Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí permanentních stanic, některé otázky při transformaci do S-JTSK. Ing. Pavel Taraba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí permanentních stanic, některé otázky při transformaci do S-JTSK. Ing. Pavel Taraba."— Transkript prezentace:

1 geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí permanentních stanic, některé otázky při transformaci do S-JTSK. Ing. Pavel Taraba

2 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň EUREF-CS/H-91 3 body v ČR ( 6 bodů v ČSFR)

3 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň CS-NULRAD-92 10 bodů v ČR ( 18 bodů v ČSFR)

4 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Realizace ETRS-89 v ČR kampaň CS-DOPNUL – měřické práce v 9 kampaních v r. 1993 a 1994 176 bodů na celé území ČR

5 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Metody využití GNSS pro měření s přesností v cm - mm -statická metoda -rychlá statická metoda (fast static, rapid static) -kinematická metoda Stop and Go se statickou inicializací -kinematická metoda Stop and Go s inicializací za pohybu (On the Fly) -RTK - měření v reálném čase -permanentní stanice a uskupení jednotlivých permanentních stanic -síť permanentních stanic s produktem „síťové řešení“ Metody využití GNSS pro měření s přesností v m – dm - autonomní (kódové) měření - DGPS – kódové měření s korekcemi– ze systému Egnos, WAAS – z perm. stanice formát 2.1

6 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ PŘÍNOS SÍTÍ PERMANENTNÍCH STANIC -pro dosažení výsledku měřických prací postačí pouze jedna aparatura. -při provádění měřických prací odpadá nutnost zřízení vlastní stanice a organizační problémy spojené s jejím provozem, přesuny a zabezpečením dozoru. -při využití produktů a služeb tzv. síťového řešení není měřič omezen svojí polohou v rámci území, které síť pokrývá, a přesnost výsledků není závislá na vzdálenosti od nejbližší stanice. ÚSKALÍ -žádná síť permanentních stanic nedokáže zcela eliminovat obecně platné negativní vlivy na měření gps, které vyplývají z konfigurace systému a obecně platných jevů fyzikální povahy působících na elektromagnetické vlnění. -žádná síť permanentních stanic nedokáže řešit problémy způsobené kvalitou příjmových podmínek na určovaném bodě.

7 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ KONTROLOVAT VÝSLEKY a) vhodným měřickým postupem b) jinou měřickou metodou c) opakovaným měřením PŘEDCHÁZET všem možným překážkám a vlivům, které by mohly měření a) poškodit b) zatížit systematickou chybou ad a) zákryty a překážky způsobující roztříštění nebo úplnou ztrátu signálu ad b) zákryty a překážky způsobující odraz a vícecestné šíření signálu negativní vliv počasí - kumulace el. potenciálu v atmosféře před bouřkou - hustá sněhová oblaka, sněžení při RTK nebo v postprocessingu při polární metodě určení polohy bodu je nejvhodnější, a pokud nepoužijeme terestrických metod, také jedinou kontrolou opakované měření za jiných obs. podmínek a jiné výšce antény nad bodem.

8 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ úskalí -množství stanic, konfigurace a jejich umístění je dáno možnostmi správce a jeho pracovními zájmy -jednotlivé stanice mohou i v rámci jednoho uskupení poskytovat data s různě nastavenými parametry měření -různý komfort při poskytování dat -různým způsobem určeny souřadnice stanic Permanentní stanice a jejich uskupení - Polomperm. stanice ve správě VGHÚ (dříve VTOPÚ v Dobrušce) - GEONASuskupení perm. stanic ve správě ÚSMH AVČR - VESOGuskupení perm. stanic ve správě VÚGTK - TopNetuskupení perm. stanic ve správě firmy GEODIS Brno s.r.o.

9 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Sítě permanentních stanic ByS@T CZEPOS realizace: 2001 2005 (CPRG 2006) přenos korekcí: přímo - GSM NTRIP – GPRS služby RTK: VRS DGPS, RTK, PRS, FKP produkty: staniční data staniční data, VRS souřadnice: ETRS-89, navázány na 4-5nejbližších bodů sítě DOPNUL testování: Viageos + VÚGTK ZÚ + 7 KÚ přesnost síť.řeš.: m xy 0.019 m m xy 0.013 m m p 0.026 m m p 0.018 m m H 0.051 m m H 0.043 m

10 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ úskalí: -pokud je síťové řešení vytvořeno „nekorektně“, je obtížné pro měřiče i správce sítě tuto „nekrektnost“ detekovat obrana: -přesvědčit se, že nejbližší stanice poskytuje data RTK -v době měření provést kontrolní měření nad bodem o známých, nezávisle určených, souřadnicích Síťové řešení výhody: - přesnost výsledků nezávisí na vzdálenosti měřiče od permanentní stanice - přesnost výsledků není závislá na poloze měřiče vůči konkrétní stanici sítě - v případě sítí ByS@T i CZEPOS umožňuje dosáhnout výsledků v I.tř.přesnosti pro metody měření v reálném čase při standardním měřickém postupu a využití běžné měřické techniky.

11 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Transformace mezi WGS-84 (ETRS-89) a S-JTSK - pomocí obecné sedmiprvkové transformace - používat alespoň 4 identické body Transformace mezi WGS-84 a ETRS-89 - pomocí pouhého posunu - při post processingu prostým nahrazením souřadnic na připojovacím bodě - při RTK připojením na stanici o souřadnicích v ETRS-89 - používat alespoň 2 připojovací body - při RTK kontrolně zaměřit alespoň jeden další připojovací bod

12 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

13 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

14 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných technologiemi GNSS bod č.:9 přílohy vyhl. 31/1995 Sb. současné znění je k dispozici ve formátech.doc a.pdf na stránkách Úřadu: http://www.cuzk.cz děkuji za pozornost Vaše podněty směrujte na e-mail: pavel.taraba@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí permanentních stanic, některé otázky při transformaci do S-JTSK. Ing. Pavel Taraba."

Podobné prezentace


Reklamy Google