Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference GEOS 2008 (Praha - únor 2008) současné možnosti geodetických měření v epoše sítí permanentních stanic GNSS Ing. Pavel Taraba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference GEOS 2008 (Praha - únor 2008) současné možnosti geodetických měření v epoše sítí permanentních stanic GNSS Ing. Pavel Taraba."— Transkript prezentace:

1 konference GEOS 2008 (Praha - únor 2008) současné možnosti geodetických měření v epoše sítí permanentních stanic GNSS Ing. Pavel Taraba

2 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 1.Měření s využitím GNSS, hlavní výhody a úskalí využití permanentní stanice GNSS nebo sítě permanentních stanic. 2.Převod výsledků měřických prací získaných využitím GNSS do S-JTSK.

3 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Permanentní stanice a jejich uskupení v ČR - Polomperm. stanice ve správě VGHMÚ (dříve VTOPÚ v Dobrušce) - GEOPperm. stanice ve správě Geotronics s.r.o. - GEONASuskupení perm. stanic ve správě ÚSMH AVČR - VESOGuskupení perm. stanic ve správě VÚGTK - TopNetuskupení perm. stanic ve správě firmy GEODIS Brno s.r.o. Sítě permanentních stanic v ČR - ByS@T (síť stanic ByS@T group a.s.) - CZEPOS (síť stanic ve správě ZÚ)

4 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Sítě permanentních stanic ByS@T CZEPOS realizace: 2001 2005 (CPRG 2006) přenos korekcí: přímo - GSM NTRIP – GPRS služby RTK: VRS DGPS, RTK, PRS, FKP produkty: staniční data staniční data, VRS souřadnice: ETRS-89, navázány na 4-5nejbližších bodů sítě DOPNUL testování: Viageos + VÚGTK ZÚ + 7 KÚ přesnost síť.řeš.: m xy 0.019 m m xy 0.013 m m p 0.026 m m p 0.018 m m H 0.051 m m H 0.043 m

5 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ PŘÍNOS PERMANENTNÍCH STANIC, JEJICH USKUPENÍ A SÍTÍ -pro dosažení výsledku měřických prací postačí pouze jedna aparatura. -při provádění měřických prací odpadá nutnost zřízení vlastní stanice a organizační problémy spojené s jejím provozem, přesuny a zabezpečením dozoru. síťové řešení -při využití produktů a služeb tzv. síťového řešení není měřič omezen svojí polohou v rámci území, které síť pokrývá, a přesnost výsledků není závislá na vzdálenosti od nejbližší stanice. v případě sítí ByS@T i CZEPOS umožňuje dosáhnout výsledků v I.tř.přesnosti pro metody měření v reálném čase při standardním měřickém postupu a využití běžné měřické techniky.

6 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Obecné problémy při využití družicových metod -žádná síť permanentních stanic nedokáže zcela eliminovat obecně platné negativní vlivy na měření gps, které vyplývají z konfigurace systému a obecně platných jevů fyzikální povahy působících na elektromagnetické vlnění. -žádná síť permanentních stanic nedokáže řešit problémy způsobené kvalitou příjmových podmínek na určovaném bodě. Problémy při využití dat z neověřené permanentní stanice -množství stanic, konfigurace a jejich umístění je dáno možnostmi správce a jeho pracovními zájmy. -jednotlivé stanice mohou i v rámci jednoho uskupení poskytovat data s různě nastavenými parametry měření. -různý komfort při poskytování dat. -různým způsobem určeny souřadnice stanic. Nesprávné načtení dat ve formátu Rinex -načtení dat bez kontroly důležitých údajů v hlavičce datových souborů. Síťové řešení -pokud je síťové řešení vytvořeno „nekorektně“, je obtížné pro měřiče i správce sítě tuto „nekorektnost“ detekovat.

7 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ nekonzistentní data v souboru dat z VRS (Virtuální Referenční Stanice) měřeno 10.10.2007 využito produktu VRS sítě CZEPOS elevační maska 15° příjem L1 a L2 na určovaném bodě generované L1 a L2 pro VRSrozsah L1 a L2 zahrnuté do výpočtu

8 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Ověřování permanentních stanic GNSS – kampaň CZECH problematika při využití dat z neověřené permanentní stanice: - různým způsobem určeny souřadnice stanic - v národní realizaci ETRS89 připojením na více nejbližších bodů sítě DOPNUL - v národní realizaci ETRS89 připojením na jeden TB z výběrové údržby- v ETRS89 připojením pouze na GOPE a zahraniční stanice EPN- metodou PrecisePointPosition (single point + precise orbits data) - absence nebo nejednotnost sledování stability stanice. Český úřad zeměměřický a katastrální pověřil VÚGTK vypracováním jednotné metodiky pro --- ověřování permanentních stanic GNSS a sledování jejich stability --- kampaň CZECH - výstupy - jednotným způsobem určené souřadnice stanic v národní realizaci ETRS89 - jednotný způsob připojení ke geodetickým základům ČR - jednotný technologický postup pro zaměření stanice a následné početní zpracování - jednotným způsobem zpracovávané časové řady denních souřadnic stanice (sledování stability stanice)

9 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň EUREF-CS/H-91 3 body v ČR ( 6 bodů v ČSFR)

10 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň CS-NULRAD-92 10 bodů v ČR ( 18 bodů v ČSFR)

11 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň CS-DOPNUL – měřické práce v 9 kampaních v r. 1993 a 1994 176 bodů na celé území ČR

12 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR údržba vybraných TB – měřické práce v průběhu 11 -ti let (1996 až 2006) 3096 bodů na celém území ČR

13 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Současná konfigurace bodů se souřadnicemi v ETRS-89 i v S-JTSK v ČR koresponduje s konfigurací 3096 TB z vybrané údržby (zahrnuje NULRAD, DOPNUL, vybranou údržbu)

14 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Zhuštění současné konfigurace bodů o souřadnicích v S-JTSK i ETRS-89 v ČR - současný stav hustoty a konfigurace bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech končí na úrovni 3096 TB zahrnutých do výběrové údržby záměr Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: co nejdříve vhodným a účelným způsobem dosáhnout stavu, kdy: - pro splnění požadavků vyhl. 31/1995 Sb. na konfiguraci identických bodů pro transformaci nebude nutné po připojení měření do ETRS-89 provádět další měřické práce za účelem určení vztahů na dalších identických bodech - bude možné nabídnout pro konkrétní území doporučený „místní transformační klíč“ (shodný transformační klíč = vyšší homogenita výsledků) řešení: výhledové: pomocí jednotného transformačního postupu a převodních tabulek (výsledky výzkumného úkolu VÚGTK ohledně nové realizace ETRS-89 v ČR a jednotných převodních vztahů do S-JTSK)realizace 2007-2010 rychlé: co nejúčelnějším způsobem rychle a účelově zvýšit počet bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech a zlepšit jejich konfiguraci na celém území ČRrealizace 2008

15 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ možnosti „rychlého“ řešení: kancelářské 1.doplněním Databáze bodových polí o: - souřadnice 27 stanic sítě CZEPOS - souřadnice zničených TB ze sítě DOPNUL (TB 20140320 - Přeštice) - souřadnice zničených TB z výběrové údržby (22110080, 22210070) 2.využít výsledků dříve provedených prací ZÚ (dopočítat souřadnice ETRS89): - doplnění TB provedené pomocí GPS mimo rámec výběrové údržby - doplnění TB provedené pomocí GPS při zaměřování státní hranice měřické 1.pomocí měření RTK v síti CZEPOS určit souřadnice vhodně vybranému počtu ZhB - není nutno stabilizovat žádné další body - jednočlenná pracovní skupina - při neporušené stabilizaci ZhB a shodě dvojice měření můžeme souřadnice bodu v syst. ETRS-89 publikovat v podstatě ihned po ukončení měření 2.tam, kde nebude možné využít ZhB, nebo jejich využití bude méně účelné, vhodným způsobem doplnit soubor TB výběrové údržby (Srní, Hřebeny, Praha, Měřín, Strážnice, Jablůnkov, Keprník…)

16 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ lokalita „Praha“

17 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ lokalita „Praha“

18 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ děkuji za pozornost pavel.taraba@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Konference GEOS 2008 (Praha - únor 2008) současné možnosti geodetických měření v epoše sítí permanentních stanic GNSS Ing. Pavel Taraba."

Podobné prezentace


Reklamy Google