Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektování bodových polí, trendy budování bodových polí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektování bodových polí, trendy budování bodových polí"— Transkript prezentace:

1 Projektování bodových polí, trendy budování bodových polí
Pavel Roubal

2 Druhy bodových polí Polohové (ZPBP, ZhB, PPBP) Výškové (ZVBP, PVBP)
Tíhové (ZTBP, PTBP) Vytyčovací sítě (Vytyčovací síť dálnice) Speciální sítě (CZEPOS)

3 Metody tvorby bodových polí
PBP triangulace, GNSS, kombinace, fotogrammetrie trigonometrických a zhušťovacích bodů, přidružených bodů VBP Nivelace nivelačních bodů ČSNS a PNS TPB relativní gravimetrická měření 460tíhových bodů

4 Projektování Návrh sítě Stabilizace a rozmístění bodů
Požadovaná přesnost Volba technologie, pomůcek Účel Stávající podklady Klasifikace území Cena

5 Budování sítě NULRAD GPS referenční síť pro doplnění sítě EUREF
geometrická konfigurace bodů, příslušnost bodu k AGS, možnost centrického umístění antény přijímače nebo excentricita maximálně 1000 metrů, splnění technických podmínek pro měření GPS. (9 bodů)

6

7 Síť DOPNUL snížení významu hierarchické struktury klasických geodetických sítí, určování prostorové polohy bodů s převážným využitím metod kosmické geodezie, homogenita v rozsahu velkých územních celků (v rozsahu kontinentu, příp. v globálním rozsahu), univerzální využití pro řešení vědeckých i praktických úloh geodezie a zeměměřictví, přiřazení časoprostorových charakteristik definičním souborům bodů, "integrované" pojetí, zahrnující jednoznačné přiřazení fyzikálních parametrů tíhového pole parametrům geometrickým a jednoznačné definování vztahů mezi polohou bodu v trojrozměrném geometrickém a v "tíhovém" prostoru, flexibilita a operativnost využití.

8 Doplnění DOPNUL Vzdálenost 5km přirozená ochrana bodů,
snadná přístupnost bodů, možnost nerušené observace metodou GPS (požadavek minimálních zákrytů nad elevační maskou 15°; antény přijímače). Trigonometrické a zhušťovací body (výběrová údržba) bodů Přesnost transformačního klíče 2,5 cm

9

10 Budování sítě CZEPOS První studie v roce 2000
Vlastní realizace v roce 2004 22 stanic základní sítě + 4 externí ( součást sítě VESOG) Na střechách katastrálních úřadů a pracovišť

11 Moderní metody RTK Výhody: Snížení významu hierarchie
Zvýšení homogenity Prostorové určení polohy Snížení nákladů Nevýhody: Vyšší pořizovací náklady „nejistota“ výsledků

12 Budování účelových sítí
Vytyčovací síť liniové stavby Vytyčovací síť tunelu Vytyčovací síť stavby

13 Praktické využití- budování železničního polohového bodového pole
používáné aparatury Leica systém SR 530 a Leica systém SR 520. Pro terestrická měření jsou používány totální stanice Sokkia SET 3030 R, Geodimeter 510 N a klasický teodolit Zeiss Theo 010 B Body jsou zaměřovány pomocí rychlých statických observací, tedy 12 – 15 minut měření na jednom bodě Problematické body několik desítek minut Body určovány dvakrát nezávisle 3 hodiny mezi měřením Změna výšky antény Lokální transformační klíč

14


Stáhnout ppt "Projektování bodových polí, trendy budování bodových polí"

Podobné prezentace


Reklamy Google