Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 05 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-05 Téma vzdělávacího materiálu: SCHODIŠTĚ 5. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace objasňuje konstrukce schodišť s oboustranně podporovanými stupni a konstrukce schodišť ocelových; žáci mají k dispozici učebnice . Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 S C H O D I Š T Ě 5 . K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť
S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI OCELOVÁ SCHODIŠTĚ

3 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI
schodišťové stupně jsou na obou koncích podporovány zdmi (vřetenová schodiště) nebo schodnicemi (schodnicová schodiště) 1. SCHODNICOVÁ SCHODIŠTĚ schodnice jsou šikmé nosníky, které jsou uloženy na podestových nosnících – obr. 1 schodnice se vyrábějí jako prefabrikát ze železobetonu, někdy se používají také ocelové válcované nosníky

4 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI
Obr. 1 Obr. 2 Podrobnost montovaného schodnicového schodiště 1 – dolní jalový stupeň, 2 – schodnice, 3 – výstupní stupně 4 – nosník podesty, 5 – nosné desky podesty

5 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI
a b c Obr. 3 Schodnicová schodiště a – schodnicové schodiště se dvěma šikmými nosníky b – schodiště se středním nosníkem c – schodnicové schodiště s klínovými prefabrikovanými stupni

6 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI
2. VŘETENOVÁ SCHODIŠTĚ jsou jednou z nejstarších konstrukcí schodišť stupně jsou podporovány zdmi, na jedné straně zdí schodišťovou a na druhé zdí vřetenovou vřetenová zeď je nosná stěna uprostřed schodišťového prostoru (namísto zrcadla) – obr. 4

7 Obr. 4 Rovné vřetenové schodiště - půdorys
K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI Obr. 4 Rovné vřetenové schodiště - půdorys

8 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI
vřetenová schodiště byla také točitá, kruhového půdorysu – obr. 5 zkosené stupně byly širším koncem zazděny do obvodové schodišťové zdi a druhý konec byl uložen na střední sloupové podpoře, zvané vřeteno výhodou tohoto schodiště bylo to, že všechny stupně mely stejný zkosený tvar a zabíraly v půdorysu málo místa

9 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI
nejčastěji měly jednotlivé stupně na užších koncích vytvořeny válcové hlavy, tzv. bubny, které zapadaly do sebe a tím vzniklo střední válcové vřeteno – obr. 6 aby byla zajištěna stabilita tohoto schodiště, spojovaly se bubny navzájem kamenickými čepy a maltou

10 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI
Obr. 5 Vřetenové točité schodiště se sloupovým vřetenem 1 – sloupové vřeteno, 2 – schodišťová zeď

11 Obr. 6 Stupeň vřetenového točitého schodiště
K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - S OBOUSTRNNĚ PODPOROVANÝMI STUPNI Obr. 6 Stupeň vřetenového točitého schodiště a – půdorys stupně, 1 – dosedací plocha, 2 – buben, 3 – zazděný konec, 4 – výstupní čára b – usazení stupně, 1 – buben, 2 – čep bubnu, 3 – dosedací plocha stupně, 4 – zazděná část stupně

12 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - O C E L O V Á S C H O D I Š T Ě
zřizují se zejména v průmyslových provozech schodnice se vyrábějí nejčastěji z lisovaného plechu, vyztuženého případně při okraji úhelníky nebo pásovou ocelí stupnice se vyrábějí z žebrového plechu nebo z hladkého plechu, pokud jsou kryty pryží nebo PVC (z bezpečnostních důvodů) výhodou je lehkost a snadná montáž, nevýhodou je hlučnost při provozu

13 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - O C E L O V Á S C H O D I Š T Ě
Obr. 7 Ocelové schodiště 1 – schodnice, 2 – stupeň s žebrovaného plechu, 3 – vyztužení plochou ocelí, 4 – kotva, 5 – úchytka k přistřelení k podestě

14 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - O C E L O V Á S C H O D I Š T Ě
Obr. 8 Vnitřní ocelové schodiště s vřetenem

15 K O N S T R U K C E S C H O D I Š Ť - O C E L O V Á S C H O D I Š T Ě
Obr. 9, 10 Ukázky ocelových schodišť

16 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

17 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN X. Obrazový materiál Obr TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN Obr NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obr HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN X. Obr MICHALČÍKOVÁ, Pavla

18 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 5 Jak se nazývají šikmé nosníky, které jsou uloženy na podestových nosnících a nesou schodišťové stupně? Stupně u vřetenových schodišť jsou z jedné strany podporovány ………… a z druhé …………? Jak se nazývaly hlavy stupňů kamenných točitých vřetenových schodišť? Jak jsou upraveny stupnice stupňů ocelových provozních schodišť a proč? Jaké jsou výhody a nevýhody ocelových schodišť?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google