Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Nakreslení výkresové dokumentace k vytvořenému modelu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Nakreslení výkresové dokumentace k vytvořenému modelu."— Transkript prezentace:

1 Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Nakreslení výkresové dokumentace k vytvořenému modelu

2 1.Spustíme program SolidWorks a volbou Soubor – Nový nebo pomocí ikony vybereme tentokrát Výkres (označíme a potvrdíme tlačítkem OK). 2.Následuje výběr formátu stránky, na kterém bude výkres modelu vytvořen (vyberte A4 – na výšku) a potvrďte OK. Pokračování

3 3. Po zvolení formátu stránky program požaduje vyhledání souboru s již dříve vytvořeným modelem. Potvrdíme nabídku Vyhledat a otevřeme příslušný soubor. 4. Po otevření zvoleného souboru program umožní vložit požadované pohledy daného modelu (nárys- půdorys-bokorys a popřípadě i pohled na celý 3D model) – můžeme upravit měřítko i způsob každého zobrazení. Pokračování

4 5. Pro každý pohled lze nastavit vlastní styl zobrazení (označíme vybraný pohled a zvolíme požadované zobrazení v levé části okna).. Pokračování

5 6. Pro okótování zahloubení děr je nutné provést Pohledový řez, vyžaduje nakreslení čar, podle kterých bude řez proveden  pomocí přímek vedených středy kružnic vybereme umístění řezu Pokračování pro usnadnění práce si zvětšíme prostor s vytvořenými přímkami - použijte ikonu lupy přímky označíme pomocí myši a klávesy CTRL (jsou pak zvýrazněny zelenou barvou) protože otvory nejsou ve svislém směru v jedné ose, musíme nakreslit celkem 3 přímky. Dvě vedené středy kružnic a jednu příčnou, která je uprostřed spojí. Poznámka:

6 Pokračování 7. Po označení všech přímek zvolíme ikonu Pohledový řez, program vytvoří řez modelem, který tažením umístíme na pozici bokorysu Poznámka: Řez je označen velkými písmeny - značení můžeme změnit v levé části okna, přímo ve výkresu lze také posouvat hranice řezu

7 Pokračování 8. Volbou ikony Osa z panelu nástrojů Výkres doplní program osy ve vybraném (označeném) pohledu – je nutné nejdříve označit hrany, mezi kterými má být osa umístěna

8 Pokračování 9. Nyní převedeme kóty, se kterými byl model kreslen do výkresu  z panelu nástrojů Výkres použijeme ikonu Popis modelu Poznámka: program provede převod kót z modelu do výkresu, dále je však nutné kóty rozmístit a upravit podle pravidel a zásad pro kótování V levé části okna Kóty vybereme zatržítko Vybrat vše a potvrdíme

9 Pokračování 10. Upravíme rozmístění kót v jednotlivých pohledech dle obrázku

10 Pokračování 11. Pro vyplnění popisového pole výkresu (razítka) je nutné vyvolat tzv. místní nabídku. V levé části okna – strom stiskneme pravého tlačítko myši na názvu Formát listu1 a zvolíme Upravit list. Tím se zpřístupní popisové pole pro vyplnění údajů.

11 Pokračování 12. Pomocí ikony pro zvětšení vybrané části si přiblížíme popisové pole 13. Pomocí ikony Poznámka vložíme text do příslušného pole tabulky. Můžeme volit styl písma, velikost, řez, zarovnání apod.) 14. Po vyplnění potřebných údajů se vrátíme zpět k celému výkresu  stiskneme pravé tlačítko myši na názvu ve stromu historie (v levé části okna) Formát listu1 a vybereme Upravit list

12 Konec druhé lekce 15. Výkres pro daný model je hotov – uložíme jej pod stejným názvem jako model (program souboru přiřadí příslušnou příponu).


Stáhnout ppt "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Nakreslení výkresové dokumentace k vytvořenému modelu."

Podobné prezentace


Reklamy Google