Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Vytvoření 3D modelu jednoduché součásti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Vytvoření 3D modelu jednoduché součásti."— Transkript prezentace:

1 Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Vytvoření 3D modelu jednoduché součásti

2 1.Spustíme program SolidWorks a volbou Soubor – Nový nebo pomocí ikony vybereme Díl (označíme a potvrdíme tlačítkem OK).Pokračuj 2.Po spuštění vybereme nabídku Skica a dále z panelu nástrojů funkci Přímka 3. Dále program požaduje označení roviny ve které budeme pracovat. Zvolte přední rovinu klepnutím na nápis „Přední rovina“. Pro daný výběr má kurzor podobu tužky.

3 5. V tomto režimu zobrazení bude nakreslen základní tvar modelovaného tělesa. Při skicování není důležité kreslit přesné rozměry, ty budou následně upraveny). Pokračuj Budoucí tvar

4 Pokračuj 4. Nyní je pracovní plocha připravena ke skicování. Kreslit začněte v počátku souřadného systému, klepnutím levým tlačítkem myši a tažením směrem doprava (uchopovací modrá čárkovaná čára automaticky napovídá vodorovný směr). V místě změny směru čáry klepněte levým tlačítkem myši a posunujte kurzor novým směrem (viz obr.). Vedle kurzoru se zobrazuje délka kreslené čáry. Nakreslený tvar potvrdíme tlačítkem v pravém rohu.

5 6. Nyní upravíme rozměry skici podle zadání úlohy následujícím postupem. V panelu skicovacích nástrojů klepněte na tlačítko Inteligentní kóta. Pokračuj Na grafické ploše bude mít kurzor následující vzhled. Při umístění kurzoru nad některou úsečku skici dojde k její zvýraznění změnou barvy na červenou. Úsečku vyberete klepnutím levým tlačítkem (dojde ke změně barvy na zelenou), současně se pod kurzorem zobrazí budoucí kóta. Posunutím kurzoru do vhodné polohy a klepnutím levým tlačítkem umístíme kótu příslušné úsečky na grafickou plochu. Poklepáním levým tlačítkem na vybranou kótu se zobrazí dialogové okno Upravit. Rozměr kóty upravíme a potvrdíme tlačítkem

6 7. Uvedeným postupem změňte rozměry skici dle následujícího obrázku: Pokračuj

7 Pokračuj 8. Dále provedeme úpravu 2D skici na 3D objekt přidáním třetího rozměru. Použijeme funkci Přidání vysunutím. Tento třírozměrný objekt bude dále upraven do konečné podoby pomocí dalších příkazů. Poznámka: Na grafické ploše se skica natočí (zelené čáry) do polohy trimetrického zobrazení a současně se zobrazí návrh na vysunutí do hloubky 10 mm (vyznačeno žlutě). Tato hodnota je přednastavena přímo v SolidWorksu v manažéru vlastností. (viz levá část monitoru). Upravíme rozměr vysunutí na 45 mm.

8 9. Tímto postupem jsme připravili polotovar 3D objektu pro další dokončovací operace odebrání vysunutím. Na grafické ploše by měl být zobrazen 3D model (viz obrázek). Pokračuj

9 10. Při dalších krocích budeme postupovat podobnými kroky jako při přidávání vysunutím tak, že bude nakreslena skica odebírané části na vybrané ploše objektu, dále bude provedena úprava rozměrů skici a následně bude provedeno odebrání vysunutím. Pokračuj 1 2 Nejdříve provedeme odebrání ve směru 1 a v druhém kroku ve směru 2 (viz obrázek)

10 Pokračuj 11. Klepneme na tlačítko Standardní pohledy, tím se v nástrojové liště rozvine menu standardních pohledů a zde vybereme tlačítko Přední. 3D objekt se natočí do čelní polohy (viz obrázek). Optimálního zobrazení dosáhnete klepnutím na tlačítko Zoom na všechno (viz obr. vpravo)

11 Pokračuj 12. Nyní nakreslíme skicu odebírané části. Klepneme na tlačítko Odebrání vysunutím - kurzor se změní na symbol plochy klepnutím vybereme čelní plochu, na kterou bude nakreslena skica odebírané části. Vybraná plocha se zbarví zeleně. Pro názornost lze natočit objekt do vhodné polohy klepnutím na tlačítko Otočit pohled umístěného na nástrojové liště v horní části monitoru. Kurzor změní tvar a přidržením levého tlačítka lze s objektem otáčet.

12 13. Naskicujte přibližný tvar odebírané části na vybrané ploše a následně proveďte úpravu rozměru obdobně jako při kreslení skici základního tvaru. Pokračuj Klepněte na tlačítko Přímka a skicování začněte klepnutím na levém okraji objektu (viz šipka na obr. vpravo). Skica odebírané části musí mít uzavřený tvar (viz obrázek vpravo dole). Pomocí tlačítka Inteligentní kóta upravte rozměry skici odebírané části podle zadání:

13 Pokračuj 14. Režim skicování ukončete klepnutím na tlačítko Ukončit skicu. Na 3D objektu se žlutě vyznačí předpokládaná část, která bude odebrána. Je však nutné upravit hloubku odebrání v manažéru vlastností na požadovanou hodnotu 40 mm. Odebrání potvrďte. 40 mm Pro názornost je vhodné si opět natočit model pomocí nabídky Otočit pohled do vhodné polohy.

14 15. Na grafické ploše se zobrazí výsledek odebrání ve směru 1. Pokračuj Posledním krokem bude odebrání vysunutím ve směru 2.

15 Pokračuj 16. V Nabídce Standardní pohledy vybereme pohled Levý. Model se natočí do polohy vhodné pro skicování. Klepneme na tlačítko Odebrat vysunutím, pak klepneme na plochu kde bude nakreslena skica pro odebrání, ta se zbarví zeleně).

16 Pokračuj 13. Klepněte na tlačítko Obdélník na liště nástrojů a klepněte levým tlačítkem myši na pravý horní roh vybrané plochy. Tažením myší směrem vlevo dolů a opětovným klepnutím levým tlačítkem myši nakreslete přibližný tvar odebrání. Upravte skicu podle zadání nástrojem Inteligentní kóta na požadované rozměry.

17 Pokračuj 18. Režim skicování ukončete klepnutím na tlačítko Ukončit skicu. Po natočení modelu do názorné polohy a zvolením v manažeru vlastností Skrz vše bude na modelu žlutě zvýrazněna odebíraná část. Odebrání potvrďte klepnutím na zatržítko na grafické ploše se zobrazí konečná podoba 3D modelu:

18 19. Tímto jste zvládli základní principy práce v prostředí SolidWorks, to znamená skicování, přidání vysunutím a odebrání vysunutím. Vytvořený soubor si uložte do Vámi zvolené složky. Konec lekce


Stáhnout ppt "Zpracováno v rámci projektu SIPVZ 0120P2006 Vytvoření 3D modelu jednoduché součásti."

Podobné prezentace


Reklamy Google