Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní."— Transkript prezentace:

1 Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.
MISYS ŠKOLICÍ PREZENTACE 1. část Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.

2 program očekává příkaz
POPIS OBRAZOVKY Horní lišta okna programu (měřítko) Menu (hlavní nabídka) Ovládací panely s ikonami Indikace základního stavu programu program očekává příkaz Grafické okno programu Nástrojová lišta (zobrazuje souřadnice JTSK ukazatele myši)

3 PANEL OBECNÉ FUNKCE Zpět <Alt+Backspace>- vrátí zpět poslední provedenou operaci Opakovat <Shift+Alt+Backspace>- zopakuje poslední vrácenou operaci Kurzor <F7>- přepíná režim kurzoru Obsah nápovědy - vyvolá rejstřík nápovědy Grafický vstup <F6>– přepíná grafické režimy Identifikační režim - identifikace grafické entity prostorem uvnitř čtverečku Grafický režim – vkládá bod na zvolené míst Trasování <F8> – přepíná výpis souřadnice kurzoru tvar kurzoru

4 PANEL OKNO nastavení pohledu na grafická data
Detail určený obdélníkem Změna měřítka Posun středu okna nebo o ½ výšky Přehledka <F5> ve výřezu jsou všechna data

5 PANEL OKNO nastavení pohledu na grafická data
Nové okno – otevírá nové zobrazovací okno Windows Překreslení okna – bez změny měřítka a pohledu, aktualizuje současné zobrazení Obnovení okna - <F11> – jako překreslení, odstraní pomocné konstrukce Přehledka s volbou Předchozí výřez - <F9> Obsah oken - <F12> – nastavení parametrů zobrazení – co se má v okně zobrazovat Zvětšení 2x – <F3> Zmenšení 2x – <F4> Posun výřezu – <Ctrl> + <Alt> + pohyb myši (bez stisknutého tlačítka)

6 PANEL VÝKRES vyhledání, identifikace a výpis informací o jednotlivých prvcích výkresu
prvků Zhasnutí identifikace Hledání prvků Selekce objektů Geometrie linie Výpis prvků

7 PANEL VÝPOČTY odměřování v mapě - vzdálenosti
Měření vzdáleností ze stanoviště měření vzdáleností z jednoho bodu řetězit měření po trase, vypisuje se vzdálenost mezi sousedními body i celková od 1. bodu nuluj součet po přerušení měřění a zadání nové trasy bude součet dále narůstat, musíme zadat „nuluj součet“, chceme-li sčítat od 0 Vytyčovací prvky

8 PANEL VÝPOČTY odměřování v mapě - plochy
Výměra body plochu zadáváme postupně kurzorem (lomové body) linií liniemi další zadanou plochu můžeme přičíst „+” k předch. plochám odečíst „-“ vypočítat samostatně „ano“ plochou kurzorem kliknout kamkoli do plochy děravou plochou kurzorem kliknout kamkoli do plochy, odečte se výměra vnitřní plochy

9 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES vytvoření poznámkového grafického výkresu
Otevření poznámkového výkresu Zavření poznámkového výkresu Uložení poznámkového výkresu Otevření existujícího výkresu v dialogu Grafický poznámkový výkres vybereme požadovaný soubor s příponou .vyp a potvrdíme Vytvoření nového výkresu vyplníme název souboru a klikneme na „Otevřít“, potvrdíme, že chceme opravdu založit nový výkres Po načtení výkresu se zpřístupní ikony pro editaci Poznámkový výkres může být otevřen vždy pouze jeden

10 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES kresba linie
volba vlastností čáry nastavit režim kurzoru – „Grafický vstup“ kreslení jednotlivých bodů linie ukončení linie zavřením dialogu „Vlastnosti linie“ klávesou <ESC> v dialogu Výběr typu spojnice (čáry) lomená čára kruhový oblouk křivka mezi zadanými body zruší poslední bod výběr barvy čáry výběr barvy výplně plochy Identifikační režim připojíme se na souřadnice již existujícígho bodu ukončení linie a kresba nové spojí poslední bod s prvním uzavře plochu výběr typu čáry výběr tloušťky čáry <Shift> + pohyb myši kreslí plynulou křivku (tzv. nástroj pero). < F6 > přepínání mezi režimy grafického snímání a identifikace Kruhový oblouk je vždy definován třemi body

11 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES kresba textu
volba vlastností textu nastavit režim kurzoru – „Grafický vstup“ zadání textu do řádku kliknout na místo, kde má být vztažný bod stejný text jinde - kliknout na jiné místo nový text - zadat nový text, kliknout na určené místo ukončení - zavření dialogu nebo jiná volba funkce kreslení výběr vztažného bodu výběr barvy textu výběr fontu textu výška textu v mm šířka textu poměrné číslo vůči normální šířce výběr tloušťky čáry řádek pro napsání vlastního textu Natočení textu <Shif> + posun myší

12 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES kresba značky
volba vlastností značky nastavit režim kurzoru – „Grafický vstup“ kliknout na místo, kde má být značka stejná značka - kliknout na jiné místo jiná značka - zadat nové vlastnosti, kliknout na určené místo ukončení - zavření dialogu nebo jiná volba funkce kreslení výběr barvy značky výběr tvaru značky výběr tloušťky čáry

13 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES oprava elementu
Rušení elementu - výběrem elementu identifikace elementu změna parametrů v příslušném okně změna polohy elementu tvar kurzoru - pohyb myší za současného stisku levého tlačítka - u linie posun i jednoho bodu v režimu grafického snímání - bod se posune na aktuální pozici myši, v režimu identifikace - bod "doskočí" na identifikovaný bod natáčení linie, textu <Shift> + pohyb myší o libovolný úhel <Shift> + <Ctrl> + pohyb myší o 90o skok na první bod pohyb dopředu pohyb dozadu skok na poslední bod Pohyb po bodech linie ruší aktuální bod před aktuální bod za aktuální bod vkládá bod do linie grafická změna výšky a šířky


Stáhnout ppt "Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google