Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Základy technického kreslení Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_10 Název DUMu: Základní geometrické konstrukce – konstrukce oblouků Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 UZD – 33-56-H/01 Truhlář Předmět: Technické kreslení/Odborné kreslení Ročník: První - UZD-1/T-1 Autor: Milan Sluka Datum: 27.07.2012

2 Střední škola Oselce Základní geometrické konstrukce Konstrukce oblouků

3 Střední škola Oselce Půlkruhový oblouk •Rozpůlením patní čáry AB získáme bod M, který je výchozím bodem pro narýsování půlkruhového oblouku o poloměru R2 = úsečka AM a BM.

4 Střední škola Oselce Půlkruhový oblouk Rozpětí Patní čára M A B R1 R2

5 Střední škola Oselce Segmentový oblouk •Veďte patní čárou AB svislou osu. •Přenesením vzepětí na tuto osu vznikne vrchol S. Body A a B spojte s bodem S. •Středové kolmice na úsečkách AS a BS se protínají v bodě M, což je výchozí bod pro narýsování segmentového oblouku o poloměru R=MR.

6 Střední škola Oselce Segmentový oblouk Rozpětí A B M R1 Vzepětí S R2 M R3

7 Střední škola Oselce Gotický oblouk •Narýsováním kruhových oblouků se středy v bodech A a B o poloměru R = AB získáme vrchol S. •Spojnice bodů A, B, S tvoří rovnostranný trojúhelník.

8 Střední škola Oselce Gotický oblouk Rozpětí A B R R S 60˚

9 Střední škola Oselce Gotický oblouk stlačený •Ve středu patní čáry AB vztyčte kolmici. •Přenesením výšky vzepětí na tuto kolmici vznikne vrchol S. Vzepětí musí být podstatně menší než rozpětí, avšak větší než polovina rozpětí. •Středová kolmice na úsečce BS protíná patní čáru v bodě M1, tj. ve výchozím bodě pro narýsování oblouku o poloměru R3. Jeho přenesením získáme na druhé straně bod M2.

10 Střední škola Oselce Gotický oblouk stlačený Rozpětí A B Patní čára M R1 Vzepětí S R3 R2 M1 R3 M2 R3

11 Střední škola Oselce Oválný oblouk •Pomocí kruhového oblouku se středem v bodě M o poloměru MS stanovte vzdálenost os a. Přenesením této vzdálenosti z bodu S na úsečku AS dostaneme bod C. • Vztyčením středové kolmice na úsečce AC získáme body M1 a M2 a bod přechodu mezi navazujícími oblouky. •Bod M2 přeneste pomocí kruhového oblouku se středem v bodě M na pravou stranu. Vznikne tak bod M3.

12 Střední škola Oselce Oválný oblouk Rozpětí A B R1 M Vzepětí S M2 R2 a a C R3 M1 R3 R4 M3 R5 R6 R5

13 Střední škola Oselce Oválný oblouk s pěti výchozími body •Na patní čáru AB přeneste úsečku MS, čímž vznikne bod Z. Protažením spojnice bodů S a Z dostaneme úsečku a. Úsečku a přeneste na patní čáru na obě strany od bodu M a dvakrát za sebou na osu pod patní čáru. Vzniknou tak body M1, M2 a M5. Body M3 a M4 leží ve středových bodech základny pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami a. •Oblouky, které je třeba nakreslit, na sebe navazují v průsečících s přímkami procházejícími body M1 a M2, resp. M3 a M4.

14 Střední škola Oselce Oválný oblouk s pěti výchozími body Rozpětí A B M Vzepětí S Z a aa M1M2 a a M5 a a M4 M3 R3 R2 R1

15 Střední škola Oselce Kýlový oblouk •Rozdělením rozpětí na čtvrtiny získáme výchozí body M1 a M2, přenesením tří čtvrtin pod patní čáru dostaneme body M3 a M4. •Kruhové oblouky se mění na spojnicích bodu M1 s bodem M3, bodu M2 s bodem M4 a na ose symetrie kýlového oblouku.

16 Střední škola Oselce Kýlový oblouk A B M 1/4 R R M2M1 M4M3 1/4 3x1/4 R2 R1

17 Střední škola Oselce Vlnovkový oblouk •Vrchol S spojte s protilehlými body A a B. Patní a vrcholovou čáru rozdělte na čtvrtiny, spojnice protnou i úsečky AS a BS. •Na jednotlivých částech úseček AS a BS vztyčte středové kolmice. Získáme tak výchozí body M1, M2 a M3 pro nakreslení požadovaného oblouku.

18 Střední škola Oselce Vlnovkový oblouk Rozpětí A B M Vzepětí S R R 1/4 R R M2 M1 M3 R1 R2

19 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: •HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium, 2008, ISBN 978-80- 7333-069-9. •NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení: a základy konstrukce pro truhláře. 2. přepracované vydání.Praha: Sobotáles, 2007, ISBN 978-80-86706- 20-7. Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google