Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava plánu měření pro přírubu České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava plánu měření pro přírubu České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní."— Transkript prezentace:

1 Příprava plánu měření pro přírubu České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

2 Zvolená typová součást Jedná se o přírubu s max. Ø 188,5 mm a šířkou 76,7 mm České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

3 Upnutí součásti Součást se upíná pomocí modulárního upínacího systému Alufix do prismatického přípravku. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

4 Konfigurace snímacího systému Pro měření součástí se používá snímací systém sestavený z prodloužení a dvou snímačů ve směrech + Y a -Y. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Talířek pro snímací hlavu VAST Prodloužení Ø= 20 mm L= 80 mm, materiál ThermoFit Snímač Délka dříku L= 65 mm Průměr kuličky= 3 mm Materiál snímače rubín Prodloužení Ø= 11 mm L= 40 mm, materiál ThermoFit

5 Snímací systém je potřeba před započetím měření klasifikovat (kalibrovat) pomocí kalibrační koule. 1.Upnutí kalibrační koule 2.Zaměření polohy KK pomocí referenčního snímače 3.Kontrola výsledků zaměření KK. 4.Klasifikace snímacího systému 5.Kontrola výsledků klasifikace snímacího systému Odchylky v klasifikace mohou být způsobeny: – Špatné sestavení snímacího systému – Znečištění doteků – Špatně nastavená kalibrace – Nedostatečná tuhost snímacího systému – Poškození snímače České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

6 Klasifikace snímacího systému České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Kalibrační koule Referenční snímač Snímací systém

7 Vyrovnání součásti Základní souřadný systém součásti je určen pomocí tzv. referencí, jež omezí stupně volnosti součásti. Primární reference- otáčení v prostoru- osa kužele ve středu součásti. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

8 Sekundární reference- otáčení v rovině- rovina symetrie, která vede středem drážky pro pero. 3 terciární reference- posun součásti (určení nulového bodu) – Osa X- vybíráme osu součásti- kužel1 – Osa Y- čelo součásti- rovina1 – Osa Z- umístněna do středu součásti- kužel1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

9 Analýza měřených charakteristik Na součásti se vyhodnocuje celkem 19 charakteristik. Z toho: (na výkresu vyznačeny žlutě) – 14 rozměrových charakteristik (průměry, vzdálenosti a úhel) – 5 úchylek tvaru a polohy (3 vyhodnocení polohy a 2 vyhodnocení kolmosti) České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

11 Příklad volby elementů pro vyhodnocení požadovaných charakteristik Pro vyhodnocení kolmosti je potřeba naměřit dva elementy: – Referenční element (dle výkresové dokumentace), ke kterému se tolerance polohy vztahuje a vyhodnocovaný element. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

12 Pro vyhodnocení vzdálenosti je potřeba naměřit jeden element: – Vzdálenost bodu (střed mezikruží) od počátku souřadného systému, který je umístěn ve středu protilehlého čela součásti (celková šířka součásti) České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

13 Pro vyhodnocení polohy (jmenovité polohy-umístění) je potřeba dvou elementů : – Je potřebný referenční element (v tomto případě vnitřní kužel) a vyhodnocovaný element. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

14 Pro vyhodnocení šířky drážky je potřeba dvou elementů: – Tyto elementy, ale mohou být pouze body, buď přímo naměřené, nebo mohou být zkonstruované např. z roviny, jako je to v tomto případě. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

15 Strategie měření vybraných elementů Měření válcové, kuželové plochy: – Několik strategií (uvedeny na následujícím snímku) – Parametry strategie se volí dle součásti a upnutí České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

16 Strategie měření vybraných elementů Měření válcové- možnými strategii jsou: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Jednotlivé body/scanning Kružnice ze 4 bodů Měření kružnice Spirálová dráha Měření řezu Povrchové přímky

17 Měření vzdálenosti čela: – Pokud měříme pouze např. vzdálenost čel je možné použít bodové měření, ale pokud se vyhodnocuje tvar, poloha nebo chceme přesnější výsledky je nutné použít scanning. Pro měření čel se hodí skenování po kruhové dráze v tomto případě v úhlu 360°, rychlostí 15 mm/s a snímá se 500 bodů. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

18 Měření čela Strategie pro měření rovin České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Jednotlivé body/ scanning Měření rastru Měření polylinie Definovat množinu bodů Multi-polylinie Kruhová dráha po rovině

19 Strategie pro měření kružnice České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Jednotlivé body/ scanning Kružnice ze 4 bodů Definovat snímané body po kružnici Spirálová dráha

20 Zpětné vyvolání bodů - Zejména pro měření vzdáleností je často potřeba funkce zpětného vyvolání bodu např. z roviny České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

21 Použití filtrů a eliminace Filtry: – Pokud se měří scanningem měly by se používat filtry. Obvyklé nastavení filtrů je vidět na obrázku. Eliminace odlehlých hodnot: – Společně s filtry se používá také eliminace odlehlých bodů. Pokud se naměřený bod nachází mimo pásmo +- 3násobek (možno volit) směrodatné odchylky, není zahrnut do výpočtu elementu České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

22 Tvorba výstupních protokolů Pro prezentaci výsledků lze použít několik druhů protokolů: – Prezentační protokol: slouží jako výstup z měření, je přehledný pro menší počet charakteristik. – Kompaktní protokol: slouží jako výstup z měření s podrobnějšími údaji. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

23 – Pracovní protokol: grafický strohý s podrobnými informacemi Grafický element pro vyhodnocování úchylek tvaru – Používá se pro podrobné znázornění úchylek (válcovitost, rovinnost, kolmost) České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

24 Vyhodnocení na CAD modelu – Využívá se pro efektní prezentaci výsledků. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

25 Vyhodnocení na CAD modelu – Využívá se pro efektní prezentaci výsledků. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní


Stáhnout ppt "Příprava plánu měření pro přírubu České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní."

Podobné prezentace


Reklamy Google