Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické kreslení Kótování - základní pojmy a pravidla kótování Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické kreslení Kótování - základní pojmy a pravidla kótování Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál."— Transkript prezentace:

1 Technické kreslení Kótování - základní pojmy a pravidla kótování Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada – Technické kreslení, DUM č. 11

2 Kótování – základní pojmy Kóta – číselná hodnota vyjádřena na výkresu – jednoznačně určuje rozměry a polohu tvarových prvků – délkové rozměry se kótují v milimetrech – pro všechny kóty musí být použity stejné měřící jednotky Zásady kótování:  Každý konstrukční prvek se kótuje jen jednou a je určen určitým, přesným počtem kót  Kóty jednoho konstrukčního prvku se umisťují do jednoho obrazu, tam kde je kótovaný prvek zobrazen nejsrozumitelněji  „Zřejmé rozměry“ se nemusí kótovat (pravé úhly, úhly pravidelných mnohoúhelníků apod.)  Kótovací čáry se nesmí protínat

3 Kótování – provedení kót Pomocná čára Odkazová čára Praporek o. č. Hraničicí značka Kótovací čára Kóta cca 8 mm pokud nejsou uvedeny úchylky cca 12 mm pokud úchylky jsou uvedeny

4 Kótovací čáry  kreslí se jako tenké souvislé čáry  ukončují se na pomocných nebo obrysových čarách  přednostně se umisťují vně obrazů  kreslí se rovnoběžně s kótovaným rozměrem  kótovací čáry by se neměly protínat  nesmí se ztotožňovat s: obrysovými čaramiobrysovými čarami odkazovými čaramiodkazovými čarami osamiosami pomocnými kótovacími čarami a nesmí být ani jejich pokračovánímpomocnými kótovacími čarami a nesmí být ani jejich pokračováním

5 Kótovací čáry

6

7 Pomocné čáry  kreslí se jako tenké souvislé čáry  prodlužují se za kótovací čáry o 1 až 2 mm  při kótování rovinných úhlů se kreslí jako úsečky vycházející z vrcholu úhlů  kreslí se kolmo ke kótovanému prvku (v ojedinělých případech mohou být kresleny šikmo, ale navzájem rovnoběžně)  jako pomocná čára může sloužit osa, nebo její prodloužení

8 Hraničicí značky  kótovací čára se ukončuje hraničicími značkami  hraničicí značka může být ve formě šipky nebo úsečky  na jednom výkrese se používá jen jeden typ hraničicích značek Pravidla pro kreslení hraničicích značek:  kreslí se tenkými čarami  mohou být otevřené, uzavřené nebo vyplněné a)šipka otevřená b)šipka uzavřená plná c)šipka uzavřená d)šikmá úsečka a) b) c) d)

9 Hraničicí značky  délka šipky má být 2,5 – 5 mm, úhel otevření: 15° – 90°  hraničicí šipky se kreslí uvnitř pomocných čar  není-li mezi pomocnými čarami dostatek místa, kreslí se šipky vně pomocných čar

10 1)Co je kóta? 2)Jaké jsou zásady kreslení kótovacích čar? 3)Čím se ukončuje kótovací čára? 4)Jaké jsou typy hraničicích šipek? Kontrolní otázky

11 1)Kóta je číselná hodnota vyjádřená v příslušných jednotkách a graficky zobrazena na výkresu. 2)- kreslí se tenkou souvislou čarou - ukončují se na pomocných čarách - nesmí se protínat - přednostně se kreslí vně obrazů - kreslí se rovnoběžně s kótovacím rozměrem 3)Kótovací čára se ukončuje hraničicími značkami. 4)Otevřená, uzavřená a uzavřená plná. Kontrolní otázky

12 Použitá literatura 1.ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 341 s. ISBN 80-7183-297-9. 2.LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.


Stáhnout ppt "Technické kreslení Kótování - základní pojmy a pravidla kótování Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google