Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MISYS ŠKOLICÍ PREZENTACE 1. část Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MISYS ŠKOLICÍ PREZENTACE 1. část Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní."— Transkript prezentace:

1 MISYS ŠKOLICÍ PREZENTACE 1. část Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.

2 POPIS OBRAZOVKY Horní lišta okna programu (měřítko) Menu (hlavní nabídka) Ovládací panely s ikonami Grafické okno programu Nástrojová lišta (zobrazuje souřadnice JTSK ukazatele myši) Indikace základního stavu programu program očekává příkaz

3 PANEL OBECNÉ FUNKCE •Zpět - vrátí zpět poslední provedenou operaci •Opakovat - zopakuje poslední vrácenou operaci •Kurzor - přepíná režim kurzoru •Obsah nápovědy - vyvolá rejstřík nápovědy •Grafický vstup – přepíná grafické režimy Identifikační režim - identifikace grafické entity prostorem uvnitř čtverečku Grafický režim – vkládá bod na zvolené míst •Trasování – přepíná výpis souřadnice kurzoru tvar kurzoru

4 PANEL OKNO nastavení pohledu na grafická data Detail určený obdélníkem Změna měřítka Posun středu okna nebo o ½ výšky Přehledka ve výřezu jsou všechna data

5 PANEL OKNO nastavení pohledu na grafická data •Nové okno – otevírá nové zobrazovací okno Windows •Překreslení okna – bez změny měřítka a pohledu, aktualizuje současné zobrazení •Obnovení okna - – jako překreslení, odstraní pomocné konstrukce •Přehledka s volbou •Předchozí výřez - •Obsah oken - – nastavení parametrů zobrazení – co se má v okně zobrazovat •Zvětšení 2x – •Zmenšení 2x – •Posun výřezu – + + pohyb myši (bez stisknutého tlačítka)

6 PANEL VÝKRES vyhledání, identifikace a výpis informací o jednotlivých prvcích výkresu Identifikace prvků Hledání prvků Zhasnutí identifikace Výpis prvků Geometrie linie Selekce objektů

7 PANEL VÝPOČTY odměřování v mapě - vzdálenosti Měření vzdáleností ze stanoviště -měření vzdáleností z jednoho bodu Vytyčovací prvky řetězit -měření po trase, vypisuje se vzdálenost mezi sousedními body i celková od 1. bodu nuluj součet -po přerušení měřění a zadání nové trasy bude součet dále narůstat, musíme zadat „nuluj součet“, chceme-li sčítat od 0

8 PANEL VÝPOČTY odměřování v mapě - plochy Výměra body -plochu zadáváme postupně kurzorem (lomové body) linií -plochu zadáváme postupně liniemi další zadanou plochu můžeme • přičíst „+” k předch. plochám • odečíst „-“ • vypočítat samostatně „ano“ plochou -kurzorem kliknout kamkoli do plochy děravou plochou -kurzorem kliknout kamkoli do plochy, odečte se výměra vnitřní plochy

9 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES vytvoření poznámkového grafického výkresu Otevření poznámkového výkresu Otevření existujícího výkresu v dialogu Grafický poznámkový výkres vybereme požadovaný soubor s příponou.vyp a potvrdíme Vytvoření nového výkresu vyplníme název souboru a klikneme na „Otevřít“, potvrdíme, že chceme opravdu založit nový výkres Po načtení výkresu se zpřístupní ikony pro editaci Poznámkový výkres může být otevřen vždy pouze jeden Zavření poznámkového výkresu Uložení poznámkového výkresu

10 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES kresba linie • volba vlastností čáry • nastavit režim kurzoru – „Grafický vstup“ • kreslení jednotlivých bodů linie • ukončení linie -zavřením dialogu „Vlastnosti linie“ -klávesou -v dialogu „Vlastnosti linie“ + pohyb myši kreslí plynulou křivku (tzv. nástroj pero). přepínání mezi režimy grafického snímání a identifikace Kruhový oblouk je vždy definován třemi body Kresba linie Výběr typu spojnice (čáry) lomená čára kruhový oblouk křivka mezi zadanými body výběr barvy čáry výběr typu čáry výběr tloušťky čáry výběr barvy výplně plochy Identifikační režim připojíme se na souřadnice již existujícígho bodu zruší poslední bod spojí poslední bod s prvním uzavře plochu ukončení linie a kresba nové

11 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES kresba textu Kresba textu •volba vlastností textu • nastavit režim kurzoru – „Grafický vstup“ • zadání textu do řádku • kliknout na místo, kde má být vztažný bod • stejný text jinde - kliknout na jiné místo nový text - zadat nový text, kliknout na určené místo ukončení - zavření dialogu nebo jiná volba funkce kreslení Natočení textu + posun myší výběr barvy textu výběr fontu textu výška textu v mm šířka textu poměrné číslo vůči normální šířce výběr tloušťky čáry výběr vztažného bodu řádek pro napsání vlastního textu

12 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES kresba značky Kresba značky •volba vlastností značky • nastavit režim kurzoru – „Grafický vstup“ • kliknout na místo, kde má být značka • stejná značka - kliknout na jiné místo jiná značka - zadat nové vlastnosti, kliknout na určené místo ukončení - zavření dialogu nebo jiná volba funkce kreslení výběr barvy značky výběr tvaru značky výběr tloušťky čáry

13 PANEL POZNÁMKOVÝ VÝKRES oprava elementu Pohyb po bodech linie skok na první bod skok na poslední bod pohyb dopředu pohyb dozadu před aktuální bod za aktuální bod ruší aktuální bod vkládá bod do linie grafická změna výšky a šířky Oprava elementu Rušení elementu - výběrem elementu • identifikace elementu • změna parametrů v příslušném okně • změna polohy elementu tvar kurzoru - pohyb myší za současného stisku levého tlačítka - u linie posun i jednoho bodu tvar kurzoru v režimu grafického snímání - bod se posune na aktuální pozici myši, v režimu identifikace - bod "doskočí" na identifikovaný bod • natáčení linie, textu + pohyb myší o libovolný úhel + + pohyb myší o 90 o


Stáhnout ppt "MISYS ŠKOLICÍ PREZENTACE 1. část Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google