Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Základy technického kreslení Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_08 Název DUMu: Základní geometrické konstrukce – určení středu kružnice a napojení oblouků Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 UZD – 33-56-H/01 Truhlář Předmět: Technické kreslení/Odborné kreslení Ročník: První - UZD-1/T-1 Autor: Milan Sluka Datum: 23.07.2012

2 Střední škola Oselce Základní geometrické konstrukce Určení středu kružnice a napojení oblouků

3 Střední škola Oselce Určení středu kružnice a oblouků

4 Střední škola Oselce Určení středu kružnic - tečny •Při konstrukci středu S kružnice k, nebo oblouku O určíme osy souměrnosti úseček (tečny) AB a BC a v průsečíku těchto os se nachází střed kružnice či oblouku.

5 Střední škola Oselce Určení středu kružnic - tečny k S B A r r o1 D C r r o2

6 Střední škola Oselce Určení středu kružnic - trojúhelníky •Střed kružnice lze také určit pomocí dvou různě velkých pravoúhlých trojúhelníků Toto pravidlo můžeme uplatnit i opačně •Každý narýsovaný trojúhelník v kružnici, jehož odvěsna prochází středem kružnice, bude pravoúhlý

7 Střední škola Oselce Určení středu kružnic - trojúhelníky S k

8 Střední škola Oselce Napojení oblouků

9 Střední škola Oselce Zaoblený přechod - dvě přímky •Zaoblený přechod mezi dvěma přímkami sestrojíme tak, že ve vzdálenosti poloměru zaoblení vedeme rovnoběžky, v jejichž protnutí je střed oblouku zaoblení.

10 Střední škola Oselce Zaoblený přechod mezi přímkami R R R

11 Střední škola Oselce Zaoblený přechod – oblouk a přímka •nakreslíme ze středu oblouku kružnici o poloměru, který je větší o poloměr zaoblení. •Nad přímkou vedeme rovnoběžku ve vzdálenosti poloměru zaoblení a v protnutí získáme střed požadovaného oblouku zaoblení.

12 Střední škola Oselce Zaoblený přechod – oblouk a přímka S1 S2 R2 R1+R2 R1 R2

13 Střední škola Oselce Zaoblený přechod – dvě kružnice •Sestrojíme tak, že nakreslíme ze středu kružnic oblouky o poloměru větším, tj. větším o poloměr zaoblení, a v jejich protnutí získáme střed požadovaného oblouku zaoblení

14 Střední škola Oselce Zaoblený přechod – dvě kružnice S2 S1 R1 R2 S3 R3 R2+R3 R1+R3

15 Střední škola Oselce Ležatá vlnovka •Dvě kružnice různých poloměrů se spojí tak, že vytvoří obrys výkružku. •Vzdálenost středů je součtem poloměrů R1 a R2, které mají u takzvaného římsového výkružku společnou osu.

16 Střední škola Oselce Ležatá vlnovka R2 R1 S1 S2

17 Střední škola Oselce Stojatá vlnovka •Napojení dvou kružnic různých poloměrů s posunutými středy vytvoří stojatý výkružek. •Středy S1 a S2 jsou vzájemně posunuté. •Délka spojnice obou středů je součtem poloměrů R1 a R2. •Na spojnici obou středů leží přechod mezi napojenými oblouky.

18 Střední škola Oselce Stojatá vlnovka R2 R1 S1 S2

19 Střední škola Oselce Stoupající zaoblení •Vztyčením kolmice v bodě A vznikne bod B. Rozpůlením získáme bod D. Přenesením úsečky T/2 z bodu B na horní hranu dostaneme bod C. Spojnice bodů A a C protíná přímku procházející bodem D v bodě Z. •Pomocí kruhového oblouku se středem v bodě Z o poloměru DZ získáme bod Y, oblouk o poloměru AZ vytvoří bod X. Na spojnici XY leží středy S1 a S2 kruhových oblouků stoupajícího zaoblení vlysu.

20 Střední škola Oselce Stoupající zaoblení T A BC T/2 DZ DZ Y ZA X S1 S2 R1 R2

21 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: •HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium, 2008, ISBN 978-80- 7333-069-9. •NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení: a základy konstrukce pro truhláře. 2. přepracované vydání.Praha: Sobotáles, 2007, ISBN 978-80-86706- 20-7. Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google