Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Montáž mechanizmů a zařízení - II.část kulisové a západkové mechanizmy
OB21-OP-STROJ-TE-TRE-U-3-040

3 Kulisový mechanizmus používají se k přímému upnutí obrobků nebo k ovládání jiných upínačů, (klínů, upínek,..) Je to obměna klikového mechanizmu – má kývavou kulisu, Dochází ke změně otáčivého pohybu na pohyb kývavý.

4 Kulisový mechanizmus - montáž
Montáž podskupiny kotouče kulisového machanizmu: Při montáži se nejprve do náboje kotouče 3 vloží pouzdro 10 a hřídel 11 a na jeho konec se na pero uloží kuželové kolo 7, Do díry v klikovém čepu se 5 se zašroubuje šroub 4 a na spodním konci šroubu, který je bez závitu se se do drážky vloží pero, Kuželové kolo 6 se uvede do záběru s kolem 7 a kolo 6 dosedá čelem náboje na výstupek klikového kotouče, Dolní konec šroubu se zasune do díry kola 6 a čep 5 do drážky klikového kotouče a našroubuje se matice,

5 Kulisový mechanizmus - montáž
Montáž podskupiny kulisy kulisového mechanizmu: Na čep 2 se nasadí pouzdro 12, na které se uloží kulisa 1 a za ní na pero ozubené kolo 13, Do vedení v kulise se vloží hranol 8 a podskupina kulisy se spojí s podskupinou kotouče, Čep 2 se zasune do díry v loži, vidlice a kulisy do drážky smýkadla stroje a čep do díry v hranolu 8, v němž se upevní šroubem, Na konec klikového kotouče se na sadí výstředník posuvového ústrojí 14 a na konec hřídele 11 přítužná matice 15,

6 Západkový mechanismus
Je to mechanizmus založený na principu klikového ústrojí a používá se u posuvných ústrojí mnoha strojů, např. hoblovek, vodorovných a svislých obrážeček,..

7 Západkový mechanismus
Je to mechanizmus založený na principu klikového ústrojí a používá se u posuvných ústrojí mnoha strojů, např. hoblovek, vodorovných a svislých obrážeček,..

8 Západkový mechanismus-montáž
Na hnací hřídel 8 se nasadí klikový čep, který musí mít stejný počet otáček jako klikový kotouč, aby se stůl posouval jednou za dvojzdvih smýkadla, V radiální drážce kotouče se 6 se upne čep 7, který lze ručně v drážce přestavovat a tím měnit poloměr kliky, Na čepu 7 je jedním okem uložena ojnice 5, j její druhé oko je spojeno s pákou 2, páka je volně uložena na hřídeli 4, na němž je upevněna perem rohatka 1,

9 Západkový mechanismus-montáž
Na páce 2 je uložena západka 3, kterou přitlačuje pružina k rohatce, Při montáži podskupiny západky se se do dutiny v páce 2 vloží pružina a západka, Smontovaná podskupina se nasadí na hřídel 4 volně a potom se nasadí na pero rohatka 1, Druhý konec páky 2 se se spojí slevou polovinou ojnice 5 na jejíž konec se přišroubuje regulační matice.

10 Západkový mechanismus-montáž
Z druhé strany matice se našroubuje druhá polovina ojnice, Na hřídel 8 se nasadí klikový kotouč 6, dále oko ojnice se nasadí na čep 7a jeho hlava se zasune do drážky v kotouči 6, a čep se utáhne, Kontrolujeme, je-li rovina otáčení kotouče 6 rovnoběžná s rovinou kývání páky 2, Seřídíme rohatku tak, aby západka bezpečně unášela rohatku a klouzala po zubech jen při zpětném pohybu.

11 Montážní práce

12 Otázky k opakování 1) Jaký mechanizmus se nejčastěji používá u vodorovných obrážeček? 2) Jaké jsou výhody a nevýhody kulisových mechanizmů oproti klikovým? 3) Jaká je maximální poloha smýkadla a při jakém úhlu natočení kliky? Jaké hlavní zásady musíme dodržet při montáži západkového mechanizmu_?

13 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv, ISBN , EUROPA – SABOTÁLES cz., Praha 2007. Technologie oprav, B. Kareis a kol. Informatorium, Praha 1995, ISBN Technologie, Zámečník pro 2. a 3. ročník, SNTL, Praha1968


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google