Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Spojky mechanicky neovládané OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-013

3 Spojky mechanicky neovládané rozdělení

4 Spojky mechanicky neovládané charakteristika
Hospodárnost výroby, většinou se volí typ z katalogu, Bezpečnost provozu, Snadná montáž, demontáž, Spojky pracují s vyššími otáčkami, musí být vyvážené, Všechny rotující části musí být zakryté, ostré hrany zaobleny, Spojky se umísťují co nejblíže k ložiskům, Netlumí rázy ani vibrace, přenáší se na druhý stroj. Mechanické spojky neovládané jsou trvale spojeny, není možno za provozu odpojit hnací a hnaný hřídel, patří zde spojky: pevné, vyrovnávací nepružné, vyrovnávací pružné.

5 Příklady - korýtková spojka
Nepružné spojky: Použití: pro přenos velkých točivých momentů. Nasunou se do ní oba konce spojovaných hřídelů, Spojka se překrývá plechovým krytem z důvodu bezpečnosti,

6 Příklady - trubková spojka
Nepružné spojky: Použití: Spojení pomaloběžných hřídelů, při vysokých otáčkách by vznikaly velké odstředivé síly, spojka není vyvážena, ty by měly za následek chvění a vibrace) Konstrukce je jednoduchá, přes konce hřídelů se nasune trubka a vlastní spojení se provede pomocí klínů nebo kolíků, Spojka se překrývá plechovým krytem,

7 Příklady - přírubová spojka
Nepružné spojky: Použití: spojení dvou hřídelů, které přenáší velké kroutící momenty. Obvykle jsou konce obou spojovaných hřídelů vykovány do tvaru příruby a spojeny pomocí šroubů Jeli utažení šroubů silné kroutící moment se přenáší pouze třením mezi přírubami, Příruby mohou být rovněž přivařeny nebo nalisovány za tepla,

8 Příklady - kotoučová spojka
Nepružné spojky: Je velmi často používaná spojka, Je tvořená dvěma kotouči, které jsou nasazeny na konce obou hřídelů a pojištěny: Perem: proti otáčení Šroubem: proti osovému posunu Kotouče jsou spojeny šrouby a maticemi

9 Příklady - trubková spojka
Vyrovnávací spojky: Použití: pouze pro malé točivé momenty Vyrovnávací (axiální) spojka s přenosem točivého momentu pracuje na principu: radiálních ploch na koncích hřídelů v trubce nebo čepu přečnívajícího do podélných výřezů v trubce možnost pouze osových posuvů činné plochy by měly být tvrzené

10 Příklady - Kolíková spojka
Vyrovnávací spojky: Použití: pouze pro malé točivé momenty, Vyrovnávací axiálně - radiální spojka s přenosem točivého momentu na principu výstředně umístěného podélného kolíku zabírajícího do radiální drážky, možnost malých osových, radiálních i úhlových posuvů, činné plochy by měly být tvrzené.

11 Příklady - spojka s křížovým kotoučem
Vyrovnávací spojky: Použití: pro relativně malá zatížení a malé otáčky, Vyrovnávací (radiálně - axiální) spojka s přenosem točivého momentu prostřednictvím vloženého kotouče s výstupky přesazenými o 90°, možnost radiálního přesazení hřídelů, příp. i malých osových posuvů, činné plochy by měly být tvrzeny a broušeny, nutné dobré mazání třecích ploch, jednoduchá výroba. tzv. Oldhamova spojka

12 Příklady - spojka s klouby - křížová
Vyrovnávací spojky: Použití: Spojení dvou nesouosých nebo různoběžných hřídelů Nevýhoda: Nerovnoměrnost otáčení hnaného hřídele při rovnoměrném otáčení hnacího hřídele, možnost úhlové odchylky os hřídelů, nutnost dobrého mazání a údržby, náročnost na výrobu a montáž,

13 Příklady - spojka - zubová
Vyrovnávací spojky: Použití: Pro spojení dvou nesouosých hřídelů, Spojky mají vyfrézováno ozubení, které do sebe navzájem zapadá, umožňují osové posunutí hřídelů, příp. soudečkových bocích zubů i menší úhlové odchylky os (ve ° ) vhodnost i pro velké točivé momenty, příp. i se změnami smyslu otáčení, nutnost dobrého mazání, náročnost na výrobu, relativně jednoduchá montáž i demontáž,..

14 Příklady - Spojky s pružnými pryžovými pouzdry
Pružné spojky: Použití: Pro přenos středně velkých točivých momentů, Je velmi často používaná spojka, Točivý moment se přenáší mezi boky šroubů a pružnými pryžovými pouzdry, Pryžová pouzdra jsou uchyceny buď v jednom kotouči nebo střídavě v obou, Protože pryž se může hodně deformovat - lze vyrovnávat poměrně značnou nesouosost hřídelů, Značná schopnost tlumení rázů a vibrací,

15 Příklady - Spojka obručová Periflex
Pružné spojky: Použití: Pro přenos menších točivých momentů, Jeden pružný prvek ve tvaru obruče, Na obou přírubách je obruč uchycena pomocí přírub a šroubů, vyrovná poměrně značnou nesouosost i axiální posuv,

16 Příklady - Spojka s pružinami Bibi spojka
Pružné spojky: Použití: časté obracení chodu spojky, kolísavý kroutící moment, např. válcovací stolice, Umožňují vyrovnávat nesouosost hřídelů i axiální posuv, Velmi dobře tlumí rázy, zejména při rozběhu, Je odolná vůči vlivům pracovního prostředí (prašnost, vlhkost), Po dosednutí závitů pružin pracuje jako pevná spojka.

17 Příklady - Spojka polygonová - Hardyho
Pružné spojky: Použití: Pro přenos menších točivých momentů, Na koncích hřídelů jsou nasazeny dva stejné, nejčastěji tříramenné unášeče, Jsou spojeny s pružným kotoučem šrouby.

18 Spojky - opakování Otázky k opakování:
Co jsou to spojky a k čemu slouží, vlastnosti spojek. Jaké je základní rozdělní spojek a charakterizuj spojky mechanicky neovládané, Načrtni popiš spojku trubkovou a přírubovou. Načrtni a popiš spojku korýtkovou a kotoučovou. Jmenujte příklady užití spojek! V čem spočívá rozdíl mezi pevnými (nepružnými) a vyrovnávacími (pružnými) spojkami? Čeho je třeba dbát při montáži pevných spojek? Jakou výhodu mají vyrovnávací spojky? Jmenujte dvě konstrukce vyrovnávacích spojek. Čím se vyznačují pružné spojky? Jak působí pružná spojení u pružných spojek?

19 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.
Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák Fischer, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Bolek, A., Kochman, J. aj. Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989. Doleček, J., Holoubek, Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988.


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google