Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 17 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-17 Téma vzdělávacího materiálu: Výztuž základních konstrukcí III. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění provádění výztuže trámů, základových patek a základových pásů; žáci mají k dispozici učebnice a názorné ukázky modelů. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vytvoření:19. 1. 2013 Ověření ve výuce:18. 3. 2013

2 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ III. T R Á M Y Z Á K L A D O V É P A T K Y Z Á K L A D O V É P Á S Y

3 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ T R Á M Y trámy se v praxi vyskytují v cihelných budovách jako překlady nad okny, dveřmi nebo jinými otvory vyskytují se buď samostatně nebo ve spojení s ŽB stropní konstrukcí v budovách s cihelnými zdmi se okenní překlady spojují také se ztužujícími pásy (věnci) jako průvlaky mají tvar čtverce, obdélníku nebo tvar průřezu T

4 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ T R Á M Y třmínky se obvykle navrhují otevřené pruty hlavní výztuže se ohýbají pod úhlem 45° Obr. 1. Výztuž trámu 1 - podélné pruty, 2 - ohyby (smyková) výztuž, 3 - třmínky, 4 - montážní pruty

5 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ T R Á M Y Obr. 2. Nadokenní překlad - schéma výztuže 1 - smyková výztuž, 2 a 3 - hlavní pruty

6 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P A T K Y patky jsou namáhány zespoda odporem základové půdy proti ohybu účinkem ohybu vzniká při spodku tahové napětí, které zachycuje výztuž patka čtvercového nebo obdélníkového průřezu je ohýbána v obou směrech - proto musí být tahová výztuž uspořádána křížově, rovnoběžně s oběma stranami půdorysu - obr. 3. patky mají tvar jehlanu (roznášecí úhel klesá až na 30°) nebo jsou stupňovité

7 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P A T K Y Obr. 3. Základová železobetonová patka s podbetonováním

8 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P Á S Y navrhují se pod průběžnými zdmi - obr. 4. (pozn. základová pásy se navrhují většinou z prostého betonu) základové pásy se navrhují s výztuží tehdy, jestliže se stavba nachází na pozemku mající sklon k sedání nebo základy nemohou být provedeny ve výšce potřebné k roznesení tlaku obdélníkový průřez je nehospodárný (velká spotřeba betonu)

9 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P Á S Y hospodárnější je obdélníkový průřez se zkoseným povrchem nebo průřezy ve tvaru obráceného písmene T základová půda se musí před ukládáním výztuže pokrýt podkladní vyrovnávací betonovou vrstvou, jejíž tloušťka je ≥ 5 cm základové pásy pod řadou sloupů jsou zpravidla prováděny jako základové trámy - obr. 5.

10 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P Á S Y Obr. 4. Obr. 5.

11 Použité zdroje Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obrázkový materiál Obr. 1. - 3. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obr. 4. - 5. NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.

12 Děkuji za pozornost.

13 Ověření prezentace č. 17 1.Kde se vyskytují v objektu železobetonové trámy? 2.Jaký tvar mají ŽB průvlaky? 3.Pod jakým úhlem se ohýbá hlavní výztuž u ŽB trámů? 4.Co znamenají šipky v příčném průřezu trámu? 5.Jak je uspořádána výztuž v ŽB patkách? 6.Kdy se navrhují patky s výztuží? 7.Jaký podklad je vhodný pod ŽB základovou patkou?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google