Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 •Tolerování a lícování rozměrů •Úchylky geometrického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 •Tolerování a lícování rozměrů •Úchylky geometrického."— Transkript prezentace:

1 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN •Tolerování a lícování rozměrů •Úchylky geometrického tvaru •Úchylky geometrické polohy •Drsnost povrchu •Zvláštní úprava povrchu KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

2 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN jmenovité rozměry skutečné rozměry LÍCOVÁNÍ díra hřídel díra hřídel toleranční pole díry toleranční pole hřídele

3 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN D max D min J ES EI T horní mezní rozměr díry dolní mezní rozměr díry jmenovitý rozměr díry horní mezní úchylka díry dolní mezní úchylka díry tolerance díry LÍCOVÁNÍ - TERMINOLOGIE d max d min j es ei t horní mezní rozměr hřídele dolní mezní rozměr hřídele jmenovitý rozměr hřídele horní mezní úchylka hřídele dolní mezní úchylka hřídele tolerance hřídele

4 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN s vůlí s přesahem přechodné DRUHY ULOŽENÍ V min = D min – d max V max = D max – d min P min = d min – D max P max = d max – D min V max = D max – d min P max = d max – D min (V min = 0) (P min = 0)

5 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN ULOŽENÍ S VŮLÍ V min = D min – d max V max = D max – d min •V uložení s vůlí je vždy skutečný průměr hřídele menší (V min > 0  m) nebo roven (V min = 0  m) skutečnému průměru díry •V grafickém znázornění je toleranční pole díry nad tolerančním polem hřídele (Vmin > 0 mm) nebo se toleranční pole díry dotýká svým spodním okrajem horního okraje tolerančního pole hřídele (Vmin = 0 mm)

6 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN ULOŽENÍ S PŘESAHEM •V uložení s přesahem je vždy skutečný průměr hřídele větší (P min > 0  m) nebo roven (P min = 0  m) skutečnému průměru díry P min = d min – D max P max = d max – D min •V grafickém znázornění je toleranční pole díry pod tolerančním polem hřídele (P min > 0  m) nebo se toleranční pole díry dotýká svým horním okrajem dolního okraje tolerančního pole hřídele (P min = 0  m)

7 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN PŘECHODNÉ ULOŽENÍ •V přechodném uložení je buď skutečný průměr díry větší nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je vůle o velikosti V = 0 až V max ) nebo je skutečný průměr díry menší nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je přesah o velikosti P = 0 až P max ) •V grafickém znázornění se toleranční pole díry a hřídele překrývají V max = D max – d min P max = d max – D min V přechodném uložení může nastat případ, kdy je skutečný průměr díry roven skutečnému průměru hřídele a v uložení není ani vůle (V min = 0) ani přesah (P min = 0).

8 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN •Obsahuje soubor systematicky uspořádaných 28 poloh tolerančních polí vzhledem k nulové čáře (jmenovitému rozměru) a 20 tolerančních stupňů •TOLERANČNÍ STUPEŇ – (číslo) násobek toleranční jednotky, určuje výšku tolerančního pole •TOLERANČNÍ JEDNOTKA – zahrnuje nepřesnosti výroby a měření: •TOLERANČNÍ TŘÍDA – kombinace písmene (poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře) a čísla (toleranční stupeň) přidružená k jmenovitému rozměru - ∅ 30 H6, ∅ 30 f7 i = 0,45 D + 0,001 D (  m) i = 0,45 D + 0,001 D (  m)3 vliv výrobyvliv měření D(mm) = D 1 D 2 … geometrický průměr krajních hodnot příslušného rozsahu rozměrů MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA TOLERANCÍ A ULOŽENÍ ISO

9 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN Stupeň přesnostiIT01IT0IT1IT2IT3IT4 Tolerance Definováno zvlášť pro každý stupeň Stupeň přesnostiIT5IT6IT7IT8IT9IT10IT11 Tolerance7 i10 i16 i25 i40 i64 i100 i Stupeň přesnostiIT12IT13IT14IT15IT16IT17IT18 Tolerance160 i250 i400 i640 i1000 i1600 i2500 i TOLERANČNÍ STUPNĚ (STUPNĚ PŘESNOSTI) •VÝROBA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ A KALIBRŮ •BĚŽNÁ VÝROBA •VÝROBA POLOTOVARŮ •Čím je toleranční stupeň nižší, tím jsou požadavky na přesnost výroby přísnější (tím je v grafickém znázornění výška tolerančního pole nižší)

10 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN NULOVÁ ČÁRA jmenovitý rozměr POLOHA TOLERANČNÍCH POLÍ DĚR A HŘÍDELŮ VZHLEDEM K NULOVÉ ČÁŘE

11 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN JMENOVITÝ ROZMĚR DÍRA H Ř Í D E L E POLOHA TOLERANČNÍCH POLÍ DĚR A HŘÍDELŮ

12 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN SOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRY •Základ tvoří díra s tolerančním polem H •Požadovaného uložení se dosahuje volbou hřídele vhodné toleranční třídy

13 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN SOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRY – ČSN EN ISO 286 ( )

14 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN SOUSTAVA JEDNOTNÉHO HŘÍDELE •Základ tvoří hřídel s tolerančním polem h •Požadovaného uložení se dosahuje volbou díry vhodné toleranční třídy

15 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN SOUSTAVA JEDNOTNÉHO HŘÍDELE – ČSN EN ISO 286 ( )

16 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN UloženíCharakteristikaPříklad H11 / d11 Uložení se zaručenou vůlí pro součásti s velkými tolerancemi Odnímatelné páky, táhla H7 / f7 Uložení s menší vůlí pro součásti, které je třeba vyrobit s větší přesností Posuvné objímky, ložiska přístrojů, kluzná ložiska H7 / g6 Uložení s malou vůlí pro součásti vyrobené se značnou přesností Hydraulické písty, vedení ventilů H7 / j s 6 Přechodné uložení s nepatrnou vůlí nebo přesahem pro součásti pojištěné proti otáčení, které se musí často rozebírat Ruční kolečka, oběžná kola čerpadel H7 / k6 Přechodné uložení pro součásti, které se dají složit nebo rozebrat mírným tlakem Lícované šrouby, kroužky přístrojových ložisek H7 / p6 H7 / r6 Uložení s přesahem – součásti se dají složit nebo rozebrat zastudena velkým tlakem nebo zatepla Věnce ozubených kol H7 / s6 Uložení s velkým přesahem – součásti se dají složit zastudena mocným tlakem nebo zatepla Součásti vyráběné z několika částí – zděře PŘÍKLADY UŽITÍ NĚKTERÝCH ULOŽENÍ V SOUSTAVĚ JEDNOTNÉ DÍRY

17 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN toleranční třídou toleranční třídou a úchylkami toleranční třídou a mezními rozměry mezními rozměry ZPŮSOBY ZAPISOVÁNÍ TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

18 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN tolerančními třídami tolerančními třídami a úchylkami TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ SDRUŽENÝCH PLOCH

19 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN ZAPISOVÁNÍ MEZNÍCH ÚCHYLEK ÚHLŮ •Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena v minutách, musí být před její hodnotou uvedeno 0° (60°10’ ± 0°5’) •Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena ve vteřinách, musí být před její hodnotou uvedeno 0°0’ (60°10’ ± 0°0’20“)

20 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN v pohledu v pohledu v řezu v řezu ÚSEKY S RŮZNÝMI TOLERANCEMI NA STEJNÉM JMENOVITÉM ROZMĚRU

21 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN řetězcová kóta řetězcová kóta od společné základny od společné základny TOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ PŘÍMCE

22 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN různé rozteče různé rozteče rozteče pravidelně rozmístěných opakujících se děr TOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ KRUŽNICI

23 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN Třída přesnosti Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrů OznačeníNázev Přes 0,5 Do fJemná +0,05 +0,05+0,1+0,15+0,2+0,3 m Střední +0,1+0,1+0,2+0,3+0,5 +0,8 cHrubá +0,2+0,3+0,5 +1,2+1,2+1,2+1,2+2 v Velmi hrubá -+0,5+1+1,5+2,5+4 NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2768 ( ) •DÉLKOVÉ ROZMĚRY •Na výkres se třída přesnosti uvede do technických podmínek nad popisové pole, např.: ISO m

24 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN Třída přesnosti Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrů OznačeníNázev Přes 0,5 Do fJemná +0,2+0,5+1 m Střední cHrubá +0, v Velmi hrubá Pro jmenovitý rozměr menší než 0,5 mm se mezní úchylka musí vždy připojit za kótu NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2786 ( ) •ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRAN

25 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN ROVINNOST PLOCHY ROZTEČ ROVNOBĚŽNOST VÁLCOVITOST DĚR PRO KOLÍKY VÁLCOVITOST VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PLOCHY SOUOSOST SOUOSOSTKRUHOVITOST ODCHYLKA OBECNÉHO TVARU Model spirálového hrdla parní turbíny TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKA

26 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN VRCHNÍ DÍL MODELU SPODNÍ DÍL MODELU SOUOSOST MODELU A MĚŘICÍ APARATURY POLOHAOTVORU VZHLEDEM K MĚŘICÍ APARATUŘE TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKA MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

27 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA Model spirálového hrdla parní turbíny – hrubování

28 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA Model spirálového hrdla parní turbíny – obrábění načisto

29 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN DRSNOST POVRCHU •Je-li drsnost povrchu celé součásti stejná, uvádí se pouze do pravého horního rohu součásti •Obsahuje-li součást plochy s různou drsností, uvede se do pravého horního rohu výkresu drsnost převládající, do závorky se uvede prázdná značka. Plochy s jinou drsností než převládající se označí ve výkrese.

30 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN DRSNOST POVRCHU, ÚCHYLKY GEOMETRICKÉHO TVARU A POLOHY Ukázka výkresu součásti

31 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN •Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z upravované plochy – označení pouze jediné celé upravované plochy OZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHU

32 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN OZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHU •Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z tlusté čerchované čáry kreslené rovnoběžně s upravovanými plochami – označení při složitějším tvaru upravovaných ploch


Stáhnout ppt "© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 •Tolerování a lícování rozměrů •Úchylky geometrického."

Podobné prezentace


Reklamy Google