Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 04 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-04 Téma vzdělávacího materiálu: Dřevěné stropy II. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k přehledu a provádění dřevěných stropních konstrukcí; žáci mají k dispozici modely stropů, učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:20. 3. 2013 Ověření ve výuce:15. 4. 2013

2 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II. F O Š N O V Ý S T R O P P O V A L O V Ý S T R O P L E P E N I Č N Ý S T R O P

3 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II. F O Š N O V Ý S T R O P dělá se na rozpětí 4 až 5 m výhodou je úspora řeziva až 40 % oproti trámovému stropu stropnice jsou fošny, 50 nebo 60 mm tlusté kladou se nastojato na osovou vzdálenost asi 0,5 m ukládají se do kapes ve zdivu na maltu vápenocementovou nebo do kapes v železobetonovém věnci

4 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II. F O Š N O V Ý S T R O P vzduchová izolace zhlaví stropnic je 50 mm, zhlaví stropnic se natírá horkým karbolínem proti vybočení do stran se fošny zajišťují v každém poli křížovými rozpěrami z latí 38/50 mm vzdálenost křížů je max. 2 m šikmé rozpory křížů se přibíjejí k hornímu a dolnímu okraji fošen (stropnic)

5 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II. F O Š N O V Ý S T R O P Obr. 1 Fošnový strop 1 - stropnice - fošny, 2- křížové rozpory, 3 - lištový záklop, 4 - podlaha, 5 - polštář, 6 - násyp, 7- podbíjení, 8 - rákosová omítka

6 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II. P O V A L O V Ý S T R O P používaly se v jednoduchých stavbách je tvořen soustavou polohraněných trámů (povalů) kladených vedle sebe povaly jsou spojeny klíny nebo hmoždinkami, které zajišťují jejich spolupůsobení rozpon těchto stropních konstrukcí je 4 000 až 4 500 mm horní plocha povalů je vyrovnána násypem do násypu se kladou polštáře, na které se klade dřevěná podlaha

7 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II. P O V A L O V Ý S T R O P Obr. 2 Povalový strop - rozměry a - poval, b - hmoždíky

8 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II P O V A L O V Ý S T R O P Obr. 3 Povalový strop - příčný a podélný řez 1 - mazanina, 2 - povaly, 3 - hmoždíky, 4 - klíny, 5 - krycí lať, 6 - podkladní prkno

9 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II L E P E N I Č N Ý S T R O P nosnou konstrukci tvoří trámy z kulatiny Obr. 4 Lepeničný strop - příčný a podélný řez

10 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obrazový materiál Obr. 1 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obr. 2, 3, 4 PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X.

11 Děkuji za pozornost.

12 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 4 1.Jaká je výhoda fošnového stropu? 2.Jak jsou uloženy stropnice (fošny) ve zdivu? 3.Jak se stropnice - fošny zajišťují proti vybočení? 4.Jak se nazývají trámky, na které se přibíjí hrubá podlaha? 5.Čím jsou spojeny povaly v povalovém stropu? 6.Co vytváří nosnou konstrukci lepeničného stropu?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google