Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Základy technického kreslení Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_07 Název DUMu: Základní geometrické konstrukce – kružnice a oblouky Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 UZD – 33-56-H/01 Truhlář Předmět: Technické kreslení/Odborné kreslení Ročník: První - UZD-1/T-1 Autor: Milan Sluka Datum: 20.07.2012

2 Střední škola Oselce Základní geometrické konstrukce Kružnice a oblouky

3 Střední škola Oselce Kružnice Kružnice je množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu zvaného střed. Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek.

4 Střední škola Oselce Kružnice r d k x y S xy osy souměrnosti S střed kružnice d průměr r poloměr k kružnice

5 Střední škola Oselce Tečna Tečna kružnice je přímka, jež má s danou kružnicí jeden společný bod dotyku. S k T t

6 Střední škola Oselce Sečna Sečna kružnice je přímka, protínající kružnici ve dvou různých bodech. S k B s A

7 Střední škola Oselce Tětiva je úsečka spojující dva body na kružnici. procházející středem je ze všech nejdelší a nazývá se průměrem kružnice. S k B A

8 Střední škola Oselce Kruh Kruh je množina bodů složená z kružnice i jejího vnitřku, tedy všech bodů ve stejné nebo menší vzdálenosti od středu, než je poloměr. Poloměrem nazýváme také každou úsečku spojující střed s bodem na kružnici

9 Střední škola Oselce Kruh x y S r A B C xy osy souměrnosti S střed kruhu r poloměr kh kruh kh

10 Střední škola Oselce Kruhový oblou Kruhový oblouk je část kružnice příslušná určitému středovému úhlu v dané kružnici. Je vymezen třemi body, dvěma okrajovými a jedním upřesňujícím.

11 Střední škola Oselce Kruhový oblou r k x y S xy osy souměrnosti S střed kružnice k kružnice r poloměr α velikost úhlu AS okrajové body B upřesňující bod O délka oblouku A α B O

12 Střední škola Oselce Kruhová výseč Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu. Výseč příslušná přímému úhlu se nazývá půlkruh Výseč příslušná pravému úhlu se nazývá čtvrtkruh

13 Střední škola Oselce Kruhová výseč r k x y S xy osy souměrnosti S střed kružnice k kružnice r poloměr α velikost úhlu AS okrajové body B upřesňující bod O délka oblouku A α B V

14 Střední škola Oselce Kruhová úseč Kruhová úseč je část kruhu vymezená tětivou a kruhovým obloukem vzniklá rozdělením kruhu sečnou. Každá úseč je příslušná středovému úhlu α, který může být konvexní (0°<α< 180°), konkávní (180°<α< 360°) nebo přímý (α = 180°; polokruh).

15 Střední škola Oselce Kruhová úseč r k x y S xy osy souměrnosti S střed kružnice r poloměr k kružnice h výška úseče AB tětiva U úseč o h s A B U

16 Střední škola Oselce Výseč mezikruží Výseč mezikruží je část kruhu vymezená středovým úhlem, kruhovým obloukem, tětivou a výškou úseče Je vymezena dvěma kružnicemi a jejich vnitřním a vnějším prostorem a středovým úhlem

17 Střední škola Oselce Výseč mezikruží r k x y S xy osy souměrnosti S střed kružnice r poloměr k kružnice o osa h výška výseč AB oblouk 1 (r) CD oblouk 2 (r-h) VM výseč o B A VM α r-h C D h

18 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium, 2008, ISBN 978-80- 7333-069-9. NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení: a základy konstrukce pro truhláře. 2. přepracované vydání.Praha: Sobotáles, 2007, ISBN 978-80-86706- 20-7. Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google