Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zatížení od dopravy v tunelu metra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zatížení od dopravy v tunelu metra"— Transkript prezentace:

1 Zatížení od dopravy v tunelu metra
Stavební konstrukce v blízkosti tunelů metra je zatížena vibracemi, vybuzenými průjezdem vlaků metra. Tyto vibrace se šíří jako technická seizmicita podložím do základů konstrukce v blízkosti zdrojů vibrací. Díky naladění konstrukce tato konstrukce vibrace zpravidla zesílí, nebo v lepším případě jejich vliv redukuje. Účinnou metodou pro snížení úrovně vibrací je uložit chráněnou konstrukci pružně vůči jejímu základu. Efektivnost odpružení je dána frekvenčním naladěním odpružené konstrukce. vertikálně vertikálně

2 Pružné podepření konstrukce na úrovni základové spáry
Při návrhu vibroizolace je vhodné celou odpružovanou horní část osadit pružně na jednotlivé pružiny nebo pružnou vrstvu. Čím nižší je naladění konstrukce na pružinách, tím vyšší je redukce vibrací na frekvencích buzení.

3 Tuhostní charakteristiky pryže na úrovni základové spáry
Na spodní základové desce je uložena vrtsva pryže tloušťky 30 mm, chráněná hydroizolací. Nad pružnou vrstvou a ochrannou hydoizolací je horní základová deska, propojená výztuží se skeletovou konstrukcí budovy. Pružná vrstva: extrudovaná pryž v deskách 500 × 500 × 30 mm. Vlastnosti materiálu (z laboratorního ověřování tuhosti) … vztaženy ke statickému předpětí pružné vrstvy.

4 Vlastní tvary kmitání – neodpružená (odpružená) konstrukce
1,22 Hz (1,03 Hz) 1,70 Hz (1,42 Hz) 1,98 Hz (1,49 Hz) 4,52 Hz (4,32 Hz) 6,29 Hz (5,44 Hz) 6,34 Hz (5,74 Hz)

5 Výpočet špičkových normalizovaných posuvů
Časový průběh odezvy v posunutích byl normalizován vůči výchylce na úrovni základové desky (y = 1), kde působí seizmické zatížení. Odezva nižší než 1znamená redukci vibrací Odezva vyšší než 1 zesílení vibrací z podloží. Neodpružená konstrukce, maximum 3,279

6 Výpočet špičkových normalizovaných posuvů
Odpružená konstrukce, maximum 1,572

7 Porovnání odezvy v posunutích (extrémy)

8 Časový průběh vertikálního kmitání (v jedné ose nad sebou)
vibroizolovaná konstrukce porovnej frekvenci buzení s frekvencí odezvy

9 Dynamická odezva – vertikální buzení neodpružená konstrukce

10 Závěr Použití pružné vrstvy v základové spáře je účinný nástroj pro snížení vibrací konstrukce od účinků technické seizmicity. Zatížení stavební konstrukce reálným naměřeným neharmonickým časovým průběhem zrychlení umožňuje respektovat reálné vlastnosti podloží a jeho interakci s vlastní budovou. 3D analýza je dostatečně přesná pro provedení prognózy vibrací na úrovni jednotlivých podlaží budovy a umožňuje kombinovat výsledky výpočtu s výsledkuy odezvy konstrukce na ostatní návrhová zatížení. Při provádění výpočtu odezvy konstrukce lze respektovat variabilitu materiálových vlastností pružné vrstvy, charakteristiky konstrukce a její útlum včetně útlumu buzení se vzdáleností od zdroje buzení. Při odpružení konstrukce se obvykle blíží sníží vibrací v nadzemních podlažích přibližně o 40 % ve srovnání s buzením s podložím. Dalším efektem odpružení je také odfiltrování vyšších frekvenčních složek buzení a zakmitání budovy pouze na nízkých frekvencích do cca 20 Hz.


Stáhnout ppt "Zatížení od dopravy v tunelu metra"

Podobné prezentace


Reklamy Google