Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průseková metoda přednášející Jindřich Hodač Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 JH_13.10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průseková metoda přednášející Jindřich Hodač Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 JH_13.10."— Transkript prezentace:

1 Průseková metoda přednášející Jindřich Hodač Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 JH_13.10

2 nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody principprotínání ( tj. jednoduchá geodetická úloha ) - princip  protínání ( tj. jednoduchá geodetická úloha ) Průseková metoda FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

3 Princip metody co?prostorová poloha co? - prostorová poloha bodů objektu jak?protínání vpřed jak? - prostorové protínání vpřed z úhlů z čeho?snímkové souřadnice z čeho?- měřené snímkové souřadnice bodů 1Matematické základy Snímky konvergence - konvergence os záběru překryt - překryt základny - z dlouhé základny (b) dva - dva a více FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

4 obr.: vhodná konfigurace snímků - skála

5 obr.: vhodná konfigurace snímků - kaple

6 Matematické řešení dříve geodetická měření - přímá geodetická měření jednoduché  jednoduché výpoč. vztahy Matematické základy dnes analytické řešení přímého vztahu - analytické řešení - vychází z přímého vztahu neznámých PVniO a PVO iteračně - výpočet neznámých PVniO a PVO  iteračně (nutno zadat vstupní hodnoty neznámých) vícesnímkovévyrovnání - vícesnímkové (blokové) vyrovnání FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

7 obr.: průseková metoda – princip.. osy záběru (OZ), úhly protnutí - OZ a promít. paprsků u podr. bodu

8 obr.: průseková metoda – princip.. základna, snímky, objekt

9 Práce v terénu pořízení snímků pořízení snímků počet snímků počet snímků ► členitost objektu + kontrola 2Technologie - vstupy, výstupy geodetické měření geodetické měření vlícovací body (VB) signalizace - signalizace  umělá, přirozená počet min. počet 3 - počet  charakter + rozsah objektu; min. počet 3 rozmístění - rozmístění  rovnoměrnost délka nižší přesnost  stačí měř. délka náčrty + dokumentace měření náčrty + dokumentace měření FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

10 obr.: sada snímků + náčrt snímkování

11 obr.: sada snímků

12 obr.: průseková metoda – vstupní data

13 obr.: vhodné rozmístění zaměřených vlícovacích bodů

14 obr.: měřené hodnoty – vlícovací body v. měřené délky+svislice

15 obr.: měřené hodnoty – měřené délky+svislice - náčrt

16 Práce v laboratoři přípravné práce přípravné práce - geod. výpočty.. úpravy snímků Technologie - vstupy, výstupy fotogrammetrické zpracování fotogrammetrické zpracování a) inicializace projektu kamera (kalibrace), snímky … b) spojení snímků - orientace I. vznik 3D modelu - SB.. II. měřítko a orientace - VB I. vznik 3D modelu - SB.. II. měřítko a orientace - VB vícesnímkové vyrovnání vícesnímkové vyrovnání spojovací body spojovací body (SB).. cca 6-10 bodů voleny na snímcích; neměřeny geodeticky!!; cca 6-10 bodů c) podrobné vyhodnocení c) podrobné vyhodnocení - body, linie, plochy … export editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

17 obr.: úpravy snímků před zpracováním

18 obr.: vstupní data – EXIF.. prvky vnitřní orientace

19 obr.: vstupní data – výsledky kalibrace = prvky vnitřní orientace

20 obr.: SW PhotoModeler - technologie zpracování

21 obr.: orientace – tvorba modelu

22 obr.: orientace – tvorba modelu – vhodné rozmístění spojovacích bodů

23 obr.: výpočet modelu (tj. určení prvků vnější orientace snímků) + kontrola

24 obr.: výpočet modelu + kontrola

25 obr.: podrobné fotogrammetrické vyhodnocení - bodové

26 obr.: výstupy bodového ftg vyhodnocení

27 obr.: podrobné fotogrammetrické vyhodnocení – body, linie, plochy

28 obr.: další zpracování vektorových dat

29 obr.: konečný výstup zpracování bodových dat – vrstevnicový plán

30 obr.: konečný výstup zpracování vektorových dat – 2D výkres Pohled

31 obr.: konečný výstup zpracování vektorových dat – 3D model

32 A. Použití průsekové FM 3Použití, přesnost, systémy Pozemní aplikace převažují Pozemní aplikace dnes převažují 3D modelůvizualizacepresentace - tvorba 3D modelů, vizualizace, presentace památkové objekty; DMT - lomy, údolí; … medicína... ► FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

33 Letecké aplikace výjimečně Letecké aplikace spíše výjimečně družicové, letecké - družicové, letecké skenující systémy příprava dat příprava dat pro stereovyhodnocení Použití, přesnost, systémy Technické systémy vysoká přesnost - vysoká přesnost (v řádu 0,1 mm)  laboratoř kontrola kvality výroby - průmysl kontrola kvality výroby - průmysl (tvar + velikost dílců..) památková péče FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

34 obr.: technický systém – přesná kontrola výroby

35 B. Přesnost průsekové FM závisí hlavně na : počtu a konfiguraci snímků - počtu a konfiguraci snímků počtu a rozložení vlícovacích bodů - počtu a rozložení vlícovacích bodů počtu a rozložení spojovacích bodů - počtu a rozložení spojovacích bodů monokulární měření identifikací bodů umělá signalizace monokulární měření  problémy s identifikací bodů  řešení - umělá signalizace význačných bodů Použití, přesnost, systémy +jednoduchost, rychlost, přesnost -problémy s identifikací, nárůst počtu snímků u složitých objektů FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

36 obr.: problémy s identifikovatelností bodů na snímcích

37

38 obr.: vhodná konfigurace snímků – úhly protnutí os záběru

39 C. Systémy Komplexní systémy Komplexní systémy … reseau kamera + software RolleiMetric CDW např. RolleiMetric CDW (Německo)Software PhotoModeler např. PhotoModeler (Kanada) jednoduchý + levný Použití, přesnost, systémy FTG1 – fotogrammetrie JH_13.10

40 obr.: SW pro průsekovou metodu

41 závěr Shrnutí Průseková metoda nejstarší FM metoda, obroda.... výstup – 3D data jednoduchá technologie různé úrovně přesnosti


Stáhnout ppt "Průseková metoda přednášející Jindřich Hodač Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 JH_13.10."

Podobné prezentace


Reklamy Google