Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM"— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Poznámky ve formátu PDF Mgr. Martina Fainová KOULE

2 KOULE = množina bodů v prostoru, které mají od daného pevného bodu S vzdálenost menší nebo rovnu kladnému číslu r = těleso, které vznikne rotací půlkruhu kolem přímky, která obsahuje jeho průměr S – střed koule r – poloměr koule (SA, SB) MM – průměr koule hranice koule – kulová plocha Značení: K(S;r)

3 Kulová plocha = množina bodů v prostoru, které mají od daného pevného bodu S vzdálenost r > 0 – vznikne rotací půlkružnice – střed koule je také středem kulové plochy – kružnice kulové plochy ležící v rovině procházející středem je hlavní kružnice – kružnice kulové plochy, která neleží v rovině procházející středem, je vedlejší kružnice

4 Vlastnosti koule je dokonale symetrická
 je středově souměrná podle středu S  je osově souměrná podle lib. přímky procházející středem S  je rovinově souměrná podle lib. roviny procházející S povrch koule tvoří kulová plocha se stejným středem a poloměrem libovolným řezem koule je kružnice Poznámka: Rotací kruhu kolem přímky, která leží v rovině kruhu a kruh nepro tíná, vznikne anuloid.

5 Kulový vrchlík = část kulové plochy omezená její libov. kružnicí
= průnik kulové plochy a poloprostoru s hraniční rovinou obsahující kružnici k (tato rovina rozdělí kul. plochu na dva kul. vrchlíky) kružnice = hrana kul. vrchlíku  – poloměr hraniční kružnice r – poloměr kulové plochy v – výška vrchlíku

6 Kulová úseč = část koule omezená její libov. kružnicí
= průnik koule a poloprostoru, jehož hraniční rovina protíná kouli v kruhu o poloměru   kul. vrchlík a kruh tvoří hranici kul. úseče kruh = podstava kul. úseče  – poloměr podstavy r – poloměr koule v – výška kul. úseče

7 Kulová výseč = sjednocení kulové úseče a rotačního kužele, který má s kul. úsečí společnou podstavu a jeho vrchol je středem příslušné koule  hranicí je plášť kužele a kulový vrchlík  – poloměr hraniční kružnice r – poloměr koule v – výška kul. výseče

8 Kulová vrstva, kulový pás
= průnik kulové plochy a vrstvy s hraničními rovinami, jejichž vzdálenosti od středu jsou menší než poloměr Kulová vrstva = průnik koule a vrstvy s hraničními rovinami, jejichž vzdálenosti od středu jsou menší než poloměr koule r – poloměr koule O1,O2= středy hranič. kružnic 1,2 – poloměry hran. kružnic v – výška kul. vrstvy (pásu)

9 Příklad: r2 = (h-r)  (r-v) r2 = (r-v)2+2 v = 7,5 (cm)  = 13 (cm)
Koule se středem S a poloměrem 15 cm je položená na vodorovné rovině  a osvětlena zdrojem Z; SZ, |Z|=h =45 cm. Určete: Příklad: poloměr kružnice ohraničující osvětlenou část koule a výšku osvětlené části koule, obsah vrženého stínu koule na rovinu . Řešení: a) osvětlená část koule = kul. vrchlík o výšce v S T Z ∆STZ: ∆STO: h-r r2 = (h-r)  (r-v) r2 = (r-v)2+2 EVo v = 7,5 (cm)  = 13 (cm) r-v r b) vržený stín = obsah kruhu se středem O´ ∆ZOT  ∆ZO´T´ ? l S = 2120 (cm2) l = 26 (cm) ZT  tečna kul. plochy

10 Cvičení Př. 1: Kulová úseč má poloměr podstavy 8 cm a výšku cm. Vypočtěte poloměr koule, jejíž částí je kulová úseč. 8,9 cm Př. 2: Ve vzdálenosti 10 cm od středu koule s poloměrem cm veďte rovinu řezu. Vypočítejte poloměr řezu. Př. 3: Je dána krychle s hranou délky a. Vypočítejte poloměr koule, která je krychli opsaná a vepsaná.

11 Objem koule a jejích částí
r - poloměr koule  - poloměr podstavy úseče v - výška úseče Kulová úseč: r - poloměr koule v - výška výseče Kulová výseč: Kulová vrstva: 1, 2 - poloměry podstav vrstvy v - výška vrstvy

12 Povrch koule a jejích částí
r - poloměr koule Poznámka: Povrch koule = obsah kulové plochy se stejným r Kulový vrchlík nebo kulový pás: r - poloměr kulové plochy v - výška vrchlíku (pásu) Objem a povrch anuloidu: r - poloměr kruhu pro rotaci R - vzdálenost středu kruhu od osy rotace

13 Nakloníme-li o 30 nádobu tvaru polokoule, která byla zcela naplněna vodou, vyteče z ní 3,3 l vody. Kolik litrů vody v ní zůstane? Příklad: Řešení: Zbytek vody v nádobě má tvar kulové úseče: ? r1,v r ? ∆SAB je rovnostranný r1 v Při naklonění vyteče 3,3 l, tj. V polokoule  V úseče:

14 Cvičení Př. 1: Kolikrát se zmenší objem a povrch koule, jestliže se její poloměr zmenší třikrát? 27, 9 Př. 2: Jakou hmotnost má planeta Země, je-li její průměrná hustota 5,52 g/cm3. asi 5,991024 kg Př. 3: Jak vysoko musí být letec, má-li vidět 0, zemského povrchu? asi 12,7 km Př. 4: Vypočtěte objem a povrch kulové výseče, má-li kul. úseč, která je částí výseče, poloměr podstavy cm a výšku 2 cm. V = 419 cm3; S = 314,16 cm2

15 Cvičení Př. 5: Činka se skládá ze dvou koulí a spojovací tyče délky 60 cm s průměrem 32 mm. Jaký je průměr koulí, je-li hmotnost činky 50 kg a hustota materiálu 7,8 g/cm3? asi 17,8 cm Př. 6: Vypočítejte povrch kulového vrchlíku a objem kul úseče, je-li poloměr koule 10 cm a výška kulové úseče 6 cm. S = 377 cm2, V = 904 cm3 Př. 7: Vypočtěte objem kulové vrstvy, mají-li podstavy poloměry 13,2 cm a 10 cm a poloměr koule je cm. 691 cm3


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM"

Podobné prezentace


Reklamy Google