Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P Ř I R O Z E N É S U Š E N Í Ř E Z I V A

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P Ř I R O Z E N É S U Š E N Í Ř E Z I V A"— Transkript prezentace:

1 P Ř I R O Z E N É S U Š E N Í Ř E Z I V A

2 H R Á Ň u s k l a d ň o v á n í ř e z i v a
Přirozeným sušením řeziva rozumíme u s k l a d ň o v á n í ř e z i v a na volném prostranství nebo pod přístřeškem - urovnané do pravidelných vodorovných vrstev vytvoří „útvar“ nazývaný H R Á Ň

3

4 na kterou bude řezivo ukládáno
Pro stavbu hráně platí určitá pravidla : - plocha - na kterou bude řezivo ukládáno musí být : 1) rovná , pevná, 2) zbavená vegetace, 3) propustná pro vodu

5

6 betonové podstavce vysoké cca 40 cm
Základ hráně tvoří nejčastěji : betonové podstavce vysoké cca 40 cm uložené od sebe na délku hráně ve vzdálenostech : až 120 cm na podstavcích jsou položeny podklady což jsou dřevěné hranoly x 10 cm

7

8

9 PRAVOU STRANOU NAHORU Volný vzdušný prostor pod hrání je podmínkou
dobré výměny vzduchu v hráni Řezivo se klade do vodorovných vrstev PRAVOU STRANOU NAHORU Jednotlivé vrstvy se oddělují proklady, jsou to latě o tloušťce 18 až 24 mm a šířce 40 až 60 mm

10

11

12

13 Ukládané řezivo má být očištěno od pilin po pořezu.
Hráň je nutno vhodným způsobem zastřešit . Mezi zastřešením a poslední vrstvou řeziva má zůstat volný prostor 30 ÷ 50cm pro zabezpečení proudění vzduchu a odvádění vlhkosti. Zastřešení by mělo také po celém obvodě přesahovat šířkové a délkové rozměry hráně minimálně 15 cm .

14 Zastřešení hráně ( p i l í ř e , p o d k l a d y , p r o k l a d k y )

15

16 R O Z M Ě R Y H R Á N Ě Š í ř k a - hráně - nejvíce 200 cm
V ý š k a - hráně = 3x šířka hráně D é l k a - hráně závisí na délce řeziva Ve školství hráň n e s m í být vyšší než cm

17

18 proudění vzduchu v hráni
C I R K U L A C E , proudění vzduchu v hráni Při přirozeném sušení řeziva v hráni dochází vlivem odpařování vlhkosti k proudění vzduchu ve směru : vodorovném i svislém Vzduch nasycený vodními parami je těžší a tedy k l e s á pod hráň

19 Vlivem příznivých klimatických podmínek
zejména v letních měsících je možno dosáhnout snížení vlhkosti na hodnotu cca 17 % , ale i na 15 % . Průběh vysoušení by měl být takový, aby nedocházelo ke vzniku nadměrných trhlin, proto řezivo chráníme na čelech různými nátěry, popřípadě kovovými „S“ svorkami naraženými do čel fošen, trámů apod. Nevysouší-li se dostatečně rychle může být ohroženo h n i l o b o u případně zbarvením.

20 Průběh – rychlost vysoušení je možno ovlivnit již při její stavbě.
Hráň, by měla být orientována podélnou osou podle směru nejčastěji proudícího vzduchu – vánek, vítr apod. Hráň z jehličnatých dřevin : Proudící vzduch - vstupuje do boku hráně Hráň z listnatých dřevin : Proudící vzduch - vstupuje do čela hráně

21 V případě uskladnění většího množství řeziva, tedy i počtu hrání, využívá se pro manipulaci zvedací technika. Mezi hráněmi musí být ponechán prostor pro jejich bezpečný průjezd.

22 V případě uskladnění většího množství řeziva, tedy i počtu hrání, využívá se pro manipulaci zvedací technika. Mezi hráněmi musí být ponechán prostor pro jejich bezpečný průjezd.

23

24

25

26


Stáhnout ppt "P Ř I R O Z E N É S U Š E N Í Ř E Z I V A"

Podobné prezentace


Reklamy Google