy celý počet zubů na obvodu kola, i = z1/z2. vždy celý počet zubů na obvodu kola, i = z1/z2.

6 Ozubený hřeben, základní profil S rostoucím průměrem d ozubeného kola dojde k extrému, že d = ∞ a ozubené kolo přechází v ozubený hřeben, potom jsou boky profilu zubu přímky, skloněné pod úhlem α = 20°, tento profil je vhodný pro určení základních geometrických veličin, nazývá se základní profil a je normalizován, ze základního profilu jsou odvozeny i výrobní nástroje.

7 Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby 1 - zub kola 2 - profil zubu 3 - křivka profilu zubu 4 - bok zubu 5 - zubová mezera d a - průměr hlavové kružnice d - průměr roztečné kružnice d f - průměr patní kružnice h - výška zubu h a - výška hlavy zubu h f - výška paty zubu s - šířka zubové mezery s u – tloušťka zubu p - zubová rozteč Základní pojmy:

8 Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby

9

10 Základní výpočty ozubených kol Parametr Zn. Modulm Rozteč zubup Průměr roztečné kružniced Průměr hlavové kružnicedada Průměr patní kružnicedfdf počet zubůz Výška hlavy zubuhaha Výška paty zubuhfhf Výška zubuh Hlavová vůlec Vzdálenost osa Modul m – je číslo, jehož násobením číslem p se dosáhne rozteč p.Všechny rozměry ozubení jsou úměrné modulu, proto modul m je činitel velikosti ozubení. Má rozměr mm a je normalizován. Normalizovaná řada modulů: 1, (1.25), 1.5, 1.75, 2, (2.25), 2.5, (2.75), 3, (3.25), 3.5, (3.75), 4, 4.5, 5, (5.5), 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

11 Základní výpočty ozubených kol Výpočet modulu: m = p/π = d/z Zubová rozteč: p = π.m Počet zubů: z = d/m = (da – 2.m)/m Hlavová vůle: c = (0,1- 0,3).m - nejčastěji 0,167.m Výška hlavy zubu: ha = m Roztečná kružnice: d = m.z = (z.p)/π Hlavová kružnice: da = d+2.m = m.(z+2) Patní kružnice: df = d-2.(m+c) Výška zubu: h = 2.m+c Výška paty zubu: Výška paty zubu: hf = m+c Vzdálenost os s vnějším ozubením: Vzdálenost os s vnějším ozubením: a = (d1+d2)/2 = m.(z1+z2)/2 Vzdálenost os s vnitřním ozubením: Vzdálenost os s vnitřním ozubením: a = (d2-d1)/2 = m.(z2-z1)/2

12 Druhy převodů Jednoduchý převod – má konstantní převodový poměr. jednoduchý převod se skládá z dvojice kol, zpravidla z malého (pastorek) a velkého ozubeného kola, dvě vzájemně zabírající kola se také nazývají jednoduché soukolí.

13 Druhy převodů Složený převod – má proměnný převodový poměr. Složený převod je převod, kdy je v záběru více několik dvojic ozubených kol. Je-li v záběru několik dvojic kol, nazýváme ho soukolím složeným.

14 Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby Výkres sestavení Výkres sestavení

15 Ozubená kola – opakovací otázky Otázky k opakování: Jaká soukolí použijeme pro rovnoběžné, různoběžné a mimoběžné hřídele? Jakou mají funkci ozubená kola_? Co je to modul? Popiš konstrukci evolventy. Jak je namáhán zub ozubeného kola? Jak lze vyjádřit převodový poměr? Vysvětlete změnu momentu sil na hnaném a hnacím kole – výpočet, (M 1,M 2 ).

16 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv. Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák Fischer, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Bolek, A., Kochman, J. aj. Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989. Doleček, J., Holoubek, Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988.


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google