Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozbor přesnosti vytyčení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozbor přesnosti vytyčení"— Transkript prezentace:

1 Rozbor přesnosti vytyčení
Otázka č Věra Pavlíčková, únor 2014

2 K čemu slouží rozbor přesnosti
k určení metodiky a přístrojového vybavení potřebného k měření v závislosti na požadované přesnosti cílových parametrů ke kontrole měření a posouzení dosažené přesnosti

3 Metodika rozborů přesnosti
Analytická – založená na aplikaci zákona přenášení středních chyb Analýza (z řec. ana–lyó, rozvazovat, rozebírat) cílový parametr vytyčení je funkcí několika měřených vytyčovaných veličin Empirická – metoda simulace Empirie (z řec. empeiros, zkušený)

4 Rozbor přesnosti před měřením

5 Rozbor přesnosti před měřením
Zjištění požadavků na přesnost dílčích a cílových parametrů Stanovení středních chyb dílčích a cílových parametrů Výběr technologie a prostředků vytyčování (metody a přístrojů) Stanovení střední chyby kontrolního měření Výběr technologie a prostředků kontrolního měření (metody a přístrojů)

6 Rozbor přesnosti před měřením
Zjištění požadavků na přesnost dílčích a cílových parametrů v normě nebo v projektu jsou stanovené hodnoty mezních vytyčovacích odchylek δ Známe toleranci, z ní bereme 20% Stanovení středních chyb dílčích a cílových parametrů střední chyba , kde t je součinitel konfidence t se volí 2; 2,5; 3, podle kontrolovatelnosti a schopnosti vyloučení systematických chyb

7 Rozbor přesnosti před měřením
Výběr technologie a prostředků vytyčování (metody a přístrojů) zásada stejného/nestejného vlivu (vychází ze zákona přenášení středních chyb) simulační metoda (tvorba quasi náhodných měřických chyb a postupné výpočty cílového parametru) – postupně měníme přesnost měřených veličin výsledkem je požadovaná přesnost měřených veličin v závislosti na vybrané metodě z toho určíme metodu, přístroje a počet opakování měření

8 Rozbor přesnosti před měřením
Stanovení střední chyby kontrolního měření a výběr technologie a prostředků kontrolního měření (metody a přístrojů) pomocí kontrolních geometrických prvků (nejčastěji obvodové nebo křížové míry) opakované vytyčení stejným způsobem a stejnými pomůckami (zahrnujeme do výsledku) opakovaným vytyčením jiným postupem s jinými pomůckami (zahrnujeme do výsledku)

9 Rozbor přesnosti při měření

10 Rozbor přesnosti při měření
slouží k rozpoznání nekvalitního měření a k jeho včasnému přeměření ověřuje se, zda jsou veličiny měřené s požadovanou přesností u malých souborů se testují extrémní odchylky od průměru, u větších lze testovat i náhodnost nebo střední chyba. součinitel konfidence se volí tak, aby riziko bylo 1% nebo 5% (pro jednorozměrné veličiny 2,5 nebo 2)

11 Rozbor přesnosti po měření

12 Rozbor přesnosti po měření
Dosažená přesnost vytyčení se posuzuje porovnáním naměřené odchylky v kontrolním geometrickém prvku porovnáním rozdílu dvou vytyčení s mezní vytyčovací odchylkou nebo se střední chybou vytyčení t se volí stejný jako při rozboru před měřením, v případě přítomnosti špatně vyloučitelných systematických chyb lze zvolit menší při výstupní či přejímací kontrole, kdy je přesnost měření řádově vyšší platí

13 Použitá literatura Studijní opory GE16 Modul 03
ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Alexej VITULA a Jiří BUREŠ. Inženýrská geodézie I: Návody ke cvičením. Brno,

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozbor přesnosti vytyčení"

Podobné prezentace


Reklamy Google