Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD."— Transkript prezentace:

1 www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD.

2 www.geoinformatics.upol.cz OSNOVA Cíle práce Seznámení s lokalitou Použitá data Metody vyhodnocování dat Výsledky práce

3 www.geoinformatics.upol.cz CÍLE PRÁCE Provést finální zaměření svahu Zkompletovat data získaná na svahu během celého sledovaného období Statistická analýza všech dat pro prokázání trvajícího pohybu svahu Vizualizace, vyhodnocení výsledků Prozkoumat vliv srážek na svahové pohyby

4 www.geoinformatics.upol.cz SEZNÁMENÍ S LOKALITOU Obec Halenkovice, Zlínský kraj Sesuv spuštěn v roce 2006 Od roku 2008 monitoring – 30 geoharponů v těle sesuvu a jeho blízkosti

5 www.geoinformatics.upol.cz SEZNÁMENÍ S LOKALITOU

6 www.geoinformatics.upol.cz SEZNÁMENÍ S LOKALITOU

7 www.geoinformatics.upol.cz

8 PRAKTICKÁ ČÁST – SBĚR DAT Lokalizace geoharponů Postupem času se některé ztrácí – zavaleny sesuvem 2012 – objeveno 20 z původních 30 bodů Náročný terén Měření s totální stanicí

9 www.geoinformatics.upol.cz POUŽITÁ DATA Souřadnice geoharponů z 9 měření v letech 2008 – 2013, S-JTSK Denní srážkové úhrny z Halenkovic z let 2001- 2010 2010 – 2013 – alternativa, data z amatérské meteostanice v blízké obci Košíky

10 www.geoinformatics.upol.cz POUŽITÉ METODY HODNOCENÍ Elipsy konfidenčních intervalů Kružnice standardních vzdáleností Grafické vyjádření možného posunu bodů Grafy velikosti posunu bodů Grafy změny souřadnic Statistické testování DMR Vizualizace srážkových dat

11 www.geoinformatics.upol.cz STABILNÍ BOD

12 www.geoinformatics.upol.cz AKTIVNÍ BOD

13 www.geoinformatics.upol.cz POSUN BODŮ, ZMĚNA SOUŘADNIC Velikost posunu bodů spočítána ze souřadnic Snadné sledování vývoje a období s výrazným posunem Změna souřadnic v směrech X, Y, Z Zejména sledování změny výšky bodu

14 www.geoinformatics.upol.cz STABILNÍ BOD

15 www.geoinformatics.upol.cz AKTIVNÍ BOD

16 www.geoinformatics.upol.cz ZMĚNA SOUŘADNIC

17 www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ TESTOVÁNÍ Základní popisné charakteristiky – směrodatná odchylka a rozptyl Kruskal-Wallis test – zjištění změny souřadnic v rámci celého souboru Vícenásobné porovnánávní (nparcomp) - pro detekci posunu mezi jednotlivými měřeními RStudio

18 www.geoinformatics.upol.cz DMR Dva modely reliéfu – 2009 a 2012 Metoda interpolace – regularizovaný spline Rozdílový rastr pro detekci změny

19 www.geoinformatics.upol.cz

20 SRÁŽKOVÁ DATA Srážková data z Halenkovic (2001- 2010) a Košíků (2010 – 2013) Roční srovnání s pětiletým průměrem 2001 – 2005 Pouze vizuální vyhodnocení, možný vliv na pohyb svahu

21 www.geoinformatics.upol.cz

22 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 12 bodů vyhodnocených jako pohybující se, 8 stabilních (v celém sledovaném období) Pohyb přetrvávající u 6 bodů Největší posun nastal v letech 2010 – 2011, bod č. 12 – 7,161 m Výrazně pohybující se body – v akumulační části sesuvu Viditelná souvislost mezi srážkami a posunem pro roky 2010 a 2012

23 www.geoinformatics.upol.cz Období bodčerven 2008říjen 2008prosinec 2008duben 2009duben2 2009březen 2010duben 2011říjen 2012březen 2013 10 20 50 x 60 90xxxxxx 10x 110 120 160xx x 170 190 x 200 x 210 x 220 x 240 25xx x x 26x 27xx x x 28x

24 www.geoinformatics.upol.cz

25

26

27 ZJIŠTĚNÉ PROBÉMY Nedostatečný počet měření v rámci jednoho bodu Nestálá přesnost měření – nelze jednoznačně rozhodnout: pohyb x odchylka Vhodnější měření pomocí GPS

28 www.geoinformatics.upol.cz DĚKUJI ZA POZORNOST Karel Macků KarelMacku@seznam.cz


Stáhnout ppt "Www.geoinformatics.upol.cz GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google