Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S-JTSK(95/05) DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Jan Andrle Brno 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S-JTSK(95/05) DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Jan Andrle Brno 2014."— Transkript prezentace:

1 S-JTSK(95/05) DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Jan Andrle Brno 2014

2 S-JTSK  souřadnicový systém Jednotné sítě katastrální  závazný geodetický referenční systém pro ČR podle nařízení vlády č.430/2006 Sb.  vychází z Křovákova zobrazení

3 Křovákovo zozbrazení  navržen roku 1922 Ing. Křovákem pro potřeby nově vzniklé Československé republiky  dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze  Besselův elipsoid  Gaussova koule

4 Křovákovo zobrazení

5  kužel přiložen na Gaussovu kouli zmenšenou o 0,0001*R  dvě nezkreslené kartografické rovnoběžky  dosažené délkové zkreslení -10cm/km až +14cm/km

6 Křovákovo zobrazení

7  kladná osa X směřuje k jihu, kladná osa Y směřuje k západu a je kolmá na osu X  souřadnice X i Y je pro celé území České republiky kladné  souřadnice Y je vždy menší, než X  celé území ČR leží v 1. kvadrantu

8 Realizace S-JTSK  Etapy:  1920-1927 Zaměření základní sítě 1. řádu  1928-1937 Zhuštění sítě 1. řádu  1928-1957 Budování sítí 2. - 5. řádu  nebylo provedena astronomická měření  nebyly použity základny  nebylo provedeno napojení na sítě sousedních států

9 Realizace S-JTSK  měření úhlů Schreiberovou metodou  na 64(42 Čechy, 22 Podkarpatská rus) bodech převzato měření osnov z vojenské triangulace (1862-1898)  do vyrovnání sítě I. řádu vstupovalo 268 bodů  vyrovnání souřadnic po každém zhuštění sítě  celkem má sítě přes 47 000 bodů

10 Realizace S-JTSK

11 S-JTSK/95  zpřesnění systému S-JTSK z roku 1995  zavedení geocentrického souř. systému  umožňuje použití technologie GNSS  z geocentrických souřadnic (X,Y, Z) resp. ( ϕ, λ, H) definuje (jednoznačně) rovinné geodetické souřadnice odpovídajících bodů v Křovákově zobrazení

12 S-JTSK/95  systém JTSK/95 je tvořen sedmiprvkovou prostorovou Helmertovou transformací bodů ETRF- 89 do stávajícího S-JTSK  odstraňuje chybné měřítko stávajícího S-JTSK  odstraňuje lokální deformace S-JTSK

13 S-JTSK/05  propojení prostorového souřadnicového systému pro GNSS a rovinných souřadnic kartografického zobrazení  elipsoidické souřadnice B, L, H, vztažené k elipsoidu GRS80 v referenčním rámci ETRF2000  rovinné souřadnice Y, X v modifikovaném Křovákově zobrazení a nadmořské výšky hBpv  exaktní matematický vztah mezi oběma typy souřadnic

14 S-JTSK/05  systém je primárně realizován 3141 body sítí DOPNUL a „Výběrová údržba“  pro měření technologií GNSS používá ETRF2000 – tím je zaručena návaznost na Evropský prostorový souřadnicový systém  pro měření v rovinných souřadnicích používá modifikované Křovákovo zobrazení – tím je zaručena kontinuita se stávajícím závazným souřadnicovým systémem S-JTSK  pro transformaci elipsoidických výšek na výšky nadmořské v závazném systému Bpvje použito kvazigeoidu CR-2005  střední kvadratická hodnota polohové odchylky mezi souřadnicemi v S-JTSK a SJTSK/05 je 13.3 cm

15 S-JTSK/05

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "S-JTSK(95/05) DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Jan Andrle Brno 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google