Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří."— Transkript prezentace:

1 Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří

2 ZÁKLADNÍ METODY Absolutní určování polohy Relativní určování polohy
měřením pseudovzdáleností se určí prostorová poloha v geocentrickém souřadnicovém systému (WGS-84) měření a zpracování nezávisí na poloze ostatních určovaných bodů Relativní určování polohy určuje se relativní poloha mezi dvěma přijímači – prostorový vektor Nutné současné měření na minimálně dvou bodech – reference a rover

3 ABSOLUTNÍ URČENÍ POLOHY BODU
Stačí měření jednou aparaturou na jednom bodě Přesnost závislá na konfiguraci a počtu družic Standardní režim měření C/A kód – polohová přesnost 10m Přesné měření C/A a P kód – polohová přesnost 1m Přesnost lze zvýšit použitím diferenčním měřením DGPS

4 ABSOLUTNÍ URČOVÁNÍ POLOHY - DGPS
Využívá referenční přijímač na známém bodě Počítají se rozdíly mezi měřenou a vypočtenou vzdáleností Rozdíly se předávají na měřené body jako korekce vzdáleností k družicím Zdroje chyb jsou pro oba přijímače podobné Přesnost závisí na vzdálenosti mezi referenčním přijímačem a určovaným bodem a počtu družic Přesnost 1-5m

5 RELATIVNÍ URČENÍ POLOHY
Základní metody Statická metoda Rychlá statická metoda Semikinematická metoda Kinematická metoda RTK

6 STATICKÁ METODA Základní metoda určování prostorové polohy
Současné měření na více bodech Nejméně 4 družice, nepřetržitý příjem signálu na všech bodech Přesnost je závislá na počtu družic, konfiguraci družic Délka observace více jak 20min Přesnost 1 – 5mm

7 RYCHLÁ STATICKÁ METODA
Od statické metody se liší délkou observace 5-10min Technologie rychlého výpočtu ambiguit Přesnost 5 – 10mm Využití při budování bodových polí, zhušťování sítí

8 SEMIKINEMATICKÁ METODA
Nazývána jako Stop and Go Jeden přijímač na známém bodě – reference Druhý přijímač pohyblivý - rover Nejdříve je nutné provést inicializaci obou přijímačů Během měření se rover přemisťuje na měřené body Nutnost nepřetržitého přijímání signálu na obou přijímačích Přesnost 10-15mm

9 KINEMATICKÁ METODA Označována jako Kinematic on the fly
Ambiguity se řeší na pohybujícím se přijímači Kombinace fázového a kódového měření Přesnost 10 – 20mm

10 RTK Diferenční fázové měření v reálném čase
Jedna stanice reference – druhá rover Souřadnice určovaného bodu ihned po ukončení měření Přenos korekcí radiomodemem nebo GSM Sítě permanentních stanic – CZEPOS, Trimble VRS Now, TopNET,… Přesnost 10 – 20mm + 2ppm <10mm

11 APLIKACE Budování bodových polí
Měření posunů a přetvoření stavebních objektů Určování trajektorie objektu Vytyčování Navigace stavebních strojů Kontrolní měření Kontrola geometrických parametrů staveb

12 ZDROJE Machotka, R., Fixel, J.: Geodetická astronomie a kosmická geodézie II – modul 01 Kosmická geodézie Švábenský, O., Vitula, A., Bureš, J.: Inženýrská geodézie I – modul 01 – základy inženýrské geodézie

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google