Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření při výrobě a montáži strojních zařízení Antonín Staněk, 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření při výrobě a montáži strojních zařízení Antonín Staněk, 2014."— Transkript prezentace:

1 Měření při výrobě a montáži strojních zařízení Antonín Staněk, 2014

2 Geodetická měření při: • výrobě strojních dílů • zkušební montáži strojů • demontáži a transportu strojů • stavbě základů strojů • konečné (finální) montáži strojů • provozních zkouškách strojů

3 Geodetická měření při výrobě strojních dílů • většinou se omezuje na měření geometrických parametrů objemově velkých dílů a částí, kde je obtížné použití strojnických měřidel • výsledkem měření je stanovení úchylek, které se použijí pro korekční opracování a správné seřízení vůlí

4 Geodetická měření při zkušební montáži strojů • zpravidla se vykonává na zvláště zbudovaném montážním stanovišti - stendu s předem rozměřenými a stabilizovanými vztažnými body, přímkami a rovinami • zkušební stanoviště (stend) bývá tvořeno ocelovou deskou se železobetonovým základem pro umístění montované strojní části • okolo stendu jsou rozmístěna pevná stanoviska (pilíře, konzoly), pevně stabilizované cílové a orientační značky a krátké stupnice pro PN

5 Geodetické práce zahrnují: • měření a vytyčování při zřizování montážního stanoviska • vytyčení a stabilizace modulové sítě stroje, přístrojová stanoviska a fixní cílové značky a stupnice • opakovaná měření při a po dokončení zkušební montáže strojů • určování délkových a směrových úchylek vůči srovnávacím přímkám a rovinám • zaměření definitivní 3D polohy všech dílů a částí

6 Geodetická měření při demontáži a transportu strojů • zpravidla se nevykonávají geodetická měření • výjimkou je měření při ukládání zvláště rozměrných částí strojů na přepravní zařízení • jedná se o rozměření polohy bodů uložení při transportu stroje nebo strojní části • např. při uložení na více vagonech, kdy se mění vzájemná poloha bodů uložení při průjezdu směrových oblouků trati

7 Geodetická měření při stavbě základů strojů • uplatňují se běžné vytyčovací postupy • v některých případech jsou kladeny vyšší nároky na realizaci některých geometrických parametrů (přímost, rovinnost, rovnoběžnost,...) • základové konstrukce musí zaručovat stálost • vzájemné polohy bodů podepření stroje • projektované polohy • na základy může působit • nerovnoměrné sedání podloží • vibrace stroje • teplotní rozdíly

8 Geodetická měření při konečné montáži strojů • měření umožňují obnovit prostorové umístění a vzájemnou polohu dílů stroje získanou po skončení zkušební montáže • demontáž a transport stroje mohly vyvolat případné změny, které se musí odhalit kontrolou a opravit následnou korekcí

9 Geodetická měření při provozních zkouškách strojů • ověřuje se správnost činnosti stroje a jeho částí při pracovním pohybu • úkolem je zjistit případné účinky rušivých vlivů – vibrace, chvění • spadají sem také periodická měření posunů základů stroje

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Měření při výrobě a montáži strojních zařízení Antonín Staněk, 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google