Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKA V TERÉNU V. Zaměření části povrchového lomu Eurovia Jakubčovice nad Odrou Zpracovaly: Plucnarová, Sobotíková, Šindlerová, Zahumenská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKA V TERÉNU V. Zaměření části povrchového lomu Eurovia Jakubčovice nad Odrou Zpracovaly: Plucnarová, Sobotíková, Šindlerová, Zahumenská."— Transkript prezentace:

1 VÝUKA V TERÉNU V. Zaměření části povrchového lomu Eurovia Jakubčovice nad Odrou Zpracovaly: Plucnarová, Sobotíková, Šindlerová, Zahumenská

2 Charakteristika lokality Lokalita měření: Lom Eurovia Jakubčovice nad Odrou, Obec: Jakubčovice nad Odrou, Okres: Nový Jičín, Kraj: Moravskoslezský, Katastrální území: Jakubčovice nad Odrou.

3 Základní informace Datum zaměření lomu: 1.9. – 12.9.2008 Zaměření lomu probíhalo v několika částech: určení souřadnic bodů PPBP v lomu (metoda GPS)‏ zhuštění ZPBP (polyg. pořad)‏ připojení bodu č. 3325 na ZVBP v lomu (přesná nivelace)‏ polohové a výškové zaměření lomu (podrobné měření)‏ určení výšek tachymetrických stanovisek (technická nivelace)‏ metoda RTK Výsledek zaměření: Základní mapa lomu

4 Určení souřadnic bodů PPBP v lomu Přístrojové vybavení: 2x Leica 500. Měření rychlou, statickou metodou GPS probíhalo nejdříve na trigonometrických bodech č. 13, 214.1, 215, 228 umístěných v blízkém okolí lomu pro vytvoření transformačního klíče. Pomocí tohoto klíče, byly určeny souřadnice bodů č. 3321, 3325, 1001 a 4005 v systému S-JTSK. Výsledky měření byly zpracovány v programu Leica Ski-pro.

5 Určení souřadnic bodů PPBP v lomu 228 13 215 214 obr. Schéma rozložení trigonometrických bodů

6 Určení souřadnic bodů PPBP v lomu obr. Observační schéma

7 Zhuštění ZPBP Souřadnice polygonových bodů č. 4001, 4002, 4003, 4004 byly určeny pomocí oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu. Polygonový pořad začínal na známém bodě č. 3321 s orientací na bod č. 1001 a končil na bodě č. 4005 s orientací na bod č. 3325. Body č. 3321, 1001, 4005 a 3325 byly určeny metodou GPS. Úhly v polygonovém pořadu byly měřeny ve dvou skupinách elektronickým tachymetrem Leica TCR 307. Výšky jednotlivých polygonových bodů byly určeny trigonometricky. Současně s měřením polygonového pořadu byly zaměřeny rajóny 5001 a 5002, opět ve dvou skupinách.

8 Zhuštění ZPBP Při měření polygonového pořadu bylo dosaženo odchylek, které vyhovují odchylkám daným vyhláškou č. 435/1992. DosaženáDovolená Úhlová odchylka ∆ω- 36 cc ± 73 cc Polohová odchylka ∆p0,057 m± 0,193 m

9 Zhuštění ZPBP obr. Schéma rozložení bodů polygonového pořadu

10 Připojení bodu 3325 na ZVBP Přístrojové vybavení: Leica 3003. Úkolem přesné nivelace bylo určit výšku bodu č. 3321. Nejdříve se ověřila totožnost a neměnnost nivelačního bodu č. 36 nivelačním pořadem mezi body č. 35.1 a 36. Výšky byly určeny dvojím nezávislým měřením (měřením tam a zpět). Výpočtem bylo zjištěno, že nivelační bod č. 36 můžeme považovat za správný a vycházet z něj pro další měření. Nivelační pořad vycházel z ověřeného bodu č. 36 a končil na bodě č. 3321. Výška byla určena dvojím nezávislým měřením tam a zpět. Délka nivelačního pořadu byla 1040,60 m.

11 Připojení bodu 3325 na ZVBP Dosažená a dovolená odchylka pro přesnou nivelaci dle vyhlášky č. 435/1992: dosažená odchylka ∆V = 0.0002m dovolená odchylka ∆V = 0.0051 m Ověření neměnnosti o totožnosti bodu

12 Připojení bodu 3325 na ZVBP 35.1 36 obr. Schéma – zobrazení výchozích bodů pro přesnou nivelaci

13 Polohové a výškové zaměření lomu Podrobné body byly určeny tachymetrickým měřením v jedné poloze dalekohledu elektronickým tachymetrem Leica TCR 307. Měření bylo prováděno ze stanovisek 3321, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 3325, 5001 a 5002 a celkem bylo zaměřeno 360 podrobných bodů. Souřadnice podrobných bodů byly vypočteny v programu Groma verze 7.0. Současně s podrobným měřením byl veden polní náčrt.

14 Polohové a výškové zaměření lomu obr. Ukázka polního náčrtu

15 Určení výšek tachymetrických stanovisek Přístrojové vybavení: Leica 3003. Měření technickou nivelací vycházelo z bodu č. 3321, jehož výška byla předem určena přesnou nivelací. Postupně bylo určováno převýšení mezi jednotlivými body polygonového pořadu ( body č. 4001, 4002, 5001, 4003, 4004, 4005, 3325) a měření bylo zakončeno na výchozím bodě č. 3321. Celková délka pořadu byla 4228,3 m. Dosažené a dovolené odchylky: Dosažená odchylka ∆V = 0,0073m Dovolená odchylka ∆V = 0,0823m

16 Přehled výšek bodů č. bodu výška bodu určená [m] nivelacítrigonometricky 3321356.773 4001368.394368.388 4002386.312386.294 4003415.119415.108 4004418.271418.265 4005388.240388.231 3325360.345360.323 5001405.376405.378

17 Metoda RTK Přístrojové vybavení: 2x Leica 500. Současně s podrobným měřením, probíhalo měření metodou RTK. Měření probíhalo na námi vybrané 5. etáži. Mělo za účel porovnat přesnost měření metodou polární a metodou RTK. Souřadnice bodů byly vypočítány v programu Leica Ski-pro.

18 Metoda RTK obr. Observační schéma

19 Základní mapa lomu

20

21 Prostorový model lomu

22 DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "VÝUKA V TERÉNU V. Zaměření části povrchového lomu Eurovia Jakubčovice nad Odrou Zpracovaly: Plucnarová, Sobotíková, Šindlerová, Zahumenská."

Podobné prezentace


Reklamy Google