Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI."— Transkript prezentace:

1 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průmětenPravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětnyPoužití pomocné průmětny Čistě ploché předmětyČistě ploché předměty Souměrné součástiSouměrné součásti Čistě rotační součástiČistě rotační součásti Rovinné plochy v kombinaci s rotačními plochamiRovinné plochy v kombinaci s rotačními plochami Čtyřhrany, šestihranyČtyřhrany, šestihrany Pravidelně rozmístěné opakující se tvarové podrobnostiPravidelně rozmístěné opakující se tvarové podrobnosti PrůnikyPrůniky Zaoblené přechodyZaoblené přechody Přerušení obrazu součástiPřerušení obrazu součásti

2 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Metoda promítání 1 (metoda promítání v prvním kvadrantu, evropský způsob přiřazování průmětů)Metoda promítání 1 (metoda promítání v prvním kvadrantu, evropský způsob přiřazování průmětů) PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN princip promítání princip promítání značka metody promítání 1 značka metody promítání 1

3 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 POLOHA SOUČÁSTI VZHLEDEM K PRŮMĚTNĚ Je-li součást orientována tak, aby co nejvíce hran a ploch bylo rovnoběžných nebo kolmých k průmětně, vznikne nejjednodušší obrazJe-li součást orientována tak, aby co nejvíce hran a ploch bylo rovnoběžných nebo kolmých k průmětně, vznikne nejjednodušší obraz Hrany a plochy rovnoběžné s průmětnou se promítají ve skutečných tvarech a rozměrechHrany a plochy rovnoběžné s průmětnou se promítají ve skutečných tvarech a rozměrech Hrany rovnoběžné s průmětnou se promítají jako body, rovinné plochy kolmé k průmětně se promítají jako úsečkyHrany rovnoběžné s průmětnou se promítají jako body, rovinné plochy kolmé k průmětně se promítají jako úsečky Patice žárovkové objímky

4 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 směr zepředu směr zepředu směr zleva směr shora směr zdola směr zprava směr zprava směr zezadu PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN – ZÁKLADNÍ SMĚRY PROMÍTÁNÍ Patice žárovkové objímky

5 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN – NÁZVY ZÁKLADNÍCH PRŮMĚTŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA VÝKRESE POHLED ZEPŘEDU – základní průmět ve směru promítání zepředu; musí to být ten průmět, který nejlépe charakterizuje zobrazovaný předmět – obvykle podává o předmětu nejvíce informací POHLED ZEPŘEDU – základní průmět ve směru promítání zepředu; musí to být ten průmět, který nejlépe charakterizuje zobrazovaný předmět – obvykle podává o předmětu nejvíce informací POHLED ZLEVA – průmět ve směru promítání zleva – na výkres se kreslí napravo vedle pohledu zepředu POHLED ZLEVA – průmět ve směru promítání zleva – na výkres se kreslí napravo vedle pohledu zepředu POHLED SHORA – průmět ve směru promítání shora – na výkres se kreslí pod pohled zepředu POHLED SHORA – průmět ve směru promítání shora – na výkres se kreslí pod pohled zepředu POHLED ZPRAVA– průmět ve směru promítání zprava – na výkres se kreslí vlevo vedle pohledu zepředu POHLED ZPRAVA– průmět ve směru promítání zprava – na výkres se kreslí vlevo vedle pohledu zepředu POHLED ZDOLA – průmět ve směru promítání zdola – na výkres se kreslí nad pohled zepředu POHLED ZDOLA – průmět ve směru promítání zdola – na výkres se kreslí nad pohled zepředu POHLED ZEZADU – průmět ve směru promítání zezadu – na výkres se kreslí vpravo vedle pohledu zleva (nejvíce vpravo) POHLED ZEZADU – průmět ve směru promítání zezadu – na výkres se kreslí vpravo vedle pohledu zleva (nejvíce vpravo)

6 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 pohled zprava pohled zepředu pohled zleva pohled zezadu pohled zdola pohled shora PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN – NÁZVY ZÁKLADNÍCH PRŮMĚTŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA VÝKRESE Na technickém výkresu se názvy průmětů neuvádějíNa technickém výkresu se názvy průmětů neuvádějí Patice žárovkové objímky

7 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 pohled zepředu pohled shora pohled zepředu pohled shora pohled zleva pohled zprava pohled zepředu pohled zleva pohled zepředu pohled zleva SOUČÁSTI PLNĚ URČENÉ MENŠÍM POČTEM PRŮMĚTŮ – PRAVIDLA PRO VOLBU PRŮMĚTŮ Zobrazení dvěma průměty Zobrazení třemi průměty Pohled zepředu je na výkrese nakreslen vždyPohled zepředu je na výkrese nakreslen vždy Pohled shora má přednost před pohledem zdolaPohled shora má přednost před pohledem zdola Pohled zleva má přednost před pohledem zpravaPohled zleva má přednost před pohledem zprava

8 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 POUŽITÍ POMOCNÉ PRŮMĚTNY Pomocný průmět je umístěn ve směru promítáníPomocný průmět je umístěn ve směru promítání Používá se v případě, že by průměty do základních průměten byly zkreslené nebo nepodávaly jasnou informaci o skutečném tvaru součástiPoužívá se v případě, že by průměty do základních průměten byly zkreslené nebo nepodávaly jasnou informaci o skutečném tvaru součásti

9 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 POUŽITÍ POMOCNÉ PRŮMĚTNY Pomocný průmět je umístěn mimo směr promítáníPomocný průmět je umístěn mimo směr promítání

10 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 POUŽITÍ POMOCNÉ PRŮMĚTNY Pomocný průmět je umístěn mimo směr promítání a pro snazší kreslení pootočenPomocný průmět je umístěn mimo směr promítání a pro snazší kreslení pootočen

11 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ČISTĚ PLOCHÉ PŘEDMĚTY Kreslí se v jediném obrazuKreslí se v jediném obrazu Kótuje se tloušťka předmětu buď do obrazu součásti nebo – není-li v ploše dost místa pro popis – na odkazovou čáruKótuje se tloušťka předmětu buď do obrazu součásti nebo – není-li v ploše dost místa pro popis – na odkazovou čáru Odkazová čára vychází z plochy součásti, hraničící značkou v ploše součásti je tlustá tečkaOdkazová čára vychází z plochy součásti, hraničící značkou v ploše součásti je tlustá tečka Kótovací text tloušťky začíná písmenem TKótovací text tloušťky začíná písmenem T

12 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Kreslí se dva sdružené obrazy – rozvinutý tvar a tvar po ohnutíKreslí se dva sdružené obrazy – rozvinutý tvar a tvar po ohnutí Místo budoucích ohybů se vyznačí tenkou plnou čarouMísto budoucích ohybů se vyznačí tenkou plnou čarou Původní tvar před ohybem se vyznačí tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkamiPůvodní tvar před ohybem se vyznačí tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami SOUČÁSTI OHÝBANÉ Z PLECHU – JEDNODUCHÝ OHYB

13 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Kreslí se rozvinutý tvar a potřebný počet pohledů po ohnutíKreslí se rozvinutý tvar a potřebný počet pohledů po ohnutí SOUČÁSTI SLOŽITĚJI OHÝBANÉ Z PLECHU potřebný počet pohledů po ohnutí rozvinutý tvar S ohledem na zachování přehlednosti nejsou v tomto příkladu uvedeny kóty

14 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Lze nakreslit polovinu obrazu Lze nakreslit polovinu obrazu Osa symetrie se označí symbolem || na obou stranách obrazu Osa symetrie se označí symbolem || na obou stranách obrazu Na neúplných kótách jsou uvedeny rozměry celé součásti Na neúplných kótách jsou uvedeny rozměry celé součásti SOUMĚRNÉ SOUČÁSTI

15 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Kreslí se v jediném obrazu Kreslí se v jediném obrazu Kreslí se osa rotace tenkou čerchovanou čarou Kreslí se osa rotace tenkou čerchovanou čarou Kótovací text začíná symbolem Ø Kótovací text začíná symbolem Ø ČISTĚ ROTAČNÍ SOUČÁSTI

16 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Kreslí se osa (dvě na sebe kolmé osy) tenkou čerchovanou čarouKreslí se osa (dvě na sebe kolmé osy) tenkou čerchovanou čarou Kótovací text začíná symboly SR (SØ)Kótovací text začíná symboly SR (SØ) KULOVÁ PLOCHA

17 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 KULOVÁ PLOCHA

18 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ROVINNÉ PLOCHY V KOMBINACI S ROTAČNÍMI PLOCHAMI Vyznačí se úhlopříčkami tenkou plnou čarouVyznačí se úhlopříčkami tenkou plnou čarou

19 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Rovinné plochy se vyznačí úhlopříčkami tenkou plnou čarouRovinné plochy se vyznačí úhlopříčkami tenkou plnou čarou Kóta obsahuje symbol  před kótovacím textemKóta obsahuje symbol  před kótovacím textem Kótovací text představuje vzdálenost dvou protilehlých rovnoběžných stěn čtyřhranuKótovací text představuje vzdálenost dvou protilehlých rovnoběžných stěn čtyřhranuČTYŘHRANY

20 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Kóta obsahuje symbol před kótovacím textemKóta obsahuje symbol před kótovacím textem Kótovací text představuje vzdálenost dvou protilehlých rovnoběžných stěn šestihranu (tzv. otvor klíče)Kótovací text představuje vzdálenost dvou protilehlých rovnoběžných stěn šestihranu (tzv. otvor klíče)ŠESTIHRANY

21 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Kreslí se omezené množství prvků (jeden, lépe dva, tři)Kreslí se omezené množství prvků (jeden, lépe dva, tři) Poloha nenakreslených prvků se vyznačí osami nebo polemPoloha nenakreslených prvků se vyznačí osami nebo polem Při vyznačení polem se obrysová čára kreslí plnou silnou čarou, hranice opakujících se prvků uvnitř součásti se kreslí plnou tenkou čarouPři vyznačení polem se obrysová čára kreslí plnou silnou čarou, hranice opakujících se prvků uvnitř součásti se kreslí plnou tenkou čarou Kótuje se tvar jednoho prvku a rozmístění ostatních prvkůKótuje se tvar jednoho prvku a rozmístění ostatních prvků PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÉ OPAKUJÍCÍ SE TVAROVÉ PODROBNOSTI

22 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 OPAKUJÍCÍ SE TVAROVÉ PODROBNOSTI

23 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 PŘÍKLAD ZJEDNODUŠENÍ Zobrazení příruby jedním průmětemZobrazení příruby jedním průmětem Opakující se tvarové podrobnostiOpakující se tvarové podrobnosti Sklopená roztečná kružniceSklopená roztečná kružnice Rotační součástRotační součást

24 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Souosá rotační tělesa důležitý průnik kružnice se promítá jako úsečka Důležité pro konstrukci a výrobu – konstruují se s požadovanou přesnostíDůležité pro konstrukci a výrobu – konstruují se s požadovanou přesnostíPRŮNIKY

25 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 důležitý průnik elipsy se promítají jako úsečky Důležité pro konstrukci a výrobu – konstruují se s požadovanou přesnostíDůležité pro konstrukci a výrobu – konstruují se s požadovanou přesnostíPRŮNIKY Válce stejného průměru s různoběžnými (protínajícími se) osami

26 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět Závěsné oko kotevního lana vysílacího stožáru nedůležitý průnik nekreslí se vůbec průnik důležitý pro správnou představu o tvaru součásti kružnice se zobrazí přesně, hyperbola se nahradí úsečkami a kruhovým obloukem Důležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeněDůležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeněPRŮNIKY

27 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Šroub s šestihrannou hlavou a maticí Důležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeněDůležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeně správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět průnik důležitý pro správnou představu o tvaru součásti hyperboly se nahrazují kruhovými oblouky PRŮNIKY

28 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět průnik důležitý pro správnou představu o tvaru součásti hyperboly se nahradí kruhovými oblouky Důležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeněDůležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeněPRŮNIKY

29 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět řezu nedůležitý průnik nekreslí se nedůležitý průnik nekreslí se Nedůležité, vznikají při výrobě – kreslí se zjednodušeně, přesné kreslení je pracné a někdy může ztěžovat čtení výkresuNedůležité, vznikají při výrobě – kreslí se zjednodušeně, přesné kreslení je pracné a někdy může ztěžovat čtení výkresuPRŮNIKY

30 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 v pohledu v řezu v polovičním řezu Součást s vnějšími zaoblenými hranami Zaoblené hrany se kreslí tenkou plnou čarou nedotaženou k obrysůmZaoblené hrany se kreslí tenkou plnou čarou nedotaženou k obrysům ZAOBLENÉ PŘECHODY

31 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Součást s vnějšími i vnitřními zaoblenými hranami v polovičním řezu ZAOBLENÉ PŘECHODY

32 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Při kreslení velmi dlouhých součástí se stejným průřezem, táhlým úkosem nebo kuželem lze vynechat střední část a nakreslit pouze konce součásti ve skutečném tvaruPři kreslení velmi dlouhých součástí se stejným průřezem, táhlým úkosem nebo kuželem lze vynechat střední část a nakreslit pouze konce součásti ve skutečném tvaru Vynechaná část nesmí obsahovat tvarové podrobnosti kromě pravidelně rozmístěných opakujících se prvků, jejichž poloha a počet jsou dostatečně definovány v zobrazených částechVynechaná část nesmí obsahovat tvarové podrobnosti kromě pravidelně rozmístěných opakujících se prvků, jejichž poloha a počet jsou dostatečně definovány v zobrazených částech Přerušení se vyznačí nepravidelnou čarou od ruky nebo podle pravítka (zigzag)Přerušení se vyznačí nepravidelnou čarou od ruky nebo podle pravítka (zigzag) Je-li přerušení nakresleno v řezu, vyznačí se přerušením šrafJe-li přerušení nakresleno v řezu, vyznačí se přerušením šraf Kóty se nepřerušují, kótovací text vyjadřuje nezkrácené, tj. skutečné rozměry součástiKóty se nepřerušují, kótovací text vyjadřuje nezkrácené, tj. skutečné rozměry součásti PŘERUŠENÍ OBRAZŮ SOUČÁSTÍ

33 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 PŘERUŠENÍ OBRAZŮ SOUČÁSTÍ

34 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 PŘERUŠENÍ OBRAZŮ SOUČÁSTÍ


Stáhnout ppt "© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI."

Podobné prezentace


Reklamy Google