Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí"— Transkript prezentace:

1 geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí
geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí permanentních stanic, některé otázky při transformaci do S-JTSK. Ing. Pavel Taraba

2 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň EUREF-CS/H-91 3 body v ČR ( 6 bodů v ČSFR)

3 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň CS-NULRAD-92 10 bodů v ČR ( 18 bodů v ČSFR)

4 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň CS-DOPNUL – měřické práce v 9 kampaních v r a 1994 176 bodů na celé území ČR

5 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Metody využití GNSS pro měření s přesností v m – dm autonomní (kódové) měření DGPS – kódové měření s korekcemi – ze systému Egnos, WAAS – z perm. stanice formát 2.1 Metody využití GNSS pro měření s přesností v cm - mm statická metoda rychlá statická metoda (fast static, rapid static) kinematická metoda Stop and Go se statickou inicializací kinematická metoda Stop and Go s inicializací za pohybu (On the Fly) RTK - měření v reálném čase permanentní stanice a uskupení jednotlivých permanentních stanic síť permanentních stanic s produktem „síťové řešení“

6 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ PŘÍNOS SÍTÍ PERMANENTNÍCH STANIC pro dosažení výsledku měřických prací postačí pouze jedna aparatura. při provádění měřických prací odpadá nutnost zřízení vlastní stanice a organizační problémy spojené s jejím provozem, přesuny a zabezpečením dozoru. při využití produktů a služeb tzv. síťového řešení není měřič omezen svojí polohou v rámci území, které síť pokrývá, a přesnost výsledků není závislá na vzdálenosti od nejbližší stanice. ÚSKALÍ žádná síť permanentních stanic nedokáže zcela eliminovat obecně platné negativní vlivy na měření gps, které vyplývají z konfigurace systému a obecně platných jevů fyzikální povahy působících na elektromagnetické vlnění. - žádná síť permanentních stanic nedokáže řešit problémy způsobené kvalitou příjmových podmínek na určovaném bodě.

7 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ KONTROLOVAT VÝSLEKY a) vhodným měřickým postupem b) jinou měřickou metodou c) opakovaným měřením PŘEDCHÁZET všem možným překážkám a vlivům, které by mohly měření a) poškodit b) zatížit systematickou chybou ad a) zákryty a překážky způsobující roztříštění nebo úplnou ztrátu signálu ad b) zákryty a překážky způsobující odraz a vícecestné šíření signálu negativní vliv počasí - kumulace el. potenciálu v atmosféře před bouřkou - hustá sněhová oblaka, sněžení při RTK nebo v postprocessingu při polární metodě určení polohy bodu je nejvhodnější, a pokud nepoužijeme terestrických metod, také jedinou kontrolou opakované měření za jiných obs. podmínek a jiné výšce antény nad bodem.

8 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Permanentní stanice a jejich uskupení Polom perm. stanice ve správě VGHÚ (dříve VTOPÚ v Dobrušce) GEONAS uskupení perm. stanic ve správě ÚSMH AVČR VESOG uskupení perm. stanic ve správě VÚGTK TopNet uskupení perm. stanic ve správě firmy GEODIS Brno s.r.o. úskalí množství stanic, konfigurace a jejich umístění je dáno možnostmi správce a jeho pracovními zájmy jednotlivé stanice mohou i v rámci jednoho uskupení poskytovat data s různě nastavenými parametry měření různý komfort při poskytování dat různým způsobem určeny souřadnice stanic

9 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Sítě permanentních stanic CZEPOS realizace: (CPRG 2006) přenos korekcí: přímo - GSM NTRIP – GPRS služby RTK: VRS DGPS, RTK, PRS, FKP produkty: staniční data staniční data, VRS souřadnice: ETRS-89, navázány na 4-5nejbližších bodů sítě DOPNUL testování: Viageos + VÚGTK ZÚ + 7 KÚ přesnost síť.řeš.: mxy m mxy m mp m mp m mH m mH m

10 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Síťové řešení výhody: přesnost výsledků nezávisí na vzdálenosti měřiče od permanentní stanice přesnost výsledků není závislá na poloze měřiče vůči konkrétní stanici sítě v případě sítí i CZEPOS umožňuje dosáhnout výsledků v I.tř.přesnosti pro metody měření v reálném čase při standardním měřickém postupu a využití běžné měřické techniky. úskalí: pokud je síťové řešení vytvořeno „nekorektně“, je obtížné pro měřiče i správce sítě tuto „nekrektnost“ detekovat obrana: přesvědčit se, že nejbližší stanice poskytuje data RTK v době měření provést kontrolní měření nad bodem o známých, nezávisle určených, souřadnicích

11 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Transformace mezi WGS-84 (ETRS-89) a S-JTSK pomocí obecné sedmiprvkové transformace používat alespoň 4 identické body Transformace mezi WGS-84 a ETRS-89 pomocí pouhého posunu při post processingu prostým nahrazením souřadnic na připojovacím bodě při RTK připojením na stanici o souřadnicích v ETRS-89 používat alespoň 2 připojovací body při RTK kontrolně zaměřit alespoň jeden další připojovací bod

12 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

13 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

14 http://www.cuzk.cz pavel.taraba@cuzk.cz ČESKÝ ÚŘAD
ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných technologiemi GNSS bod č.:9 přílohy vyhl. 31/1995 Sb. současné znění je k dispozici ve formátech .doc a .pdf na stránkách Úřadu: Vaše podněty směrujte na děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí"

Podobné prezentace


Reklamy Google