Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Tolerování a lícování rozměrůTolerování a lícování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Tolerování a lícování rozměrůTolerování a lícování."— Transkript prezentace:

1 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Tolerování a lícování rozměrůTolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaruÚchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohyÚchylky geometrické polohy Drsnost povrchuDrsnost povrchu Zvláštní úprava povrchuZvláštní úprava povrchu KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

2 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 jmenovité rozměry skutečné rozměry LÍCOVÁNÍ díra hřídel díra hřídel toleranční pole díry toleranční pole hřídele

3 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 D max D min J ES EI T horní mezní rozměr díry dolní mezní rozměr díry jmenovitý rozměr díry horní mezní úchylka díry dolní mezní úchylka díry tolerance díry LÍCOVÁNÍ - TERMINOLOGIE d max d min j es ei t horní mezní rozměr hřídele dolní mezní rozměr hřídele jmenovitý rozměr hřídele horní mezní úchylka hřídele dolní mezní úchylka hřídele tolerance hřídele

4 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 s vůlí s přesahem přechodné DRUHY ULOŽENÍ V min = D min – d max V max = D max – d min P min = d min – D max P max = d max – D min V max = D max – d min P max = d max – D min (V min = 0) (P min = 0)

5 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ULOŽENÍ S VŮLÍ V min = D min – d max V max = D max – d min V uložení s vůlí je vždy skutečný průměr hřídele menší (V min > 0  m) nebo roven (V min = 0  m) skutečnému průměru díryV uložení s vůlí je vždy skutečný průměr hřídele menší (V min > 0  m) nebo roven (V min = 0  m) skutečnému průměru díry V grafickém znázornění je toleranční pole díry nad tolerančním polem hřídele (Vmin > 0 mm) nebo se toleranční pole díry dotýká svým spodním okrajem horního okraje tolerančního pole hřídele (Vmin = 0 mm)V grafickém znázornění je toleranční pole díry nad tolerančním polem hřídele (Vmin > 0 mm) nebo se toleranční pole díry dotýká svým spodním okrajem horního okraje tolerančního pole hřídele (Vmin = 0 mm)

6 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ULOŽENÍ S PŘESAHEM V uložení s přesahem je vždy skutečný průměr hřídele větší (P min > 0  m) nebo roven (P min = 0  m) skutečnému průměru díryV uložení s přesahem je vždy skutečný průměr hřídele větší (P min > 0  m) nebo roven (P min = 0  m) skutečnému průměru díry P min = d min – D max P max = d max – D min V grafickém znázornění je toleranční pole díry pod tolerančním polem hřídele (P min > 0  m) nebo se toleranční pole díry dotýká svým horním okrajem dolního okraje tolerančního pole hřídele (P min = 0  m)V grafickém znázornění je toleranční pole díry pod tolerančním polem hřídele (P min > 0  m) nebo se toleranční pole díry dotýká svým horním okrajem dolního okraje tolerančního pole hřídele (P min = 0  m)

7 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 PŘECHODNÉ ULOŽENÍ V přechodném uložení je buď skutečný průměr díry větší nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je vůle o velikosti V = 0 až V max ) nebo je skutečný průměr díry menší nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je přesah o velikosti P = 0 až P max )V přechodném uložení je buď skutečný průměr díry větší nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je vůle o velikosti V = 0 až V max ) nebo je skutečný průměr díry menší nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je přesah o velikosti P = 0 až P max ) V grafickém znázornění se toleranční pole díry a hřídele překrývajíV grafickém znázornění se toleranční pole díry a hřídele překrývají V max = D max – d min P max = d max – D min V přechodném uložení může nastat případ, kdy je skutečný průměr díry roven skutečnému průměru hřídele a v uložení není ani vůle (V min = 0) ani přesah (P min = 0).

8 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Obsahuje soubor systematicky uspořádaných 28 poloh tolerančních polí vzhledem k nulové čáře (jmenovitému rozměru) a 20 tolerančních stupňůObsahuje soubor systematicky uspořádaných 28 poloh tolerančních polí vzhledem k nulové čáře (jmenovitému rozměru) a 20 tolerančních stupňů TOLERANČNÍ STUPEŇ – (číslo) násobek toleranční jednotky, určuje výšku tolerančního poleTOLERANČNÍ STUPEŇ – (číslo) násobek toleranční jednotky, určuje výšku tolerančního pole TOLERANČNÍ JEDNOTKA – zahrnuje nepřesnosti výroby a měření:TOLERANČNÍ JEDNOTKA – zahrnuje nepřesnosti výroby a měření: TOLERANČNÍ TŘÍDA – kombinace písmene (poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře) a čísla (toleranční stupeň) přidružená k jmenovitému rozměru - ∅ 30 H6, ∅ 30 f7TOLERANČNÍ TŘÍDA – kombinace písmene (poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře) a čísla (toleranční stupeň) přidružená k jmenovitému rozměru - ∅ 30 H6, ∅ 30 f7 i = 0,45 D + 0,001 D (  m) i = 0,45 D + 0,001 D (  m)3 vliv výrobyvliv měření D(mm) = D 1 D 2 … geometrický průměr krajních hodnot příslušného rozsahu rozměrů MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA TOLERANCÍ A ULOŽENÍ ISO

9 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Stupeň přesnostiIT01IT0IT1IT2IT3IT4 Tolerance Definováno zvlášť pro každý stupeň Stupeň přesnostiIT5IT6IT7IT8IT9IT10IT11 Tolerance7 i10 i16 i25 i40 i64 i100 i Stupeň přesnostiIT12IT13IT14IT15IT16IT17IT18 Tolerance160 i250 i400 i640 i1000 i1600 i2500 i TOLERANČNÍ STUPNĚ (STUPNĚ PŘESNOSTI) VÝROBA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ A KALIBRŮVÝROBA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ A KALIBRŮ BĚŽNÁ VÝROBABĚŽNÁ VÝROBA VÝROBA POLOTOVARŮVÝROBA POLOTOVARŮ Čím je toleranční stupeň nižší, tím jsou požadavky na přesnost výroby přísnější (tím je v grafickém znázornění výška tolerančního pole nižší)Čím je toleranční stupeň nižší, tím jsou požadavky na přesnost výroby přísnější (tím je v grafickém znázornění výška tolerančního pole nižší)

10 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 NULOVÁ ČÁRA jmenovitý rozměr POLOHA TOLERANČNÍCH POLÍ DĚR A HŘÍDELŮ VZHLEDEM K NULOVÉ ČÁŘE

11 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 JMENOVITÝ ROZMĚR DÍRA H Ř Í D E L E POLOHA TOLERANČNÍCH POLÍ DĚR A HŘÍDELŮ

12 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 SOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRY Základ tvoří díra s tolerančním polem HZáklad tvoří díra s tolerančním polem H Požadovaného uložení se dosahuje volbou hřídele vhodné toleranční třídyPožadovaného uložení se dosahuje volbou hřídele vhodné toleranční třídy

13 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 SOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRY – ČSN EN ISO 286 (01 4201)

14 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 SOUSTAVA JEDNOTNÉHO HŘÍDELE Základ tvoří hřídel s tolerančním polem hZáklad tvoří hřídel s tolerančním polem h Požadovaného uložení se dosahuje volbou díry vhodné toleranční třídyPožadovaného uložení se dosahuje volbou díry vhodné toleranční třídy

15 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 SOUSTAVA JEDNOTNÉHO HŘÍDELE – ČSN EN ISO 286 (01 4201)

16 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 UloženíCharakteristikaPříklad H11 / d11 Uložení se zaručenou vůlí pro součásti s velkými tolerancemi Odnímatelné páky, táhla H7 / f7 Uložení s menší vůlí pro součásti, které je třeba vyrobit s větší přesností Posuvné objímky, ložiska přístrojů, kluzná ložiska H7 / g6 Uložení s malou vůlí pro součásti vyrobené se značnou přesností Hydraulické písty, vedení ventilů H7 / j s 6 Přechodné uložení s nepatrnou vůlí nebo přesahem pro součásti pojištěné proti otáčení, které se musí často rozebírat Ruční kolečka, oběžná kola čerpadel H7 / k6 Přechodné uložení pro součásti, které se dají složit nebo rozebrat mírným tlakem Lícované šrouby, kroužky přístrojových ložisek H7 / p6 H7 / r6 Uložení s přesahem – součásti se dají složit nebo rozebrat zastudena velkým tlakem nebo zatepla Věnce ozubených kol H7 / s6 Uložení s velkým přesahem – součásti se dají složit zastudena mocným tlakem nebo zatepla Součásti vyráběné z několika částí – zděře PŘÍKLADY UŽITÍ NĚKTERÝCH ULOŽENÍ V SOUSTAVĚ JEDNOTNÉ DÍRY

17 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 toleranční třídou toleranční třídou a úchylkami toleranční třídou a mezními rozměry mezními rozměry ZPŮSOBY ZAPISOVÁNÍ TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

18 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 tolerančními třídami tolerančními třídami a úchylkami TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ SDRUŽENÝCH PLOCH

19 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ZAPISOVÁNÍ MEZNÍCH ÚCHYLEK ÚHLŮ Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena v minutách, musí být před její hodnotou uvedeno 0° (60°10’ ± 0°5’)Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena v minutách, musí být před její hodnotou uvedeno 0° (60°10’ ± 0°5’) Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena ve vteřinách, musí být před její hodnotou uvedeno 0°0’ (60°10’ ± 0°0’20“)Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena ve vteřinách, musí být před její hodnotou uvedeno 0°0’ (60°10’ ± 0°0’20“)

20 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 v pohledu v pohledu v řezu v řezu ÚSEKY S RŮZNÝMI TOLERANCEMI NA STEJNÉM JMENOVITÉM ROZMĚRU

21 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 řetězcová kóta řetězcová kóta od společné základny od společné základny TOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ PŘÍMCE

22 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 různé rozteče různé rozteče rozteče pravidelně rozmístěných opakujících se děr TOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ KRUŽNICI

23 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Třída přesnosti Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrů OznačeníNázev Přes 0,5 Do 3 36630301201204004001000 fJemná +0,05 +0,05+0,1+0,15+0,2+0,3 m Střední +0,1+0,1+0,2+0,3+0,5 +0,8 cHrubá +0,2+0,3+0,5 +1,2+1,2+1,2+1,2+2 v Velmi hrubá -+0,5+1+1,5+2,5+4 NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2768 (01 4240) DÉLKOVÉ ROZMĚRYDÉLKOVÉ ROZMĚRY Na výkres se třída přesnosti uvede do technických podmínek nad popisové pole, např.: ISO 2768 - mNa výkres se třída přesnosti uvede do technických podmínek nad popisové pole, např.: ISO 2768 - m

24 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Třída přesnosti Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrů OznačeníNázev Přes 0,5 Do 3 366- fJemná +0,2+0,5+1 m Střední cHrubá +0,4 +1+1+1+1 +2+2+2+2 v Velmi hrubá Pro jmenovitý rozměr menší než 0,5 mm se mezní úchylka musí vždy připojit za kótu NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2786 (01 4240) ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRANZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRAN

25 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 ROVINNOST PLOCHY ROZTEČ ROVNOBĚŽNOST VÁLCOVITOST DĚR PRO KOLÍKY VÁLCOVITOST VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PLOCHY SOUOSOST SOUOSOSTKRUHOVITOST ODCHYLKA OBECNÉHO TVARU Model spirálového hrdla parní turbíny TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKA

26 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 VRCHNÍ DÍL MODELU SPODNÍ DÍL MODELU SOUOSOST MODELU A MĚŘICÍ APARATURY POLOHAOTVORU VZHLEDEM K MĚŘICÍ APARATUŘE TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKA MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

27 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA Model spirálového hrdla parní turbíny – hrubování

28 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA Model spirálového hrdla parní turbíny – obrábění načisto

29 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 DRSNOST POVRCHU Je-li drsnost povrchu celé součásti stejná, uvádí se pouze do pravého horního rohu součástiJe-li drsnost povrchu celé součásti stejná, uvádí se pouze do pravého horního rohu součásti Obsahuje-li součást plochy s různou drsností, uvede se do pravého horního rohu výkresu drsnost převládající, do závorky se uvede prázdná značka. Plochy s jinou drsností než převládající se označí ve výkrese.Obsahuje-li součást plochy s různou drsností, uvede se do pravého horního rohu výkresu drsnost převládající, do závorky se uvede prázdná značka. Plochy s jinou drsností než převládající se označí ve výkrese.

30 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 DRSNOST POVRCHU, ÚCHYLKY GEOMETRICKÉHO TVARU A POLOHY Ukázka výkresu součásti

31 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z upravované plochy – označení pouze jediné celé upravované plochyZápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z upravované plochy – označení pouze jediné celé upravované plochy OZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHU

32 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 OZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHU Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z tlusté čerchované čáry kreslené rovnoběžně s upravovanými plochami – označení při složitějším tvaru upravovaných plochZápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z tlusté čerchované čáry kreslené rovnoběžně s upravovanými plochami – označení při složitějším tvaru upravovaných ploch


Stáhnout ppt "© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Tolerování a lícování rozměrůTolerování a lícování."

Podobné prezentace


Reklamy Google