Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stabilizace polohových polí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stabilizace polohových polí"— Transkript prezentace:

1 Stabilizace polohových polí
Kristýna Čečotková

2 Geodetické základy Jedná se o výběr přijatých geodetických sítí. Body těchto sítí jsou trvale stabilizované, případně trvale signalizované. Soubory bodů pak vytvářejí bodová pole, která se dělí podle účelu na polohové, výškové a tíhové bodové pole.

3 Základní polohové bodové pole
Body referenční sítě nultého řádu Body astronomicko-geodetické sítě (AGS) Body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) Body geodynamické sítě Základní polohové bodové pole a zhušťovací body dohromady vytvářejí Geodetické polohové základy

4 Až do nedávné doby se geodetické polohové základy (GPZ) budovaly klasickou triangulací.
Tímto způsobem se však GPZ již nikdy budovat nebudou. V uplynulém desetiletí se GPZ zpřesňovaly pomocí elektronických dálkoměrů a metod kosmické geodézie. Roli klasických AGS přebírají postupně body a sítě určené metodami kosmické geodézie. Mezi moderní geodetické základy patří např. NULRAD či DOPNUL. Nová situace vznikla i na poli mezinárodní spolupráce. Došlo ke spojení geodetických sítí celé Evropy (např. EUREF). Dnes se začíná budovat síť permanentních stanic (firma pro aplikaci metody DGPS (diferenciální GPS). Více se o této síti zmíním v odstavci Aktivní polohové systémy.

5 Stabilizace S-JTSK Stabilizace trigonometrických bodů se prováděla kamenným hranolem o rozměrech 26x26x100 až 120 cm, označeným na horní ploše křížkem a po stranách písmeny K.V. a letopočtem, dále čtvercovou deskou o rozměrech 50x50 cm s centricky umístěným křížkem a další podzemní značkou. Kameny, označující trigonometrické body vojenské triangulace I. řádu o rozměrech 32x32x120 cm byly ponechány. Stabilizace bodů byla zajištěna dalšími 3 nebo 4 zajišťovacími body, umístěnými zpravidla na majetkových hranicích. Před měřením byly body signalizovány zpravidla čtyřbokými pyramidami se zvýšeným postavením nebo měřickými věžemi.

6

7 Astronomicko-geodetická síť
Od r. 1931 Stabilizace se skládala z jedné značky povrchové (kamenný hranol 30x30x90 cm s křížkem, označený TP a trojúhelníkem) a třech značek podzemních (první podzemní značka je skleněná deska 16x16 cm s křížkem v betonové desce, na které stojí povrchová značka, druhá podzemní značka je kamenná deska 60x60x10 cm s křížkem, třetí podzemní značka je kamenná krychle 20x20x20 cm s křížkem). Kromě těchto typů stabilizací bylo na bodech sítě postaveno též 21 železobetonových pilířů, 9 pilířů zděných. Kromě toho byly na 9 bodech postaveny zděné měřické věže a na 7 bodech bylo použito věží hradů a rozhleden. 

8 Stabilizace trigonometrických bodů
 Poloha bodu je volena tak, aby: Nebyl ohrožen Jeho signalizace byla jednoduchá Byl využitelný pro připojení PPBP stabilizace značkami jedním z následujících způsobů: Povrchovou a dvěma podzemními značkami Kamenná hranol (žula) + křížek. Poté kamenná deska a pak skleněná nebo kamenná deska. Středy křížků všech značek, ke kterým se vztahují souřadnice, musí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 3 mm Povrchovou značkou podle prvního případu a podzemní značkou, kterou je kamenná deska s křížkem, zabetonovaná ve skále Povrchovou značkou podle prvního případu, nebo čepovou nivelační značkou s křížkem (zabetonované ve skále)

9

10 Zajišťovací body První zajišťovací bod se stabilizuje jako
trigonometrický bod třemi značkami (stejné možnosti). Druhý zajišťovací bod se stabilizuje povrchovou a vrchní podzemní značkou podle odstavce, přičemž povrchová značka má rozměr 160 x 160 x 750 mm.

11 Zhušťovací body Způsoby:
Povrchovou ( kamenný hranol, délka 700mm, hlava 160x160x100 mm) a jednou podzemní značkou (kamenná deska 200x200x70 mm, ve vzdálenosti minimálně 200 mm). Středy křížků, ke kterým se vztahují souřadnice, musí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 5 mm povrchovou značkou podle odstavce 1) nebo nivelační značkou s křížkem, popřípadě otvorem, které jsou zabetonovány ve skalním nebo betonovém masivu, kovovým čepem s křížkem osazeným do ploché střechy stavby (střešní stabilizace)

12 dvěma konzolovými značkami, zapuštěnými do svislé plochy staveb (boční stabilizace). Souřadnice bodu jsou vztaženy k vrcholu pomyslného rovnoramenného trojúhelníka, jehož základnu vymezují konzolové značky (vzájemná vzdálenost přibližně 140 cm) a délka ramen je 1390 mm použitím neporušené stabilizace nivelačního kamene, kde centrem bodu je průsečík úhlopříček horní plochy hlavy kamene nebo střed vrchlíku hřebové značky použitím trvale signalizovaného bodu (makovice věže kostela apod.) Zhušťovací bod bez podzemní značky je vždy zajištěn zajišťovacím bodem ve vzdálenosti maximálně 500 m umístěným tak, aby z něj bylo možno příslušný zhušťovací bod jednoznačně zpětně vytýčit.

13 PPBP Volí se tak, aby bod nebyl ohrožen, aby signalizace byla jednoduchá a aby bod byl využitelný pro připojení podrobného měření. Body se volí přednostně na objektech trvalého rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejméně překážely v užívání pozemků, např. v obvodu dopravních komunikací.

14 Volí se především na: Objektech se stabilizační značkou,  např. na nivelačních kamenech, stabilizacích tíhových bodů, hraničních kamenech na hranicích obcí, na mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou vstupních a jiných šachtách podzemních vedení mimo zastavěné části obcí, pokud na nich lze jednoznačně vyznačit polohu bodu technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na rozích budov

15 Ostatní body je možno také stabilizovat:
vysekáním křížku na opracované ploše skály hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, čepovými značkami apod. na budovách ocelovými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích o velikosti nejméně 200 mm x 200 mm x 700 mm ocelovými trubkami o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 3 mm délky nejméně 600 mm (nebo nejméně 500 mm, je-li trubka opatřena zařízením proti vytažení znaku) s hlavou z plastu velikosti nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o průměru nejméně 25 mm a délce značky nejméně: mm, zatlučenými do zpevněného povrchu, 2.40 mm s hmoždinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí; takto stabilizovaný bod se zpravidla zřizuje spolu s dalším bodem na blízkém technickém objektu.

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Stabilizace polohových polí"

Podobné prezentace


Reklamy Google