Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Základy technického kreslení Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_07 Název DUMu: Základní geometrické konstrukce – kružnice a oblouky Pro obor vzdělávání: L/02 UZD – H/01 Truhlář Předmět: Technické kreslení/Odborné kreslení Ročník: První - UZD-1/T-1 Autor: Milan Sluka Datum:

2 Základní geometrické konstrukce
Kružnice a oblouky

3 Kružnice Kružnice je množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu zvaného střed. Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek.

4 Kružnice y k d r x S xy osy souměrnosti S střed kružnice d průměr
r poloměr k kružnice

5 Tečna Tečna kružnice je přímka, jež má s danou kružnicí jeden společný bod dotyku. k t S T

6 Sečna Sečna kružnice je přímka, protínající kružnici ve dvou různých bodech. k s A S B

7 Tětiva je úsečka spojující dva body na kružnici.
procházející středem je ze všech nejdelší a nazývá se průměrem kružnice. k A S B

8 Kruh Kruh je množina bodů složená z kružnice i jejího vnitřku, tedy všech bodů ve stejné nebo menší vzdálenosti od středu, než je poloměr. Poloměrem nazýváme také každou úsečku spojující střed s bodem na kružnici

9 Kruh y kh A r x S B C xy osy souměrnosti S střed kruhu r poloměr
kh kruh B C

10 Kruhový oblou Kruhový oblouk je část kružnice příslušná určitému středovému úhlu v dané kružnici. Je vymezen třemi body, dvěma okrajovými a jedním upřesňujícím.

11 Kruhový oblou y B k r α x O S A xy osy souměrnosti S střed kružnice
k kružnice r poloměr α velikost úhlu AS okrajové body B upřesňující bod O délka oblouku r α x O S A

12 Kruhová výseč Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu. Výseč příslušná přímému úhlu se nazývá půlkruh Výseč příslušná pravému úhlu se nazývá čtvrtkruh

13 Kruhová výseč y B k r α x V S A xy osy souměrnosti S střed kružnice
k kružnice r poloměr α velikost úhlu AS okrajové body B upřesňující bod O délka oblouku r α x V S A

14 Kruhová úseč Kruhová úseč je část kruhu vymezená tětivou a kruhovým obloukem vzniklá rozdělením kruhu sečnou. Každá úseč je příslušná středovému úhlu α, který může být konvexní (0°<α< 180°), konkávní (180°<α< 360°) nebo přímý (α = 180°; polokruh).

15 Kruhová úseč y k s A r x S h U o B xy osy souměrnosti S střed kružnice
r poloměr k kružnice h výška úseče AB tětiva U úseč S h U o B

16 Výseč mezikruží Výseč mezikruží je část kruhu vymezená středovým úhlem, kruhovým obloukem, tětivou a výškou úseče Je vymezena dvěma kružnicemi a jejich vnitřním a vnějším prostorem a středovým úhlem

17 Výseč mezikruží y k B C r x S α r-h D h VM o A xy osy souměrnosti
S střed kružnice r poloměr k kružnice o osa h výška výseč AB oblouk 1 (r) CD oblouk 2 (r-h) VM výseč C VM r x r-h α S D h o A

18 Zdroj materiálů: HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium, 2008, ISBN NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení: a základy konstrukce pro truhláře. 2. přepracované vydání.Praha: Sobotáles, 2007, ISBN Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google