Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S-JTSK(95/05) diplomový seminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S-JTSK(95/05) diplomový seminář"— Transkript prezentace:

1 S-JTSK(95/05) diplomový seminář
Jan Andrle Brno 2014

2 S-JTSK souřadnicový systém Jednotné sítě katastrální
závazný geodetický referenční systém pro ČR podle nařízení vlády č.430/2006 Sb. vychází z Křovákova zobrazení

3 Křovákovo zozbrazení navržen roku 1922 Ing. Křovákem pro potřeby nově vzniklé Československé republiky dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze Besselův elipsoid Gaussova koule

4 Křovákovo zobrazení

5 Křovákovo zobrazení kužel přiložen na Gaussovu kouli zmenšenou o 0,0001*R dvě nezkreslené kartografické rovnoběžky dosažené délkové zkreslení -10cm/km až +14cm/km

6 Křovákovo zobrazení

7 Křovákovo zobrazení kladná osa X směřuje k jihu, kladná osa Y směřuje k západu a je kolmá na osu X souřadnice X i Y je pro celé území České republiky kladné souřadnice Y je vždy menší, než X celé území ČR leží v 1. kvadrantu

8 Realizace S-JTSK Etapy: 1920-1927 Zaměření základní sítě 1. řádu
Zhuštění sítě 1. řádu Budování sítí řádu nebylo provedena astronomická měření nebyly použity základny nebylo provedeno napojení na sítě sousedních států

9 Realizace S-JTSK měření úhlů Schreiberovou metodou
na 64(42 Čechy, 22 Podkarpatská rus) bodech převzato měření osnov z vojenské triangulace ( ) do vyrovnání sítě I. řádu vstupovalo 268 bodů vyrovnání souřadnic po každém zhuštění sítě celkem má sítě přes bodů

10 Realizace S-JTSK

11 S-JTSK/95 zpřesnění systému S-JTSK z roku 1995
zavedení geocentrického souř. systému umožňuje použití technologie GNSS z geocentrických souřadnic (X,Y, Z) resp. (ϕ , λ , H) definuje (jednoznačně) rovinné geodetické souřadnice odpovídajících bodů v Křovákově zobrazení

12 S-JTSK/95 systém JTSK/95 je tvořen sedmiprvkovou prostorovou Helmertovou transformací bodů ETRF- 89 do stávajícího S-JTSK odstraňuje chybné měřítko stávajícího S-JTSK odstraňuje lokální deformace S-JTSK

13 S-JTSK/05 propojení prostorového souřadnicového systému pro GNSS a rovinných souřadnic kartografického zobrazení elipsoidické souřadnice B, L, H, vztažené k elipsoidu GRS80 v referenčním rámci ETRF2000 rovinné souřadnice Y, X v modifikovaném Křovákově zobrazení a nadmořské výšky hBpv exaktní matematický vztah mezi oběma typy souřadnic

14 S-JTSK/05 systém je primárně realizován 3141 body sítí DOPNUL a „Výběrová údržba“ pro měření technologií GNSS používá ETRF2000 – tím je zaručena návaznost na Evropský prostorový souřadnicový systém pro měření v rovinných souřadnicích používá modifikované Křovákovo zobrazení – tím je zaručena kontinuita se stávajícím závazným souřadnicovým systémem S-JTSK pro transformaci elipsoidických výšek na výšky nadmořské v závazném systému Bpvje použito kvazigeoidu CR-2005 střední kvadratická hodnota polohové odchylky mezi souřadnicemi v S-JTSK a SJTSK/05 je 13.3 cm

15 S-JTSK/05

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "S-JTSK(95/05) diplomový seminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google