Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání geodetů 2013, 6. až 8. června 2013, hotel Akademie - Naháč

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání geodetů 2013, 6. až 8. června 2013, hotel Akademie - Naháč"— Transkript prezentace:

1 Setkání geodetů 2013, 6. až 8. června 2013, hotel Akademie - Naháč
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, , Praha 8 Superpřesné určování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie Ing. Milan Talich, Ph.D. Setkání geodetů 2013, 6. až 8. června 2013, hotel Akademie - Naháč

2 Základní principy radarové interferometrie

3 Princip určování průhybů mostů
d=dp·R/h Veškeré posuny jsou měřeny ve směru záměry a přepočteny na svislé průhyby

4 Pozemní interferometrický radar IBIS-FS
Výrobce: Ingegneria Dei Sistemi S.p.A., Itálie Zastoupení v ČR: Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. frekvenční pásmo 17.1 až 17.3 GHz (Ku) dosah až 500m směrodatná odchylka určených poklesů 0,01 až 0,5mm frekvence vyhodnocených dat až 100 Hz (100 hodnot za sekundu) délková rozlišovací schopnost neboli min. vzdálenost mezi sledovanými body ve směru záměry je 0,75m

5 Ověření přesnosti určování posunů
Metodou komparace = porovnáním s geodetickým určením změn délky (měření dvěma nezávislými metodami v nepříznivých polních podmínkách): radarové interferometrické měření změn délky testovací základny 39 m dlouhé geodetické určení délky téže testovací základny dálkoměrem totální stanice SOKKIA NET1AX speciální mikrometrické zařízení k vynucení posunů o známých velikostech cíleno na kovový koutový odražeč pro radar a skleněný odrazný hranol pro dálkoměr oba pevně spojeny a společně připevněny k mikrometrickému šroubu rozlišovací schopnost mikrometrického šroubu je 0.01 mm

6 Ověření přesnosti určování posunů
Pohled na místo komparace ve směru záměry

7 Ověření přesnosti určování posunů
SOKKIA NET1AX radar IBIS-S Grafy posunů o velikosti 1mm měřených totální stanicí a radarem

8 Ověření přesnosti určování posunů
SOKKIA NET1AX radar IBIS-S Grafy posunů o velikosti 0,5mm měřených totální stanicí a radarem

9 Ověření přesnosti určování posunů
SOKKIA NET1AX radar IBIS-S Grafy posunů o velikosti 0,1mm měřených totální stanicí a radarem

10 Ověření přesnosti určování posunů
Vnitřní šum radaru v klidové fázi v polních podmínkách = cca 0,005mm

11 Metody sledování posunů radarovou interferometrií
Dynamické sledování: Obvykle krátkodobé sledování (cca 1 hodina) s vysokou frekvencí až 100 Hz (100 údajů za sekundu) využíváno u většiny aplikací IBIS-FS kde se očekávají rychlé změny polohy sledovaného objektu Statické sledování: dlouhodobé sledování s nízkou frekvencí od 0,5 Hz (od 1 údaj za 2 sekundy) využití v případech kde se očekávají pomalé (dlouhodobé) změny polohy sledovaného objektu

12 Výhody radarové interferometrie
bezkontaktní metoda sledování dálkovým přístupem, rychlá a jednoduchá instalace a měření, vysoká přesnost (až 0,01mm) a vysoká frekvence (až 100 Hz), současné přímé sledování velkého počtu bodů - celého mostu, nebo jeho vybrané části (závisí na rozměrech mostu) kontinuální sledování a sběr dat o dynamickém přetvoření celého objektu (sledování rizikových objektů apod.), v reálném čase, za běžného provozu nebo při kontrolním měření a při extrémním zatížení - zátěžové zkoušky

13 Způsob sledování mostů
Schéma současného sledování celého mostu nebo jeho vybrané části

14 Příklad umístění radaru pod mostem

15 Kovové mosty – přirozené odražeče

16 Betonové mosty – koutové odražeče

17 Svislé pohyby odražeče v klidové fázi
Zkouška uchycení koutového odražeče na betonovém mostě Svislé pohyby odražeče v klidové fázi

18 Zkouška uchycení koutového odražeče na betonovém mostě
Svislé pohyby odražeče vyvolané bušením na konec nosné tyče dlouhé cca 0,5 m

19 Výsledky hodnoty a grafy vývoje poklesů u všech sledovaných bodů v průběhu celého měření s přesností až 0,01 mm detailní vyhodnocení vybraných poklesů při průjezdu vozidel frekvenční analýza (periodogram) – určení rezonančních frekvencí konstrukce (v rozsahu až do 50 Hz) různé druhy vizualizací a animací dynamických změn podrobná data pro následné vyhodnocení statikem

20 Železniční most Rataje nad Sázavou

21 Poklesy u vybraných sledovaných bodů

22 Silniční betonový most na silnici I/19 u Pelhřimova

23 Svislé pohyby během 10 min měření
Svislé pohyby koutových odražečů č. 1,2,6 a 3

24 Detailní vyhodnocení max. poklesů
Svislé pohyby koutových odražečů č. 1,2,6 a 3 v čase 170 až 200s

25 Periodogram svislých pohybů v čase 188 až 200s
Frekvenční analýza Periodogram svislých pohybů v čase 188 až 200s

26 Zátěžové zkoušky

27 Vizualizace výsledků

28 Závěr V praxi lze využít principů pozemní radarové interferometrie k:
bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase, v reálném čase zachytit kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz a následnou frekvenční analýzou určit hlavní frekvence kmitání, průhyby lze určovat najednou na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzdálenostech po jednom či více metrech, to umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení a sledovat tím vliv průjezdů ať už jednotlivých vozidel či jejich skupin.

29 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. Tento příspěvek byl podpořen projektem: „Výzkum možností pozemního InSAR pro určování deformací rizikových objektů a lokalit“ č. FR-TI4/436 v programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Příjemce podpory: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Další účastník řešení: Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Kontaktní osoba: Ing. Milan Talich, Ph.D., tel: , V prezentaci byly použity materiály a výsledky měření firem Geodézie Ledeč n/S s.r.o. a IDS S.p.A. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání geodetů 2013, 6. až 8. června 2013, hotel Akademie - Naháč"

Podobné prezentace


Reklamy Google