Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Základy technického kreslení Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_08 Název DUMu: Základní geometrické konstrukce – určení středu kružnice a napojení oblouků Pro obor vzdělávání: L/02 UZD – H/01 Truhlář Předmět: Technické kreslení/Odborné kreslení Ročník: První - UZD-1/T-1 Autor: Milan Sluka Datum:

2 Základní geometrické konstrukce
Určení středu kružnice a napojení oblouků

3 Určení středu kružnice a oblouků

4 Určení středu kružnic - tečny
Při konstrukci středu S kružnice k, nebo oblouku O určíme osy souměrnosti úseček (tečny) AB a BC a v průsečíku těchto os se nachází střed kružnice či oblouku.

5 Určení středu kružnic - tečny
B k r o1 D S r r A o2 r C

6 Určení středu kružnic - trojúhelníky
Střed kružnice lze také určit pomocí dvou různě velkých pravoúhlých trojúhelníků Toto pravidlo můžeme uplatnit i opačně Každý narýsovaný trojúhelník v kružnici, jehož odvěsna prochází středem kružnice, bude pravoúhlý

7 Určení středu kružnic - trojúhelníky

8 Napojení oblouků

9 Zaoblený přechod - dvě přímky
Zaoblený přechod mezi dvěma přímkami sestrojíme tak, že ve vzdálenosti poloměru zaoblení vedeme rovnoběžky, v jejichž protnutí je střed oblouku zaoblení.

10 Zaoblený přechod mezi přímkami
R R R

11 Zaoblený přechod – oblouk a přímka
nakreslíme ze středu oblouku kružnici o poloměru, který je větší o poloměr zaoblení. Nad přímkou vedeme rovnoběžku ve vzdálenosti poloměru zaoblení a v protnutí získáme střed požadovaného oblouku zaoblení.

12 Zaoblený přechod – oblouk a přímka
S2 R1 R2 R2 R1+R2 S1

13 Zaoblený přechod – dvě kružnice
Sestrojíme tak, že nakreslíme ze středu kružnic oblouky o poloměru větším, tj. větším o poloměr zaoblení, a v jejich protnutí získáme střed požadovaného oblouku zaoblení

14 Zaoblený přechod – dvě kružnice
S3 R3 R1+R3 R2+R3 R1 R2 S1 S2

15 Ležatá vlnovka Dvě kružnice různých poloměrů se spojí tak, že vytvoří obrys výkružku. Vzdálenost středů je součtem poloměrů R1 a R2, které mají u takzvaného římsového výkružku společnou osu.

16 Ležatá vlnovka R1 R2 S2 S1

17 Stojatá vlnovka Napojení dvou kružnic různých poloměrů s posunutými středy vytvoří stojatý výkružek. Středy S1 a S2 jsou vzájemně posunuté. Délka spojnice obou středů je součtem poloměrů R1 a R2. Na spojnici obou středů leží přechod mezi napojenými oblouky.

18 Stojatá vlnovka R2 R1 S2 S1

19 Stoupající zaoblení Vztyčením kolmice v bodě A vznikne bod B. Rozpůlením získáme bod D. Přenesením úsečky T/2 z bodu B na horní hranu dostaneme bod C. Spojnice bodů A a C protíná přímku procházející bodem D v bodě Z. Pomocí kruhového oblouku se středem v bodě Z o poloměru DZ získáme bod Y, oblouk o poloměru AZ vytvoří bod X. Na spojnici XY leží středy S1 a S2 kruhových oblouků stoupajícího zaoblení vlysu.

20 Stoupající zaoblení B C S1 Y R2 T/2 DZ S2 X T D Z ZA R1 A

21 Zdroj materiálů: HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium, 2008, ISBN NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení: a základy konstrukce pro truhláře. 2. přepracované vydání.Praha: Sobotáles, 2007, ISBN Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google