Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozbory přesnosti v jednotlivých fázích vytyčení Dne 23.2.2014 v Brně FAST VUT Lenka Bocková H2IG1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozbory přesnosti v jednotlivých fázích vytyčení Dne 23.2.2014 v Brně FAST VUT Lenka Bocková H2IG1."— Transkript prezentace:

1 Rozbory přesnosti v jednotlivých fázích vytyčení Dne 23.2.2014 v Brně FAST VUT Lenka Bocková H2IG1

2 Faktory přesnosti vytyčení VYTYČENÍ = souhrn měřických úkonů, výsledkem je stabilizace geometrických prvků. Vytyčení stavebních objektů. Vytyčení prostorové polohy (umístění vzhledem k vytyčovací síti). Podrobné vytyčení (vytyčení detailních rozměrů a tvaru). Faktory ovlivňující skutečnou přesnost vytyčovacích prací : přesnost výchozích projektových parametrů, přesnost a stabilita vytyčovací sítě, technologie měření, přístrojové vybavení, působení vlivu prostředí.

3 Tolerance je absolutní hodnota rozdílu mezních hodnot geometrického parametru. Skládá se z mezní vytyč. odchylky, odchylky montáže a odchylky stavebních dílců. Vytyčovací odchylka d je algebraický rozdíl mezi skutečnou hodnotou a základní hodnotou vytyčovaného prvku, ∂x je mezní vytyčovací odchylka a ∂x mez je mezní chyba kontrolního vytyčení. RP se dělí na tři fáze : RP před měřením RP při měření RP po vytyčení (posouzení výsledků)

4 Rozbory přesnosti před měřením zjištění požadavků na přesnost dílčích a cílových parametrů stanovení středních chyb dílčích a cílových parametrů výběr technologie a prostředků vytyčování stanovení stř. chyby kontrolního vytyčení výběr technologie a prostředků kontrolního vytyčení

5 Rozbory přesnosti před měřením Vztah střední chyby a mezní odchylky t…součinitel konfidence ( 2,3 ) t = 2se použije u jednoduchých a snadno kontrolovatelných vytyčení, předpokládáme zanedbatelné systematické chyby t =2,5se použije u složitějších vytyčení, vytyčení délek a jiných měření obtížněji kontrolovatelných t = 3se použije při vytyčení za nepříznivých podmínek a obtížném vyloučení systematických chyb t < 3se použije jen zcela vyjímečně u důležitých a ekonomicky velice závažných vytyčení Při výpočtu požadovaných středních chyb se použije zásada stejného vlivu ( stejný poměr přesnosti jednotlivých úkonů)

6 Rozbory přesnosti před měřením Výběr metody kontrolního měření pomocí kontrolních geometrických prvků ( nejčastěji obvodových nebo křížových měr ) opakovaným vytyčením stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami opakovaným vytyčením jiným postupem s obdobnou přesností Nezbytný počet n opakování měření m o … střední chyba jednoho měření

7 Rozbory přesnosti při měření Ověřujeme, zda měřené veličiny jsou získávány s požadovanou přesností. Zpravidla testujeme extremní odchylky od průměru. Hladina statické významnosti (riziko) se volí podle použitého konfidenčního intervalu. je-li : t = 2 volí se  = 0,05 = 5 % t = 2,5  = 0,01 = 1 % Ve větších souborech se též testuje náhodnost, střední chyba, poměr dvou středních chyb – včas rozpoznáme nekvalitní měření, vyloučíme ho a provedeme doplňující měření.

8 Rozbory přesnosti při měření Provádí se testování měřených veličin np.: 1.Test poměru dvou středních chyb 2.Test rozdílu dvou průměrů 3.Test střední chyby 4.Test extrémních odchylek 5.Test korelačního koeficientu

9 Rozbory přesnosti při měření Test extrémních odchylek McKayův test je-li předem dána střední chyba metody měření testovací kritérium pro měření s rizikem  se vyhledá kritická hodnota T k je-li vyloučíme podezřelou hodnotu ze souboru měření

10 Rozbory přesnosti po měření Dosažená přesnost se hodnotí porovnáním naměřené odchylky v kontrolním geometrickém prvku nebo rozdílu dvou vytyčení s mezní vytyčovací odchylkou nebo se střední chybou vytyčení. ∆…je zjištěný rozdíl

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozbory přesnosti v jednotlivých fázích vytyčení Dne 23.2.2014 v Brně FAST VUT Lenka Bocková H2IG1."

Podobné prezentace


Reklamy Google