Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1)Definice geometrických tolerancí 2)Všeobecné geometrické tolerance 3)Základny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1)Definice geometrických tolerancí 2)Všeobecné geometrické tolerance 3)Základny."— Transkript prezentace:

1 Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1)Definice geometrických tolerancí 2)Všeobecné geometrické tolerance 3)Základny geometrických tolerancí 4)Druhy geometrických tolerancí Definice tolerování - rozměrové tolerance určují vyhovující rozměry, avšak neřeší zdali je dodržen tvar - geometrické tolerance definují geometrické odchylky tvarů a poloh vůči skutečným - vyhovující geometrické odchylky taktéž zajišťují správnou funkci součástí zapisují se pouze když je podstatné dodržení tvarů a poloh pro funkci součásti i

2 Všeobecné tolerance rozměrové tolerance ISO 2768-1 - obdobně jako u rozměrových tolerancí existují i všeobecné rozměrové tolerance - všeobecné tolerance udává norma ISO 2768-2: - třída všeobecných tolerancí použitá na výkrese se předepisuje do popisového pole - druhé písmeno v pořadí (VELKÉ PÍSMENO) označuje přesnost geometrických tolerancí - uvádí se v kolonce PŘESNOST ISO 2768 třída všeobecných tolerancí geometrické tolerance ISO 2768-2 přesnástředníhrubá - z hlediska přesnosti se dělí na 3 třídy přesnosti (rozměrové tolerance mají 4): HKL - všeobecné (nepředepsané) geometrické tolerance: tolerance přímosti a rovinnosti tolerance kolmosti tolerance souměrnosti tolerance kruhového házení

3 Základny - základnami geometrických tolerancí jsou geometricky přesné prvky (osy, plochy, …) - k základnám geometrických tolerancí se vztahují geometrické tolerance prvků - základnou může být: - základny se označují rovnostranným trojúhelníkem (prázdný i plný) - součástí značky je čtvercový rámeček obsahující písmenné označení základny rovinná plochapřímkaválcová plochaosa rozměry značky: základnou je rovinná plocha (přímka) základnou je válcová plocha (povrchová přímka) základnou je osa válcové plochy

4 Soustavy základen 1 základna Jakými písmeny se označují třídy všeobecných geometrických tolerancí? ? 2 základny 3 základny

5 Přímost - tolerance je vyhovující když skutečná přímka leží mezi 2 rovnoběžnými přímkami - vzdálenost rovnoběžných přímek od sebe je hodnota tolerance značkadefinice tolerancepříklad značkadefinice tolerancepříklad Rovinnost - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovnoběžnými plochami - vzdálenost rovnoběžných ploch od sebe je hodnota tolerance

6 Kruhovitost - tolerance je vyhovující když skutečný profil leží mezi 2 soustřednými kružnicemi - rozdíl průměrů soustředných kružnic (šířka mezikruží) je hodnota tolerance značkadefinice tolerancepříklad značkadefinice tolerancepříklad Válcovitost - tolerance je vyhovující když skutečná válcová plocha leží mezi 2 soustřednými válci - rozdíl průměrů soustředných válců (šířka stěny dutého válce) je hodnota tolerance

7 Rovnoběžnost - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovnoběžnými rovinami - vzdálenost rovnoběžných rovin od sebe je hodnota tolerance značkadefinice tolerancepříklad značkadefinice tolerancepříklad Kolmost - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovinami kolmými na rovinu - vzdálenost rovnoběžných rovin kolmých na základní rovinu je hodnota tolerance

8 Sklon značkadefinice tolerancepříklad značkadefinice tolerancepříklad Poloha prvku - tolerance je vyhovující když osa prvku (díry) v teoreticky přesné poloze leží uvnitř válce - průměr válce je hodnota tolerance - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovinami nakloněnými na rovinu - vzdálenost rovnoběž. rovin nakloněných o úhel α k základní rovinu je hodnota tolerance

9 Soustřednost a souosost značkadefinice tolerancepříklad značkadefinice tolerancepříklad Souměrnost - tolerance je vyhovující když skuteč. rovina souměrnosti leží mezi 2 souměrnými rovinami - vzdálenost souměrných rovin od sebe je hodnota tolerance - tolerance je vyhovující když skutečná osa tolerovaného prvku leží uvnitř válce - průměr válce je hodnota tolerance

10 Tvar profilu značkadefinice tolerancepříklad značkadefinice tolerancepříklad Tvar plochy - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 ekvidistantními plochami - vzdálenost ekvidistantních ploch od sebe je hodnota tolerance - tolerance je vyhovující když skutečný tvar profilu leží mezi 2 ekvidistantními čarami - vzdálenost ekvidistantních čar od sebe je hodnota tolerance

11 Kruhové házení – obvodové a čelní značkadefinice tolerancepříklad značkadefinice tolerancepříklad Celkové házení - tolerance je vyhovující když každý bod kružnice při rotaci leží mezi 2 rovnoběž. rovinami - vzdálenost rovnoběžných rovin od sebe je hodnota tolerance - tolerance je vyhovující když každý bod kružnice při rotaci leží mezi 2 soustř. kružnicemi - vzdálenost soustředných kružnic se středem v ose rotace je hodnota tolerance


Stáhnout ppt "Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1)Definice geometrických tolerancí 2)Všeobecné geometrické tolerance 3)Základny."

Podobné prezentace


Reklamy Google