Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou"— Transkript prezentace:

1 Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou
VŠB – TUO HGF IGDM Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou Skupina: Gattermayerová, Havlicová, Štefková, Wolfová Datum měření: 1. –

2 Zadání: V rámci školní výuky byla zadána pro studijní obor Inženýrská geodézie práce v terénu. Jedná se o geodetické zaměření a vyhodnocení části kamenného lomu EUROVIA Jakubčovice nad Odrou s.r.o. Lokalita: Kamenný lom, jehož základní těžební surovinou je kámen, který se dále zpracovává. Lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Nový Jičín, obci Jakubčovice nad Odrou, katastrální území Jakubčovice.

3

4 Geodetické měření: Zaměření základního důlního polohového bodového pole Ověření totožnosti a neměnnosti výškového bodového pole a určení nadmořské výšky bodu 3321 Zahuštění základního důlního polohového bodového pole Zjištění výšek bodů podrobného důlního polohového pole technickou nivelací ze středu Polohové a výškové zaměření části kamenolomu

5 Zaměření základního důlního polohového bodového pole
Pomocí metody GPS byly určeny souřadnice základního důlního polohového bodového pole (3321, 1001, 4005 a 3325). Transformační klíč byl určen ze 4 bodů, u kterých jsme znali souřadnice v systémech S-JTSK a ETRS-89. Referenční stanice byla umístěna na trigonometrickém bodě 13 a rover na bodech 215, 228, Měření GPS bylo prováděno za pomocí aparatury Leica GPS 500.

6 Observační schéma GPS

7 Ověření totožnosti a neměnnosti výškového bodového pole a určení nadmořské výšky bodu 3321
Úkolem bylo ověřit totožnost a neměnnost nivelačního bodu Gg4-35.1, nivelačního řadu III. a určit výškovou souřadnici bodu 3321. Úloha řešena nivelační metodou přesné nivelace, měřena optickomechanickým nivelačním přístrojem KoNi 007.

8 Ověření totožnosti a neměnnosti bodu Gg4-35.1:
Kontrolní měření vycházelo z nivel. bodu Gg4-36. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nepřekročila hodnotu 2,0+3,00R = 3,8 mm danou vyhláškou č. 31/1995 Sb. pro nivelační síť řádu III. 1,184 – 1,1855 = - 0,0015 m < 0,0038 m  SPLNĚNO Převýšení mezi body Gg4-36, 3321 tam a zpět v pořadu nepřekročilo povolenou odchylku v = 510-3  L = 0,007 m danou zákonem č. 435/1992 Sb. h_tam = 41,812 m h_zpět = - 41,814 m 41,812 – 41,814 = 0,002 m < 0,007 m  SPLNĚNO

9 Zahuštění základního důlního polohového bodového pole
Zahuštění ZDPBP pomocí oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu Počáteční bod polygonového pořadu je 3321 a orientace na bod Vrcholové body pořadu: 4001, 4002, 4003, 4004 a dva rajony 8001 a Koncovým bodem je bod 4005 a orientace na bod 3325. Vodorovné a svislé úhly byly měřeny ve dvou řadách a dvou skupinách, délky min. 2x. Měřily se výšky signálů a přístroje na stanoviscích. Výšky polygonových bodů byly určeny pro kontrolu i trigonometricky. Měřilo se totální stanicí Leica TCR 307

10 Dosažené odchylky polygonového pořadu:
Úhlová odchylka: Naměřená: g Povolená odchylka dle zákona č. 435/1992 Sb.: U2 =  67cc n =  164cc 41cc <  164cc  SPLNĚNO

11 Polohová odchylka: Naměřená: 0,072 m Povolená odchylka dle zákona č. 435/1992 Sb.:  0,072 m <  0,220 m  SPLNĚNO

12 Polygonový pořad

13 Ověření výšek bodů PDPP technickou nivelací ze středu
Počáteční i koncový bod uzavřeného nivelačního pořadu je 3321. Naměřena odchylka: mm Povolená odchylka dle zákona č. 435/1992 Sb.: v =  4010-3  L =  82 mm 17,9 mm <  82 mm  SPLNĚNO Měřeno elektronickým nivelačním přístrojem Leica Wild NA3003

14 Porovnání nivelačních a trigonometrických výšek polygonového pořadu:

15 Polohové a výškové zaměření části kamenolomu
Tachymetrie byla zaměřena z 6-ti stabilizovaných bodů důlního bodového pole (4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 3325) a ze dvou rajonů (8001, 8002). Body bodového pole byly zvoleny v souladu s členitostí terénu, nebo-li na každé etáži byl minimálně jeden bod bodového pole. Orientace prováděny vždy na nejbližší bod bodového pole. Podrobné body zaměřeny v jedné poloze dalekohledu na odrazný hranol. Při měření současně vznikal měřický náčrt, který obsahuje 383 zaměřených podrobných bodů. Měřeno totální stanicí Leica TCR 307

16 Metoda RTK Naším referenčním bodem byl bod 4005, jehož souřadnice jsme určily statickou metodou měření GPS. S pohybujícím se přijímačem jsme na etáži 400, (v základní důlní mapě etáž 4) zjistily souřadnice identických podrobných bodů tachymetrie. Tyto souřadnice byly porovnány s tachymetrií.

17 Tabulka porovnání souřadnic určených tachymetrií a metodou RTK

18 Observační schéma RTK

19

20

21 Vrstevnicové znázornění lomu

22 3D model lomu

23 Spolupráce a vyhodnocení
Pomocí softwaru stahování naměřených dat jsme data dále zpracovaly v geodetických softwarech Groma, Microstation, (Dulmap), Nivel, Kokeš, Surfer, Microsoft Excel, Word. Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou"

Podobné prezentace


Reklamy Google