Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří. ZÁKLADNÍ METODY Absolutní určování polohy –měřením pseudovzdáleností se určí prostorová poloha v geocentrickém souřadnicovém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří. ZÁKLADNÍ METODY Absolutní určování polohy –měřením pseudovzdáleností se určí prostorová poloha v geocentrickém souřadnicovém."— Transkript prezentace:

1 Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří

2 ZÁKLADNÍ METODY Absolutní určování polohy –měřením pseudovzdáleností se určí prostorová poloha v geocentrickém souřadnicovém systému (WGS-84) –měření a zpracování nezávisí na poloze ostatních určovaných bodů Relativní určování polohy –určuje se relativní poloha mezi dvěma přijímači – prostorový vektor –Nutné současné měření na minimálně dvou bodech – reference a rover

3 ABSOLUTNÍ URČENÍ POLOHY BODU Stačí měření jednou aparaturou na jednom bodě Přesnost závislá na konfiguraci a počtu družic –Standardní režim měření C/A kód – polohová přesnost 10m –Přesné měření C/A a P kód – polohová přesnost 1m Přesnost lze zvýšit použitím diferenčním měřením DGPS

4 ABSOLUTNÍ URČOVÁNÍ POLOHY - DGPS Využívá referenční přijímač na známém bodě Počítají se rozdíly mezi měřenou a vypočtenou vzdáleností Rozdíly se předávají na měřené body jako korekce vzdáleností k družicím Zdroje chyb jsou pro oba přijímače podobné Přesnost závisí na vzdálenosti mezi referenčním přijímačem a určovaným bodem a počtu družic Přesnost 1-5m

5 RELATIVNÍ URČENÍ POLOHY Základní metody –Statická metoda –Rychlá statická metoda –Semikinematická metoda –Kinematická metoda –RTK

6 STATICKÁ METODA Základní metoda určování prostorové polohy Současné měření na více bodech Nejméně 4 družice, nepřetržitý příjem signálu na všech bodech Přesnost je závislá na počtu družic, konfiguraci družic Délka observace více jak 20min Přesnost 1 – 5mm

7 RYCHLÁ STATICKÁ METODA Od statické metody se liší délkou observace 5-10min Technologie rychlého výpočtu ambiguit Přesnost 5 – 10mm Využití při budování bodových polí, zhušťování sítí

8 SEMIKINEMATICKÁ METODA Nazývána jako Stop and Go Jeden přijímač na známém bodě – reference Druhý přijímač pohyblivý - rover Nejdříve je nutné provést inicializaci obou přijímačů Během měření se rover přemisťuje na měřené body Nutnost nepřetržitého přijímání signálu na obou přijímačích Přesnost 10-15mm

9 KINEMATICKÁ METODA Označována jako Kinematic on the fly Ambiguity se řeší na pohybujícím se přijímači Kombinace fázového a kódového měření Přesnost 10 – 20mm

10 RTK Diferenční fázové měření v reálném čase Jedna stanice reference – druhá rover Souřadnice určovaného bodu ihned po ukončení měření Přenos korekcí radiomodemem nebo GSM Sítě permanentních stanic – CZEPOS, Trimble VRS Now, TopNET,… Přesnost –10 – 20mm + 2ppm –<10mm

11 APLIKACE Budování bodových polí Měření posunů a přetvoření stavebních objektů Určování trajektorie objektu Vytyčování Navigace stavebních strojů Kontrolní měření Kontrola geometrických parametrů staveb

12 ZDROJE Machotka, R., Fixel, J.: Geodetická astronomie a kosmická geodézie II – modul 01 Kosmická geodézie Švábenský, O., Vitula, A., Bureš, J.: Inženýrská geodézie I – modul 01 – základy inženýrské geodézie

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří. ZÁKLADNÍ METODY Absolutní určování polohy –měřením pseudovzdáleností se určí prostorová poloha v geocentrickém souřadnicovém."

Podobné prezentace


Reklamy Google