Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006"— Transkript prezentace:

1 Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006
Střední odborné učiliště technické Chomutov Program SolidWorks Vytvoření 3D modelu jednoduché součásti Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006

2 Spustíme program SolidWorks a volbou Soubor – Nový nebo pomocí ikony vybereme Díl (označíme a potvrdíme tlačítkem OK). Po spuštění vybereme nabídku Skica a dále z panelu nástrojů funkci Přímka 3. Dále program požaduje označení roviny ve které budeme pracovat. Zvolte přední rovinu klepnutím na nápis „Přední rovina“. Pro daný výběr má kurzor podobu tužky. Pokračuj

3 4. Nakreslíme boční tvar součásti podle obrázku  pro kreslení použijeme ikonu Přímka z panelu nástrojů Skica. Skicu začneme kreslit v  počátku souřadného systému Klepneme levým tlačítkem myši v počátku a myš posuneme do požadovaného směru. V místě změny směru čáry klepneme opět levým tlačítkem myši a pak pokračujeme novým směrem. Kurzor má podobu tužky. Při kreslení se zobrazují pomocné modré čárkované čáry jako pomoc pro zachování vodorovného nebo svislého směru. Poznámka: skicu nemusíme kreslit přesně, potřebné rozměry jí dáme v dalším kroku pomocí okótování. Pokračuj

4 5. Požadované rozměry získáte okótováním skici užitím ikony Inteligentní kóta Kurzor umístíme nad nakreslenou čáru – úsečku, tím dojde k jejímu zvýraznění červenou barvou, úsečku pro kótování vybereme klepnutím levým tlačítkem myši na zvolené čáře  barva čáry se změní na zelenou a zobrazí se budoucí kóta. Kótu umístěte tažením do vhodné polohy posunutím kurzoru a klepnutím levým tlačítkem myši. Tím se otevře dialogové okno Upravit pro nastavení požadovaného rozměru dané úsečky  zapíšeme požadovaný rozměr a potvrdíme jej zatržítkem. Pokračuj

5 6. V dalším kroku provedeme zaoblení některých hran
6. V dalším kroku provedeme zaoblení některých hran. Zaoblení provedeme pomocí ikony Zaoblit entity z panelu nástrojů Skica, kde nastavíme požadovaný poloměr zaoblení R8 a pak označíme dvě příslušné hrany pro zaoblení. Pokračuj

6 7. Vysunutí modelu na požadovanou šířku provedeme pomocí ikony Přidání vysunutím z panelu nástrojů Prvky. V levé části okna nastavíme do položky Směr č.1: Od středu roviny a dále vzdálenost D1: 120 mm. Jak je vidět z obrázku, program provede vysunutí modelu na požadovanou hodnotu 120 mm – rovnoměrně po 60 mm na obě strany (symetričnost dále využijeme pro tvorbu děr v modelu). Pokračuj

7 Postup kreslení otvorů je popsán na dalším snímku.
8. V dalším kroku provedeme zakreslení a okótování kružnic pro otvory a kruhové vybrání v horní hraně. Označíme vnitřní horní plochu modelu a zvolíme ikonu Kolmý k a pomocí ikony Kružnice z panelu nástrojů Skica zakreslíme a okótujeme kružnice (průměry a vzdálenosti od hran jsou na obrázku). Postup kreslení otvorů je popsán na dalším snímku. Pokračuj

8 9. Stačí nakreslit a okótovat pouze jednu malou kružnici, druhou vytvoříme pomocí ikony Zrcadlit entity. Nejprve je nutné nakreslit si pomocnou osu pro zrcadlení, která prochází v ose x počátkem souřadného systému – ikona Osa Pak označíme malou kružnici (viz. obr) a po potvrzení program vytvoří druhou kružnici symetrickou k té okótované. Pokračuj

9 10. Otvory vytvoříme pomocí ikony Odebrat vysunutím z panelu nástrojů Prvky a nastavíme Směr č.1: Skrz vše a potvrdíme Poznámka: Program provede natočení modelu a současně zobrazí způsob odebrání v modelu. Pokračuj

10 11. Nyní označíme vnitřní spodní plochu, zvolíme ikonu Kolmý k a obdobně zakreslíme jednu kružnici a okótujeme , druhou vytvoříme opět pomocí ikony Zrcadlit entity Poznámka: Nezapomeňte zakreslit osu pro zrcadlení (prochází počátkem souřadného systému). Po potvrzení proveďte odebrání pomocí ikony Odebrat vysunutím z panelu nástrojů Prvky a nastavte Směr č.1: Skrz vše a potvrďte Pokračuj

11 12. Model je možné libovolně natáčet použitím ikony Otočit pohled nebo podržením rolovacího kolečka u myši a pohybovat myší po podložce a dále posouvat použitím ikony Posunout pohled Dále je možné model přibližovat a vzdalovat otáčením kolečka myši nebo použitím ikon pro zobrazení . Pokračuj

12 Vytvořený soubor si uložte do Vámi zvolené složky.
Řešením této úlohy jste zvládli základní principy práce v prostředí SolidWorks, to znamená skicování, kótování, zaoblení hran, přidání a odebrání vysunutím. Vytvořený soubor si uložte do Vámi zvolené složky. Konec lekce


Stáhnout ppt "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google