Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra V i n t e r o v á odborná učitelka uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : 8. Zobrazování těles z více pohledů

2 8.1. Označení a poloha pohledů
Označení pohledů Tělesa mohou být zobrazena z více pohledů. Zpravidla stačí tři pohledy, abychom získali přesný obraz geometrického tělesa. Je to : pohled zepředu – nárys (A), pohled z levého boku – levý bokorys (C) a pohled shora – půdorys (B). Půdorys Nárys Bokorys

3 Označení a poloha pohledů
Ve zvláštních případech může být u nábytku nutný ještě pohled zezadu (E), pravý bokorys (D) a řidčeji pohled zdola (F). Tyto pohledy se podle potřeby doplní vhodně volenými řezy, průřezy, místními pohledy. Poloha pohledů podle metody promítání ČSN Polohu pohledů na kreslícím listě ukazuje obrázek na následující straně. Tato poloha je stanovena normou ČSN (metoda promítání 1)

4 Označení a poloha pohledů

5 8.2. Pravoúhlé promítání (promítání na tři průmětny)
Při pravoúhlém promítání na tři průmětny se tělesa zobrazují z nárysu, levého bokorysu a půdorysu. Touto metodu promítání si můžeme představit tak, že těleso postavíme do rohu místnosti a hrany tělesa promítneme rovnoběžnými paprsky na prostorové plochy (průmětny). Jestliže roh rozstřihneme v ose x , y, můžeme všechny tři průmětny složit do jedné roviny. Půdorys pak leží přesně pod nárysem a levý bokorys napravo vedle nárysu.

6 Pravoúhlé promítání (promítání na tři průmětny)

7 Pravoúhlé promítání (promítání na tři průmětny)
Při promítání na tři průmětny se nejprve nakreslí osy x a y, které tyto tři průmětny oddělují. Osa x zpravidla tvoří základnici pro nárys a bokorys těles. Všechny tři hlavní pohledy můžeme promítnout pomocí promítacích paprsků, která probíhají vždy kolmo na osy. V prázdném poli se promítací paprsky pomocí kružítka nebo pod úhlem 45° protáhnou z průmětny 3 na průmětnu 2.

8 Pravoúhlé promítání (promítání na tři průmětny)

9 8.3. Úlohy – dílce s polodrážkou a drážkou v promítání na tři průmětny
Úloha 8.3 – 1 Vlys s polodrážkou a drážkou zobrazte ve třech pohledech – nárysu, bokorysu a půdorysu. Osový kříž a potřebné promítací paprsky kreslete tenkými čarami ! Délka výkresu je 160 mm. Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

10 Úlohy – dílce s polodrážkou a drážkou v promítání na tři průmětny
Úloha 8.3 – 2 Palubku s drážkou a perem se zkosenými hranami zobrazte ze tří pohledů – nárysu, bokorysu a půdorysu v promítání na tři průmětny! Délka dílce 2,50 m. Délka na výkresu včetně přerušení činí 160 mm. Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

11 Úlohy – dílce s polodrážkou a drážkou v promítání na tři průmětny
Úloha 8.3 – 3 Příčku s přímými čepy a drážkou nakreslete v promítání na tři průmětny a okótujte. Délka na výkresu je 160 mm. Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

12 Úlohy – dílce s polodrážkou a drážkou v promítání na tři průmětny
Úloha 8.3 – 4 Středový sloupek rámu s kolíky nakreslete ze tří pohledů – nárysu, bokorysu a půdorysu – a okótujte ho ! Délka výkresu je 160 mm. Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

13 8.4 Úlohy – rohové spoje rámů v promítání na tři průmětny
Úloha 8.4 – 1 Vlys s čepem a drážkou zobrazte ze tří pohledů – nárysu, bokorysu a půdorysu ! Osový kříž a potřebné promítací paprsky kreslete tence. Délka výkresu je 160 mm Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

14 Úlohy – rohové spoje rámů v promítání na tři průmětny
Úloha 8.4 – 2 Vlys rámu, který bude spojen na čep s perem, nakreslete v pohledech promítání na tři průmětny a okótujte ho ! Délka na výkresu 160 mm. Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

15 Úlohy – rohové spoje rámů v promítání na tři průmětny
Úloha 8.4 – 3 Vlys čepovaný na jednostranný pokos zobrazte ze tří pohledů – nárysu, bokorysu a půdorysu – a okótujte ho ! Délka obrazu na výkresu je 160 mm. Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

16 Úlohy – rohové spoje rámů v promítání na tři průmětny
Úloha 8.4 – 4 Vlys s rozporem pro spoj čepovaný na jednostranný pokos nakreslete ze tří pohledů a okótujte ho ! Délka na výkresu je 160 mm. Formát papíru : A4 – na výšku Rozvržení papíru : viz náčrtek

17

18 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra V i n t e r o v á odborná učitelka uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : 7. Prostorové zobrazování

19 7.1. Izometrie Izometrické promítání je prostorovým zobrazením, které jasně ukazuje vše podstatné ve třech pohledech, v nárysu, bokorysu a půdorysu. Vodorovné osy x a y svírají úhel 30°. Všechny úsečky probíhající rovnoběžně s hlavními osami se kreslí podle měřítka, nezkrácené. Kružnice se zobrazují jako elipsy s poměrem os 1:1,7. Leží kolmo na osu otáčení.

20 Izometrie

21 7.2 Dimetrie Dimetrické promítání je prostorovým zobrazením, které má ukázat vše podstatné v nárysu. Vodorovné osy x a y svírají úhel 7° a do hloubky 42°. Hloubka c je zkrácena o polovinu. Elipsy v nárysu mají poměr os 9:10 (téměř kružnice), v bokorysu 1:3. Leží kolmo na osu otáčení.

22 Dimetrie

23 7.3 Kosoúhlé promítání Kosoúhlé promítání, nazývané též kavalírní perspektiva, je zjednodušeným prostorovým zobrazením. Nárys se zobrazuje pravoúhle, pouze hloubka se kreslí pod úhlem 45°, resp. 30°. U úhlu 45°se hloubka c zkrátí na 2/3 měřítka výkresu, u úhlu 30° se hloubka nezkracuje.

24 Kosoúhlé promítání

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google