Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozbor přesnosti vytyčení Otázka č. 18 Věra Pavlíčková, únor 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozbor přesnosti vytyčení Otázka č. 18 Věra Pavlíčková, únor 2014."— Transkript prezentace:

1 Rozbor přesnosti vytyčení Otázka č. 18 Věra Pavlíčková, únor 2014

2 K čemu slouží rozbor přesnosti  k určení metodiky a přístrojového vybavení potřebného k měření v závislosti na požadované přesnosti cílových parametrů  ke kontrole měření a posouzení dosažené přesnosti

3 Metodika rozborů přesnosti  Analytická – založená na aplikaci zákona přenášení středních chyb  Analýza (z řec. ana–lyó, rozvazovat, rozebírat)  cílový parametr vytyčení je funkcí několika měřených vytyčovaných veličin  Empirická – metoda simulace  Empirie (z řec. empeiros, zkušený)

4 Rozbor přesnosti před měřením

5  Zjištění požadavků na přesnost dílčích a cílových parametrů  Stanovení středních chyb dílčích a cílových parametrů  Výběr technologie a prostředků vytyčování (metody a přístrojů)  Stanovení střední chyby kontrolního měření  Výběr technologie a prostředků kontrolního měření (metody a přístrojů)

6 Rozbor přesnosti před měřením  Zjištění požadavků na přesnost dílčích a cílových parametrů  v normě nebo v projektu jsou stanovené hodnoty mezních vytyčovacích odchylek δ  Známe toleranci, z ní bereme 20%  Stanovení středních chyb dílčích a cílových parametrů  střední chyba, kde t je součinitel konfidence  t se volí 2; 2,5; 3, podle kontrolovatelnosti a schopnosti vyloučení systematických chyb

7 Rozbor přesnosti před měřením  Výběr technologie a prostředků vytyčování (metody a přístrojů)  zásada stejného/nestejného vlivu (vychází ze zákona přenášení středních chyb)  simulační metoda (tvorba quasi náhodných měřických chyb a postupné výpočty cílového parametru) – postupně měníme přesnost měřených veličin  výsledkem je požadovaná přesnost měřených veličin v závislosti na vybrané metodě  z toho určíme metodu, přístroje a počet opakování měření

8 Rozbor přesnosti před měřením  Stanovení střední chyby kontrolního měření a výběr technologie a prostředků kontrolního měření (metody a přístrojů)  pomocí kontrolních geometrických prvků (nejčastěji obvodové nebo křížové míry)  opakované vytyčení stejným způsobem a stejnými pomůckami (zahrnujeme do výsledku)  opakovaným vytyčením jiným postupem s jinými pomůckami (zahrnujeme do výsledku)

9 Rozbor přesnosti při měření

10  slouží k rozpoznání nekvalitního měření a k jeho včasnému přeměření  ověřuje se, zda jsou veličiny měřené s požadovanou přesností  u malých souborů se testují extrémní odchylky od průměru, u větších lze testovat i náhodnost nebo střední chyba.  součinitel konfidence se volí tak, aby riziko bylo 1% nebo 5% (pro jednorozměrné veličiny 2,5 nebo 2)

11 Rozbor přesnosti po měření

12 Dosažená přesnost vytyčení se posuzuje  porovnáním naměřené odchylky v kontrolním geometrickém prvku  porovnáním rozdílu dvou vytyčení s mezní vytyčovací odchylkou nebo se střední chybou vytyčení  t se volí stejný jako při rozboru před měřením, v případě přítomnosti špatně vyloučitelných systematických chyb lze zvolit menší  při výstupní či přejímací kontrole, kdy je přesnost měření řádově vyšší platí

13 Použitá literatura  Studijní opory GE16 Modul 03 ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Alexej VITULA a Jiří BUREŠ. Inženýrská geodézie I: Návody ke cvičením. Brno, 2006.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozbor přesnosti vytyčení Otázka č. 18 Věra Pavlíčková, únor 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google