Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD."— Transkript prezentace:

1 GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD.

2 OSNOVA Cíle práce Seznámení s lokalitou Použitá data Metody vyhodnocování dat Výsledky práce

3 CÍLE PRÁCE Provést finální zaměření svahu Zkompletovat data získaná na svahu během celého sledovaného období Statistická analýza všech dat pro prokázání trvajícího pohybu svahu Vizualizace, vyhodnocení výsledků Prozkoumat vliv srážek na svahové pohyby

4 SEZNÁMENÍ S LOKALITOU Obec Halenkovice, Zlínský kraj Sesuv spuštěn v roce 2006 Od roku 2008 monitoring – 30 geoharponů v těle sesuvu a jeho blízkosti

5 SEZNÁMENÍ S LOKALITOU

6 SEZNÁMENÍ S LOKALITOU

7

8 PRAKTICKÁ ČÁST – SBĚR DAT Lokalizace geoharponů Postupem času se některé ztrácí – zavaleny sesuvem 2012 – objeveno 20 z původních 30 bodů Náročný terén Měření s totální stanicí

9 POUŽITÁ DATA Souřadnice geoharponů z 9 měření v letech 2008 – 2013, S-JTSK Denní srážkové úhrny z Halenkovic z let – 2013 – alternativa, data z amatérské meteostanice v blízké obci Košíky

10 POUŽITÉ METODY HODNOCENÍ Elipsy konfidenčních intervalů Kružnice standardních vzdáleností Grafické vyjádření možného posunu bodů Grafy velikosti posunu bodů Grafy změny souřadnic Statistické testování DMR Vizualizace srážkových dat

11 STABILNÍ BOD

12 AKTIVNÍ BOD

13 POSUN BODŮ, ZMĚNA SOUŘADNIC Velikost posunu bodů spočítána ze souřadnic Snadné sledování vývoje a období s výrazným posunem Změna souřadnic v směrech X, Y, Z Zejména sledování změny výšky bodu

14 STABILNÍ BOD

15 AKTIVNÍ BOD

16 ZMĚNA SOUŘADNIC

17 GEOSTATISTICKÉ TESTOVÁNÍ Základní popisné charakteristiky – směrodatná odchylka a rozptyl Kruskal-Wallis test – zjištění změny souřadnic v rámci celého souboru Vícenásobné porovnánávní (nparcomp) - pro detekci posunu mezi jednotlivými měřeními RStudio

18 DMR Dva modely reliéfu – 2009 a 2012 Metoda interpolace – regularizovaný spline Rozdílový rastr pro detekci změny

19

20 SRÁŽKOVÁ DATA Srážková data z Halenkovic ( ) a Košíků (2010 – 2013) Roční srovnání s pětiletým průměrem 2001 – 2005 Pouze vizuální vyhodnocení, možný vliv na pohyb svahu

21

22 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 12 bodů vyhodnocených jako pohybující se, 8 stabilních (v celém sledovaném období) Pohyb přetrvávající u 6 bodů Největší posun nastal v letech 2010 – 2011, bod č. 12 – 7,161 m Výrazně pohybující se body – v akumulační části sesuvu Viditelná souvislost mezi srážkami a posunem pro roky 2010 a 2012

23 Období bodčerven 2008říjen 2008prosinec 2008duben 2009duben2 2009březen 2010duben 2011říjen 2012březen x 60 90xxxxxx 10x xx x x 200 x 210 x 220 x xx x x 26x 27xx x x 28x

24

25

26

27 ZJIŠTĚNÉ PROBÉMY Nedostatečný počet měření v rámci jednoho bodu Nestálá přesnost měření – nelze jednoznačně rozhodnout: pohyb x odchylka Vhodnější měření pomocí GPS

28 DĚKUJI ZA POZORNOST Karel Macků


Stáhnout ppt "Www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google