Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou Skupina: Skupina: Gattermayerová, Havlicová, Štefková, Wolfová Datum měření: 1. – 5. 9. 2008 VŠB – TUO HGF IGDM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou Skupina: Skupina: Gattermayerová, Havlicová, Štefková, Wolfová Datum měření: 1. – 5. 9. 2008 VŠB – TUO HGF IGDM."— Transkript prezentace:

1 Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou Skupina: Skupina: Gattermayerová, Havlicová, Štefková, Wolfová Datum měření: 1. – 5. 9. 2008 VŠB – TUO HGF IGDM

2 Zadání: V rámci školní výuky byla zadána pro studijní obor Inženýrská geodézie práce v terénu. Jedná se o geodetické zaměření a vyhodnocení části kamenného lomu EUROVIA Jakubčovice nad Odrou s.r.o. V rámci školní výuky byla zadána pro studijní obor Inženýrská geodézie práce v terénu. Jedná se o geodetické zaměření a vyhodnocení části kamenného lomu EUROVIA Jakubčovice nad Odrou s.r.o.Lokalita: Kamenný lom, jehož základní těžební surovinou je kámen, který se dále zpracovává. Lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín, obci Jakubčovice nad Odrou, katastrální území Jakubčovice. Kamenný lom, jehož základní těžební surovinou je kámen, který se dále zpracovává. Lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín, obci Jakubčovice nad Odrou, katastrální území Jakubčovice.

3

4 Geodetické měření: ► Zaměření základního důlního polohového bodového pole ► Ověření totožnosti a neměnnosti výškového bodového pole a určení nadmořské výšky bodu 3321 ► Zahuštění základního důlního polohového bodového pole ► Zjištění výšek bodů podrobného důlního polohového pole technickou nivelací ze středu ► Polohové a výškové zaměření části kamenolomu

5 Zaměření základního důlního polohového bodového pole ► Pomocí metody GPS byly určeny souřadnice základního důlního polohového bodového pole (3321, 1001, 4005 a 3325). ► Transformační klíč byl určen ze 4 bodů, u kterých jsme znali souřadnice v systémech S-JTSK a ETRS-89. Referenční stanice byla umístěna na trigonometrickém bodě 13 a rover na bodech 215, 228, 214.1. ► Měření GPS bylo prováděno za pomocí aparatury Leica GPS 500.

6 Observační schéma GPS

7 Ověření totožnosti a neměnnosti výškového bodového pole a určení nadmořské výšky bodu 3321 ► Úkolem bylo ověřit totožnost a neměnnost nivelačního bodu Gg4-35.1, nivelačního řadu III. a určit výškovou souřadnici bodu 3321. ► Úloha řešena nivelační metodou přesné nivelace, měřena optickomechanickým nivelačním přístrojem KoNi 007.

8 ► Ověření totožnosti a neměnnosti bodu Gg4-35.1: Kontrolní měření vycházelo z nivel. bodu Gg4-36. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nepřekročila hodnotu 2,0+3,00  R = 3,8 mm danou vyhláškou č. 31/1995 Sb. pro nivelační síť řádu III. Kontrolní měření vycházelo z nivel. bodu Gg4-36. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nepřekročila hodnotu 2,0+3,00  R = 3,8 mm danou vyhláškou č. 31/1995 Sb. pro nivelační síť řádu III. 1,184 – 1,1855 = - 0,0015 m < 0,0038 m  SPLNĚNO ► Převýšení mezi body Gg4-36, 3321 tam a zpět v pořadu nepřekročilo povolenou odchylku  v = 5  10 -3   L = 0,007 m danou zákonem č. 435/1992 Sb.  h_tam = 41,812 m  h_zpět = - 41,814 m 41,812 – 41,814 = 0,002 m < 0,007 m  SPLNĚNO

9 Zahuštění základního důlního polohového bodového pole ► Zahuštění ZDPBP pomocí oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu ► Počáteční bod polygonového pořadu je 3321 a orientace na bod 1001. Vrcholové body pořadu: 4001, 4002, 4003, 4004 a dva rajony 8001 a 8002. Koncovým bodem je bod 4005 a orientace na bod 3325. ► Vodorovné a svislé úhly byly měřeny ve dvou řadách a dvou skupinách, délky min. 2x. Měřily se výšky signálů a přístroje na stanoviscích. ► Výšky polygonových bodů byly určeny pro kontrolu i trigonometricky. ► Měřilo se totální stanicí Leica TCR 307

10 Dosažené odchylky polygonového pořadu: ► Úhlová odchylka: Naměřená: - 0.0041 g Povolená odchylka dle zákona č. 435/1992 Sb.: U 2 =  67 cc  n =  164 cc 41 cc <  164 cc  SPLNĚNO

11 ► Polohová odchylka: Naměřená: 0,072 m Povolená odchylka dle zákona č. 435/1992 Sb.:  0,072 m <  0,220 m  SPLNĚNO

12 Polygonový pořad

13 Ověření výšek bodů PDPP technickou nivelací ze středu ► Počáteční i koncový bod uzavřeného nivelačního pořadu je 3321. ► Naměřena odchylka: - 17.9 mm ► Povolená odchylka dle zákona č. 435/1992 Sb.:  v =  40  10 -3   L =  82 mm 17,9 mm <  82 mm  SPLNĚNO ► Měřeno elektronickým nivelačním přístrojem Leica Wild NA3003

14 Porovnání nivelačních a trigonometrických výšek polygonového pořadu: Porovnání nivelačních a trigonometrických výšek polygonového pořadu:

15 Polohové a výškové zaměření části kamenolomu ► Tachymetrie byla zaměřena z 6-ti stabilizovaných bodů důlního bodového pole (4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 3325) a ze dvou rajonů (8001, 8002). ► Body bodového pole byly zvoleny v souladu s členitostí terénu, nebo-li na každé etáži byl minimálně jeden bod bodového pole. Orientace prováděny vždy na nejbližší bod bodového pole. ► Podrobné body zaměřeny v jedné poloze dalekohledu na odrazný hranol. ► Při měření současně vznikal měřický náčrt, který obsahuje 383 zaměřených podrobných bodů. ► Měřeno totální stanicí Leica TCR 307

16 ► Metoda RTK Naším referenčním bodem byl bod 4005, jehož souřadnice jsme určily statickou metodou měření GPS. S pohybujícím se přijímačem jsme na etáži 400, (v základní důlní mapě etáž 4) zjistily souřadnice identických podrobných bodů tachymetrie. Tyto souřadnice byly porovnány s tachymetrií. Naším referenčním bodem byl bod 4005, jehož souřadnice jsme určily statickou metodou měření GPS. S pohybujícím se přijímačem jsme na etáži 400, (v základní důlní mapě etáž 4) zjistily souřadnice identických podrobných bodů tachymetrie. Tyto souřadnice byly porovnány s tachymetrií.

17 Tabulka porovnání souřadnic určených tachymetrií a metodou RTK

18 Observační schéma RTK

19

20

21 Vrstevnicové znázornění lomu

22 3D model lomu

23 Spolupráce a vyhodnocení ► Pomocí softwaru stahování naměřených dat jsme data dále zpracovaly v geodetických softwarech Groma, Microstation, (Dulmap), Nivel, Kokeš, Surfer, Microsoft Excel, Word. Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou Skupina: Skupina: Gattermayerová, Havlicová, Štefková, Wolfová Datum měření: 1. – 5. 9. 2008 VŠB – TUO HGF IGDM."

Podobné prezentace


Reklamy Google